Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fransız Dili Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca öğretmenliği 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde kurulmuştur. Bölümümüz Fransızca Öğretmenliği Yüksek lisans programı Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1992 yılı itibariyle eğitime başlamış ve 1996 yılından beri de Üniversitemiz Görükle yerleşkesinde eğitime devam etmektedir. 2011-2012 yılında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlanarak programını evrensel standartlara ve çağın gereksinimlerine göre yenileyip geliştirerek sürdürmektedir. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışını kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
Fransızca Öğretmenliği Yüksek lisans programı öğrencileri, programı oluşturan dilbilim, yazınbilim ve yöntembilim alanlarını kapsayan derslerden 24 kredilik ders ile kredisiz bir seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Bilim uzmanlığı derslerinin yüzde yirmisini, sosyal bilimler ile ilgili diğer bilim dallarından aldıkları dersler oluşturmaktadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler birbirini izleyen iki yarıyıl içinde, danışman yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Fransız Dili Eğitimi bilim alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fransız Dili Eğitimi (Fransızca öğretmenliği) Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği ile Edebiyat Fakültesi Fransız dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezuniyetini gösterir lisans diplomasına sahip olmak, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olmak, 3- Yeterli yabancı dil (Fransızca) düzeyine sahip olduğunu (ÜDS / KPDS sınavlarından en az 80 puan) gösterir yabancı dil belgesine sahip olmak.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fransızca öğretmenliği lisansüstü programlarının ders aşamasını içeren ilk yılın birinci ve ikinci yarıyıllarından mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden; ikinci Yıl (60 AKTS karşılığı) Seminer (Tez), Uzmanlık Alan Dersi ve Tez hazırlama aşamasından olmak üzere 120 AKTS yi tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fransız Dili Eğitimi bilim alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı;
çağdaş bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, Fransız dili ve kültürüne değin bilgisini geliştirmiş, bilimsel yenilikleri izleyen, dilbilim, yazınbilim ve yöntembilim alanında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapabilen, alanında bilgi üreten ve uygulayan analitik ve eleştirel düşünceye sahip, iletişim becerileri uluslararası düzeyde gelişmiş, yaratıcı, insan hakları ve bilimsel etik değerlere uygun araştırmalar yapan nitelikli bilim uzmanı yetiştirmektir.
Programda, seçkin akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla Fransız dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal, uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak; mesleki yaşamlarını akademik ortamda sürdürmek isteyen adayları Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilim alanlarında bilim uzmanı olarak hazırlamak; ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda gerçekleştirmek gibi etkinlikler yürütülmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Fransız dili ve eğitimi alanında Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, dilbilim, yazınbilim, yöntembilim alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
3. Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
4. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
5. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
6. Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
7. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
8. Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
9. Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
10. Fransızcayı Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde ifade edebilmek,
11. Doktora tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
 • Doktora tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
 • Fransız dili ve eğitimi alanında Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, dilbilim, yazınbilim, yöntembilim alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
 • Fransız dili ve eğitimi alanında Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, dilbilim, yazınbilim, yöntembilim alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
 • Doktora tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
 • Fransızcayı Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde ifade edebilmek,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
 • Doktora tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
9
Mezunların İstihdam Profilleri
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda nitelikli uzman öğretmen olarak, - Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Halkla ilişkilerle ilişkili kurumlarda, - Medyada, sanayi ve ticaretle ilişkili özel sektörde, - Doktora programına katılarak araştırmacı akademisyen olarak üniversitelerin alanı ile ilgili birimlerinde çalışma olanaklarına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın da (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir), yarıyıl sonu sınavının da katkısı % 50´dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan KARTAL
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi ABD
Görükle Kampüsü TR-16059 Bursa /Türkiye
E-posta: ekartal@uludag.edu.tr / Tel: 00 90 224 294 22 45

Yüksek Lisans Programı Bologna Koordinatörü: Doç.Dr Fatma Kazanoğlu
Bursa Uudağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi bölümü Fransız Dili Eğitimi ABD
Görükle Kampüsü TR-16059 Bursa / Türkiye
E-posta: fkazanoglu@uludag.edu.tr
Tel: 00 90 224 294 2244
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı´nda 1 Prof., 2 Doç. ve 1 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 4 (dört) öğretim üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN 6103 FRANSIZCA ÖĞRETİMİ VE SÖZCELEM-EDİMBİLİM KURAM. Zorunlu 3 0 0 7
FRN6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
FRN 6101 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6102 ÇAĞDAŞ ELEŞTİRİ KURAMLARI VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FRN6104 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
FRN6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
FRN6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
FRN6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
FRN6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
FRN6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
FRN6194 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
FRN6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
FRN6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6105 FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 3
FRN6107 YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCADA ARAÇ, KAYNAK VE İMKANLAR Seçmeli 2 0 0 3
FRN6109 KANITLAMA YÖNTEMLERİ VE FRANSIZCA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
FRN6111 EYLEMSEL YAKLAŞIM VE DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FRN6113 FRANSIZCA SINIFLARINDA DİL-KÜLTÜR VE KÜLTÜRLER ARASI İLİŞKİ Seçmeli 2 0 0 3
FRN6115 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 3
FRN6117 DİL ÖĞRENİMİ/EDİNİMİ Seçmeli 2 0 0 3
FRN6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN6106 FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜRLERARASILIK Seçmeli 2 0 0 4
FRN6108 EĞİTİMDE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
FRN6110 GÖSTERGE BİLİMİ VE EPİSTEMOLOJİ (BİLGİ KURAMI) Seçmeli 2 0 0 4
FRN6112 FRANSIZCA ÖĞRETİMİ VE SÖZCÜKBİLİM Seçmeli 2 0 0 4
FRN6114 EYLEMSEL YAKLAŞIM İLE DİL ÖĞRETİMİNDE UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 4
FRN6116 FRANSIZCA ÖĞRETİMİ VE ANLAMBİLİM Seçmeli 2 0 0 4
FRN6118 SÖZBİLİM Seçmeli 2 0 0 4
FRN6120 EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
FRN6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr