Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fransız Dili Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca öğretmenliği 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde kurulmuştur. Bölümümüz Fransızca Öğretmenliği Yüksek lisans programı Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1992 yılı itibariyle eğitime başlamış ve 1996 yılından beri de Üniversitemiz Görükle yerleşkesinde eğitime devam etmektedir. 2011-2012 yılında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlanarak programını evrensel standartlara ve çağın gereksinimlerine göre yenileyip geliştirerek sürdürmektedir. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışını kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
Fransızca Öğretmenliği Yüksek lisans programı öğrencileri, programı oluşturan dilbilim, yazınbilim ve yöntembilim alanlarını kapsayan derslerden 24 kredilik ders ile kredisiz bir seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Bilim uzmanlığı derslerinin yüzde yirmisini, sosyal bilimler ile ilgili diğer bilim dallarından aldıkları dersler oluşturmaktadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler birbirini izleyen iki yarıyıl içinde, danışman yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Fransız Dili Eğitimi bilim alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fransız Dili Eğitimi (Fransızca öğretmenliği) Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği ile Edebiyat Fakültesi Fransız dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezuniyetini gösterir lisans diplomasına sahip olmak, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olmak, 3- Yeterli yabancı dil (Fransızca) düzeyine sahip olduğunu (ÜDS / KPDS sınavlarından en az 80 puan) gösterir yabancı dil belgesine sahip olmak.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fransızca öğretmenliği lisansüstü programlarının ders aşamasını içeren ilk yılın birinci ve ikinci yarıyıllarından mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden; ikinci Yıl (60 AKTS karşılığı) Seminer (Tez), Uzmanlık Alan Dersi ve Tez hazırlama aşamasından olmak üzere 120 AKTS yi tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fransız Dili Eğitimi bilim alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı;
çağdaş bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, Fransız dili ve kültürüne değin bilgisini geliştirmiş, bilimsel yenilikleri izleyen, dilbilim, yazınbilim ve yöntembilim alanında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapabilen, alanında bilgi üreten ve uygulayan analitik ve eleştirel düşünceye sahip, iletişim becerileri uluslararası düzeyde gelişmiş, yaratıcı, insan hakları ve bilimsel etik değerlere uygun araştırmalar yapan nitelikli bilim uzmanı yetiştirmektir.
Programda, seçkin akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla Fransız dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal, uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak; mesleki yaşamlarını akademik ortamda sürdürmek isteyen adayları Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilim alanlarında bilim uzmanı olarak hazırlamak; ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda gerçekleştirmek gibi etkinlikler yürütülmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Fransız dili ve eğitimi alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak, dilbilim, yazınbilim, yöntembilim alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek,
3. Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
4. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
5. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
6. Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
7. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
8. Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
9. Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
10. Fransızcayı Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yazılı ve sözlü ifade edebilmek,
11. Araştırma raporu ve uzmanlık tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek,
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
 • Araştırma raporu ve uzmanlık tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
 • Fransız dili ve eğitimi alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak, dilbilim, yazınbilim, yöntembilim alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek,
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde gerçekleştirmek,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
 • Araştırma raporu ve uzmanlık tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
 • Fransızcayı Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yazılı ve sözlü ifade edebilmek,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kullanabilme yetisini edinmek ve bu bilgiler senteziyle yeni işlevsel bilgiler üretebilmek, bu bilgileri disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
 • Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek,
 • Fransızcayı Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yazılı ve sözlü ifade edebilmek,
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulayabilmek,
 • Araştırma raporu ve uzmanlık tezini bilimsel kurallara göre hazırlayabilmek,
 • Fransızcayı Avrupa dil Portföyü C2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yazılı ve sözlü ifade edebilmek,
 • Alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgiye, çağdaş yöntem ve tekniklerle bilgiye ulaşma yeteneğine ve bilgi üretiminde dil becerilerine (bilişsel-uygulamalı) üst düzeyde hâkim olmak,
 • Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileriyle değerlendirebilmek,
9
Mezunların İstihdam Profilleri
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda nitelikli uzman öğretmen olarak, - Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Halkla ilişkilerle ilişkili kurumlarda, - Medyada, sanayi ve ticaretle ilişkili özel sektörde, - Doktora programına katılarak araştırmacı akademisyen olarak üniversitelerin alanı ile ilgili birimlerinde çalışma olanaklarına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın da (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir), yarıyıl sonu sınavının da katkısı % 50´dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan KARTAL
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi ABD
Görükle Kampüsü TR-16059 Bursa /Türkiye
E-posta: ekartal@uludag.edu.tr / Tel: 00 90 224 294 22 45

Yüksek Lisans Programı Bologna Koordinatörü: Doç.Dr Fatma Kazanoğlu
Bursa Uudağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi bölümü Fransız Dili Eğitimi ABD
Görükle Kampüsü TR-16059 Bursa / Türkiye
E-posta: fkazanoglu@uludag.edu.tr /Tel: 00 90 224 2942244
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı´nda 1 Prof., 2 Doç. ve 1 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 4 (dört) öğretim üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN5101 FRANSIZCA DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ANALİZ VE ELEŞTİRİSİ Zorunlu 3 0 0 8
FRN5103 DİL BİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 7
FRN5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN5102 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
FRN5104 ÇOCUKLARA DİL ÖĞRETİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
FRN5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
FRN5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
FRN5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
FRN5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN5105 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE METİN ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
FRN5107 YABANCI DİLDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
FRN5109 TOPLUM - DİLBİLİM Seçmeli 2 0 0 3
FRN5111 YABANCI DİLDE YAZINSAL ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FRN5113 BİR KONU -BİR YAZAR İNCELEMESİ: 19. YÜZYIL YAZINI Seçmeli 2 0 0 3
FRN5115 YABANCI DİLDE ELEKTRONİK VERİ DERLEME VE BÜTÜNCE (KORPUS) OLUŞTURMA Seçmeli 2 0 0 3
FRN5117 İNTERNET VE ÖZERK (OTONOM) DİL ÖĞRETİM- ÖĞRENİM STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FRN5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FRN5106 YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
FRN5108 YABANCI DİLDE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
FRN5110 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 4
FRN5112 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
FRN5114 BİR KONU-BİR YAZAR İNCELEMESİ: 20.YY.YAZINI Seçmeli 2 0 0 4
FRN5116 DİL ÖĞRETİMİNDE ÇEVİRİ ELEŞTİRİŞİ Seçmeli 2 0 0 4
FRN5118 BİLİŞİM-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
FRN5120 FRANSIZCA AKADEMİK YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
FRN5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr