Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarım Ekonomisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1985 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Bölümde Yüksek Lisans eğitimi 1986 yılında başlamış, 1993 Güz döneminden itibaren YÖK kararı ile Doktora eğitimi de verilmeye başlanmıştır. Tarım Ekonomisi Bölümü; Tarım İşletmeciliği ve Tarım Politikası ve Yayım Bilim dallarından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarım Ekonomisi Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarım Ekonomisi Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimine başlayacak adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarım Ekonomisi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Tarımsal esaslı mal ve hizmetlerle ilgili olarak girdi tedarik etme, üretim, dağıtım ve tüketimi içeren, doğal kaynaklar kullanımının ekonomi bilimi ışığında gerçekleştirilmesi için, öğretim ve araştırma yoluyla, çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirme, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlama, sahip olduğu bilgileri uygulamaya aktarma Tarım Ekonomisi Bölümü´nün temel görevlerindendir.
Bu çerçevede, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, tarım, tarıma dayalı sanayiler (özellikle gıda sanayi), doğal kaynaklar ve çevre alanlarında ekonomik sorunları bilen, bu sorunlara bilimsel çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlar yürütmek Tarım Ekonomisi Bölümünün başlıca hedefidir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi
2. Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi
3. Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
4. Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
5. Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
6. Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
7. Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
8. Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
9. Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
10. Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi
 • Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi
 • Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
 • Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
 • Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi
 • Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
 • Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
 • Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi
 • Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
 • Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
 • Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
 • Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi
 • Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
 • Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1,2 1,2
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1,2 1,2
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1,2 1,2
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1,2 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2 1,2
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1,2 1,2
Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1,2 1,2
Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1,2 1,2
Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1,2 1,2
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1,2 1,2
Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1,2 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
2-Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1 1
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1 1
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1 1
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1 1
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1 1
Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1 1
Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1 1
Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1 1
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1 1
Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
3-Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
4-Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1,2 1,2
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1,2 1,2
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1,2 1,2
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1,2 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2 1,2
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1,2 1,2
Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1,2 1,2
Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1,2 1,2
Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1,2 1,2
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1,2 1,2
Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1,2 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1,2,3 1,2,3
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1,2,3 1,2,3
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1,2,3 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2,3 1,2,3
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1,2,3 1,2,3
Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1,2,3 1,2,3
Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1,2,3 1,2,3
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1,2,3 1,2,3
Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Disiplinler arası çalışma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniğini öğrenme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1,2,3 1,2,3
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1,2,3 1,2,3
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1,2,3 1,2,3
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1,2,3 1,2,3
Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1,2,3 1,2,3
Tarımsal üretimle ilgili araç-gereç ve donanımları tanıtma, kullanabilme becerisi 1,2,3 1,2,3
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Sorgular ve araştırır.
3-Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
4-Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
-Gıda sanayii (kamu, özel, kooperatifler, birlikler) -Bankacılık ve sigorta sektörü -Tarımla ilgili kamu kuruluşları (DPT, DİE, DSİ, İGEME vb.) -Özel çiftlikler, seralar ve hayvancılık tesisleri -Sulama ekipmanları ve tarım makineleri sanayii -Tarımsal girdi pazarlayan firmalar (tarım ilaçları bayileri, süpermarketler vb.) -Tarım ürünleri pazarlaması yapan firmalar (toptancı halleri, ticaret borsaları, ihracat firmaları) -Danışmanlık firmaları -Gayrimenkul ve değerleme uzmanlığı (bilirkişilik) -Tarım ve gıda proje hazırlama ve değerleme
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70´ine, uygulama derslerinin en az %80´ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca uygulamalı derslerde 1 uygulama sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz, uygulama sınavı vb. gibi ölçme araçlarında elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50´dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarı notlarıdır. Öğrencilerin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tarım Ekonomisi Programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Görükle 16059
Nilüfer Bursa.
Tel: 224 2941589
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarım Ekonomisi Bölümü Tarımsal İşletmecilik Anabilim dalında 1 Profesör, 2 Doçent,1 Yardımcı Doçent,1 Öğretim Görevlisi,1 Araştırma Görevlisi, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim dalında ise 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 6 öğretim üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Tarım Ekonomisi Bölümünde bölüm öğrencilerine yönelik 1 kütüphane bulunmaktadır. Kütüphane öğrencilerin kullanımına açık masa üstü bilgisayarlar mevcuttur. Ayrıca kütüphanede projeksiyon cihazı öğrenciler ve öğretim elemanlarının kullanımına açıktır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1501 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL1183 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
FZK1085 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
KMY1085 KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
MAT1075 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
OTP1003 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
TAR1301 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
TEK1707 EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK Zorunlu 1 2 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1502 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 4
BYL1186 ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
MAT1076 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
TEK1702 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
TEK1704-Z TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
TEK3703-Z TARIM VE EKONOMİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
TPR1902 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2101 PEYZAJ TASARIMI Zorunlu 1 2 0 4
BSM2801 TARIM MAKİNALARI Zorunlu 1 2 0 4
GMD2201 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
GMD2211 GIDA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
TAR2301 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 4
TPR2901 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZOO2401 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2102 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 4
BAH2106 TARIM DEONTOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 4
BSM2502 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 1 2 0 4
BTK2602 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
TEK2702 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZOO2402 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
ZOO2404 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK3711-Z TARIMSAL PAZARLAMA I Zorunlu 2 0 0 4
TEK3717-Z TARIMSAL FİNANSMAN Zorunlu 2 0 0 4
TEK3725-Z MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 0 4 0 2
TEK3727-Z MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
TEK3729-Z TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ2 STAJ-2 (BÖLÜME YÖNELİK STAJ) Zorunlu 0 0 0 6
TEK3706 TARIM POLİTİKASI Zorunlu 2 0 0 4
TEK3718 TARIM MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 4
TEK3724-Z EKONOMETRİ Zorunlu 1 2 0 4
TEK3728-Z MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
TEK3730-Z MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 6
TEK4711-Z TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Zorunlu 2 0 0 3
TEK4733-Z TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE PLANLAMA Zorunlu 1 2 0 3
TEK4743-Z TARIMSAL PAZARLAMA II Zorunlu 1 2 0 3
TEK4745-Z TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK4704-Z BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 2 0 2
TEK4720-Z PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
TEK4732-Z TARIMA DAYALI SANAYİ EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
TEK4734-Z TARIMDA KANTİTATİF TEKNİKLER Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3531 FARM BUILDING MATERIALS Seçmeli 2 0 0 4
TEK3705-S TARIM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
TEK3705-S TARIM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
TEK3713-S TARIM SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3713-S TARIM SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 4
TEK3719-S TARIM EKONOMİSİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 3
TEK3719-S TARIM EKONOMİSİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
TEK3721-S KIRSAL SOSYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK3721-S KIRSAL SOSYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
TEK3723-S TARIMSAL KOOPERATİF İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3723-S TARIMSAL KOOPERATİF İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
BAH3109PDS BUDAMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 4
BAH3111PDS ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 1 2 0 3
BAH3111PDS ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 1 2 0 4
BAH3113PDS BAHÇE BİTKİLERİNDE İNTERNET UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 4
BAH3117PDS BAHÇE BİTKİLERİNDE SİTOGENETİK Seçmeli 1 2 0 4
BAH3119PDS ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
BAH3119PDS ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 4
BAH3125PDS SÜS BİTKİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3125PDS SÜS BİTKİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BSM4513PDS SULAMA VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
BTK3605PDS SERA BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 2 0 4
BTK3617PDS PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 4
BTK3625PDS BÖCEKLERDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EVRİM Seçmeli 2 0 0 4
TAR3301PDS TAHILLAR Seçmeli 2 0 0 3
TAR3333PDS BİTKİ GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3903PDS KARTOGRAFYA Seçmeli 1 2 0 4
TPR3913PDS JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3915PDS TOPRAK VE EKOSİSTEM Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK3726-S GIDA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3726-S GIDA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK3732-S TARIM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3732-S TARIM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK3734-S KIRSAL TURİZM Seçmeli 2 0 0 3
TEK3734-S KIRSAL TURİZM Seçmeli 2 0 0 4
TEK3736-S ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3736-S ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 0 4
TEK3738-S TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3738-S TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK3740-S AB VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3740-S AB VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 2 0 0 4
BAH3104PDS PARK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BAH3108PDS BAHÇE BİTKİLERİNDE BİTKİ İNSAN ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
BAH3110PDS EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 2 0 0 3
BAH3110PDS EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 2 0 0 4
BAH3112PDS MANTAR ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3112PDS MANTAR ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
BAH3118PDS MİNÖR SEBZELER Seçmeli 2 0 0 3
BAH3118PDS MİNÖR SEBZELER Seçmeli 2 0 0 4
BAH3126PDS BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
BAH3126PDS BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 4
BAH3128PDS İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
BAH3128PDS İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
BTK3606PDS DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Seçmeli 1 2 0 3
BTK3606PDS DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Seçmeli 1 2 0 4
BTK3612PDS BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BTK3612PDS BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BTK3616PDS SERA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 3
BTK3616PDS SERA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 4
TAR3302PDS ÇAYIR MERA AMENAJMANI Seçmeli 1 2 0 3
TAR3316PDS TARLA ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU VE DEPOLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3328PDS BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3908PDS PETROGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3908PDS PETROGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3916PDS SU KALİTESİ Seçmeli 1 2 0 3
TPR3916PDS SU KALİTESİ Seçmeli 1 2 0 4
TPR3920PDS KOMPOST YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3920PDS KOMPOST YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
TPR3922PDS PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3922PDS PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK4709-S KIRSAL KALKINMA EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4709-S KIRSAL KALKINMA EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4719-S GIDA POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4719-S GIDA POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
TEK4721-S KAMU MALİYESİ VE TARIM Seçmeli 2 0 0 3
TEK4721-S KAMU MALİYESİ VE TARIM Seçmeli 2 0 0 4
TEK4737-S GIDA TÜKETİM TRENDLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4737-S GIDA TÜKETİM TRENDLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4739-S GIDA PERAKENDECİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TEK4739-S GIDA PERAKENDECİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 4
TEK4741-S MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4741-S MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
GSB0501-SS KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSD4247-SS TARIMSAL UYGULAMALARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4723-SS TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4725-SS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZIMI Seçmeli 3 0 0 3
TEK4727-SS TARIMDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
BEB4067 ORYANTASYON I Seçmeli 2 0 0 1
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GSD4246 GIDA MADDELERİNİN AMBALAJLANMASI Seçmeli 2 0 0 4
GSD4254 FOOD PACKAGING Seçmeli 2 0 0 4
TEK4722-S SU KAYNAKLARI EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4722-S SU KAYNAKLARI EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4736-S TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK4736-S TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TEK4738-S ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
TEK4738-S ULUSLAR ARASI TARIMSAL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
TEK4742-S GIDA İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 1 2 0 3
TEK4742-S GIDA İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 1 2 0 4
TEK4746-S ÇEVRE EKONOMİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK4746-S ÇEVRE EKONOMİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
GSD4258-SS GELENEKSEL GIDALAR Seçmeli 3 0 0 3
TEK4724-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4726-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 3
TEK4728SS TARIM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
TEK4744-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr