Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Organik Tarım
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Organik Tarım Programı Orhaneli, Keles ve Karacabey Meslek Yüksekokullularında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2010 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
BuBu bölüm, yüksek öğretimde Organik Tarım alanında 120 ECTS kredilik ön lisans (ön aşama) derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Organik Tarım alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 6 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Organik Tarım Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenmek ve uygulamak
2. Organik bitkisel ürünleri (tarla bitkileri, meyvecilik sebzecilik ve bağcılık) tanımak, yetiştirmek, depolamak ve pazarlamak
3. Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
4. Organik ürünlerin yetiştirilmesi, depolanması ve pazarlanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek
5. Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç ve donanımları tanıma ve kullanabilme becerisini kazanmak
6. Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak
7. Organik Tarım alanındaki yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirmek ve uygulamak
8. Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak
9. Organik Tarım alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
10. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´nda, Organik Tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde, Organik ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve çiftçi örgütlerinde tekniker olarak çalışabilmektedirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçerek Lisans programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Öğr.Gör. Dr. Sevin TEOMAN DURAN
sevinteoman@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi
Karacabey Meslek Yüksekokulu
16700-Karacabey/BURSA
Tel: 0224 676 16 09
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda üç adet Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. İki yıllık eğitim ile ilk sınıfta temel konularda bilgi sağlanmakta, ikinci sınıfta ise; mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde, öğrencinin çalışmayı amaçladığı sektörde uygulamalı eğitim alması sağlanmaktadır. Derslerin Uygulamaları civardaki organik tarım işletmelerinde yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1001 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
GMD2201 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
ORG105 TEMEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
ORG110 ORGANİK TARIMIN GENEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 4
ORG114 TARIMSAL METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ORGZ105 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
ZMD2901 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KHYS114 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ORGZ102 EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ORGZ106 ORGANİK ARICILIK VE TOZLAŞMA Zorunlu 2 2 0 6
ORGZ108 HAYVAN SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMYO01 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
ORGZ201 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
ORGZ203 ORGANİK BİTKİ BESLEME İLKELERİ Zorunlu 1 2 0 3
ORGZ205 ORGANİK YEMLER VE HAYVAN BESLEME Zorunlu 2 2 0 3
ORGZ207 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMYO02 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
ORGZ204 ORGANİK MEYVECİLİK Zorunlu 2 2 0 4
ORGZ206 ORGANİK HAYVANCILIK Zorunlu 3 0 0 3
ORGZ208 ORGANİK SEBZECİLİK Zorunlu 2 2 0 4
ZMD2301 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GBUP118 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS118 ÇİFTÇİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS120 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GIDS215 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS211 ORGANİK TARIMDA SULAMA Seçmeli 2 0 0 3
ORGS213 ORGANİK TARIMDA MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
ORGS215 ORGANİK SERACILIK Seçmeli 1 2 0 3
ORGS217 ORGANİK TOHUMCULUK Seçmeli 2 0 0 3
ORGS219 ÜREME FİZYOLOJİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
ORGS221 ORGANİK HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
ORGS223 ORGANİK TAVUKÇULUK Seçmeli 2 0 0 3
ORGS227 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI Seçmeli 2 0 0 3
ORGS229 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ORGS231 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI I Seçmeli 0 8 0 6
ORGS233 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
SBHS213 LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ISL138 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MKRS231 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
ORGS214 ORGANİK BAĞCILIK Seçmeli 1 2 0 3
ORGS216 ORGANİK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
ORGS218 ORGANİK SIĞIRCILIK Seçmeli 1 2 0 3
ORGS220 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS222 ORGANİK SİLAJ ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS224 ORGANİK HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS226 ORGANİK HAYVANCILIKTA BARINDIRMA Seçmeli 2 0 0 3
ORGS228 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS230 ORGANİK ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI VE PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
ORGS232 HAYVANCILIK ÖRGÜTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ORGS234 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ORGS234 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
ORGS236 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI II Seçmeli 0 8 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr