Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu 2009 yılında kuruldu. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, ormancılık sektörüne uygulayıcı personel yetiştirmek amacıyla planlanmış bir programdır. İlk öğrencilerini 2010 yılında alarak ön lisans programına başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Ormancılık alanında 120 AKTS kredilik ön lisans derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı mezunu derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümünde öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ormancılık alanında Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı mezunu derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve ayrıca stajını yapmış olması gerekir.
7
Program Profili
Ormancılık sektöründe temel bilgilere sahip, alanıyla ilgili mevzuata uygun davranan, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alan, teknik konularda donanımlı, edindiği bilgi ve becerileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme
2. Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme.
3. Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
4. Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.
5. Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
6. Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme.
7. Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme.
8. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme
9. Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
10. Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme..
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme
 • Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
 • Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.
 • Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
 • Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme.
 • Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
 • Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
 • Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme..
 • Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
 • Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.
 • Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme.
 • Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme.
 • Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
 • Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme..
Öğrenme Yetkinliği
 • Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme..
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme 1,2 1
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme 1,2 1
Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme. 1,2
Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme 1
Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme. 1
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1
Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme. 1 1
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 2
Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme 1 1
Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme. 1 1
Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme. 1,2 2,3,4
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1,2
Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme. 1,2
Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme. 1,2 2,3,4
Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme 1,2 1
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 1,2 4
Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1,2,3
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 1,2,3,4 1,2
Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme. 1,2,3,4 4
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1,2,3,4 1,2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme. 1,2,3 1,2
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü: Öğr.Gör. Dr. Emre YILMAZ
yilmazemre@uludag.edu.tr
Dahili : 62503
Program Başkanı: Öğr.Gör. Ömer GÜNTAN
omerguntan@uludag.edu.tr
Dahili : 62506
Öğr.Gör. Sinan BABAYİĞİT
sbabayigit@uludag.edu.tr
Dahili : 62502
Öğr.Gör. İsmet Ceyhun YILDIRIM
icy@uludag.edu.tr
Dahili : 62521
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu, Orhan Mah., Dr. İbrahim Öktem Cad., No: 28, 16990 Büyükorhan/Bursa. Telefon : +90 (224) 8412439, 2941793, Faks: +90 (224) 8412440,
Buyukorhan myo mail : buyukorhanmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Bursa ili Büyükorhan ilçesinde 2009 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz Bursa ilinin 86 km kuzey-batısında yer alan Büyükorhan ilçesinde 1595 m2´lik kapalı alana sahip 3 katlı binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ormancılık Bölümünde kadrolu iki Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Her biri 30 öğrenci kapasiteli 8 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 ormancılık laboratuvarı yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ101 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
ORMZ105 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ORMZ107 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
ORMZ109 EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ORMZ111 ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
OTPZ007 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ103 GENEL BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ORMZ104 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
ORMZ108 GENEL ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ORMZ110 DENDROMETRİ Zorunlu 2 0 0 4
ORMZ112 ORMAN BOTANİĞİ Zorunlu 1 0 2 4
ORMZ118 ORMAN İŞLETME EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 1 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
ORMZ201 FİDAN TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 4
ORMZ203 ORMANCILIK YÖNETİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ORMZ207 MERA VE ORMAN AMENAJMANI Zorunlu 2 0 0 3
ORMZ213 SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI Zorunlu 1 0 2 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
ORMZ202 AĞAÇLANDIRMA Zorunlu 1 2 0 4
ORMZ204 SİLVİKÜLTÜR TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 4
ORMZ206 ORMAN ENTOMOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS114 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS118 PROJE TASARIMI VE UYGULAMASI Seçmeli 1 2 0 3
AYHS120 İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
ORMS114 ORMAN KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
ORMS116 ORMAN SUÇLARI Seçmeli 2 0 0 3
OTPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS209 YABAN HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRASFERİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS209 YABAN HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS211 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
AYHS213 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
AYHS215 İÇSU ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS219 POPULASYONLARIN DÜZENLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS221 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS225 HAYATTA KALMA VE ARAZİ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
AYHS227 YABAN HAYATI AMENAJMANI Seçmeli 1 2 0 3
ORMS205 ORMAN BAKIMI Seçmeli 1 2 0 3
ORMS209 ORMAN KADASTRO BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORMS215 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORMS217 KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Seçmeli 2 0 0 3
ORMS219 EROZYON VE SEL KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
ORMS221 ORMAN YABAN HAYATI Seçmeli 2 0 0 3
ORMS223 ODUN KUSURLARI Seçmeli 2 0 0 3
ORMS230 BİTKİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
ORMS231 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
ORMS233 BİYOLOJİK MÜZE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
ORMS235 HARİTA BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS210 AVLAK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS212 DOĞA VE AV TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS214 HAYVAN COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
AYHS216 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 0 3
AYHS218 YANGIN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS222 YABAN HAYATI VE SİLVİKÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 3
AYHS224 KORUNAN ALANLAR VE DOĞA TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 3
AYHS226 DOĞA FOTOĞRAFCILIĞI Seçmeli 1 2 0 3
ORMS208 ORMANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
ORMS216 SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
ORMS218 PARK,BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORMS220 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ORMS224 ORMANCILIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
ORMS226 PALİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ORMS228 ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORMS230 ORMAN ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
ORMS232 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ORMS234 ORMANCILIKTA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr