Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Programa Öğrenci alınmamaktadır.
Programın adı ve içeriği 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılında Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği olarak değiştirilmiştir bu sebeple 2020/21 Eğitim Öğretim yılından sonra yeni programa öğrenci alınmaktadır.
2
Verilen Derece
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliğine sahip olan öğrenciler “peyzaj ve Süs Bitkileri “ alanında ön lisans derecesine sahip olmaktadırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Peyzaj ve Süs Bitkileri alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 30 günlük stajını tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
Eğitim programının amacı, ülke gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikleri taşıyan kaliteli, yetenekli, tecrübeli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip üstün vasıflı bireyler yetiştirmektir. Program öğrencileri 2 yıl boyunca görecekleri uygulamalı meslek dersleri ve yapacakları staj ile mezun olarak gerekli bilgi ve donanımlara sahip olacaklardır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme
2. Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
3. Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme
4. Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme
5. Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
6. Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme
7. Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme
8. Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
9. Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme
10. Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme
11. Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme
12. Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme
 • Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme
 • Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
 • Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
 • Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma
 • Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme
 • Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme
 • Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
 • Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme
 • Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme
 • Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
 • Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme
 • Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme
 • Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme
 • Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme
 • Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma
 • Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme
 • Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme
 • Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme
 • Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
 • Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
 • Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme
 • Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme
 • Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme
 • Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme
 • Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 2 1
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1,2
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme 1,2 1
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1,2 1
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1,2 1
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1,2 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1,2 1
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1,2
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1,2 1
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1 1
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1 1
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1 1,2
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1 1
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1,2
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1,2
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1 1,2
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1 1
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1,2 3,4
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1 1,3,4
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1,2 1,2
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1,2
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1 1,2
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1 2
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 3,4
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme 1,4 4
Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme 3 1,2
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 1,2 2,4
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1,2
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma 1
Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme 1 1,2
Bir peyzaj alanını inceleyip değerlendirebilecek araçları kullanabilme 1,2
Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme 1,3
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme 3 1,2
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilme 3
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme 1,2,3 1
Peyzaj mimarlığında arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olabilme 1
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma 1
Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme 1 1,2
Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme 1,2,3 1,2
Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilme 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun öğrencilerimiz dış mekân düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretim ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda ara elman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını kurabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri 4. Yarıyıl sonunda DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Program öğrencileri DGS sınavında, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği programlarını tercih edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgününü kapsayan stajını başarıyla tamamlamak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. P. Özlem KURT

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali Cem SÖNMEZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeni köy Asil Çelik MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Orhangazi Kampüsü / Bursa Tel: 0 (224) 2962113 E-mail: alicemsonmez@uludag.edu.tr

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. P. Özlem KURT
Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Orhangazi / Bursa Tel: 0 (224) 2962116 E-mail: ozlemkurt@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programımızda teorik derslerin yapıldığı sınıflar, teknik resim salonu, Sera ve bir malzeme laboratuvarı bulunmakta.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 1 3
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
PEYZ105 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
PEYZ107 TOPRAK BİLGİSİ VE GÜBRELEME Zorunlu 2 0 0 3
PEYZ109 PEYZAJ ÇİZİM VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ-I Zorunlu 3 1 0 4
PEYZ111 BİTKİ TANIMA I Zorunlu 3 1 0 4
PEYZ113 PEYZAJ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PEYZ102 PEYZAJ ÇİZİM VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ-II Zorunlu 3 0 1 4
PEYZ106 YAPISAL UYGULAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
PEYZ108 BİTKİ TANIMA II Zorunlu 2 1 0 3
PEYZ110 KONUT ALANLARINDA ÇEVRE DÜZENLEME Zorunlu 2 0 0 2
PEYZ112 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
PEYZ114 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM3032 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
PEYZ201 ARAZİ DÜZENLEME Zorunlu 2 1 0 4
PEYZ203 PEYZAJ MEKANİZASYONU Zorunlu 2 1 0 3
PEYZ205 BİTKİ TANIMA III Zorunlu 2 2 0 3
PEYZ207 PEYZAJ ONARIM VE BAKIM TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM4035 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
PEYZ202 ÇATI VE TERAS BAHÇELERİ Zorunlu 2 2 0 3
PEYZ204 FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 4
PEYZ206 PROJE Zorunlu 0 4 0 4
PEYZ208 PEYZAJ MİMARİSİNDE SULAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
PEYS104 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 1 0 3
PEYS226 DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI Seçmeli 2 1 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
PEYS104 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 1 0 3
PEYS226 DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI Seçmeli 2 1 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS005 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
PEYS209 KESME ÇİÇEKÇİLİK Seçmeli 2 1 0 3
PEYS213 PEYZAJDA SU VE SU BİTKİLERİ KULLANIMI Seçmeli 2 1 0 3
PEYS215 SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE KONTROLÜ Seçmeli 2 1 0 3
PEYS217 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
PEYS219 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
PEYS210 ÇİM ALANLAR YAPI VE BAKIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
PEYS212 SÜS BİTKİLERİNDE HASAT SONU UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 3
PEYS214 İÇ MEKAN TASARIMI BİTKİLERİ KULLANMA İLKELERİ Seçmeli 2 1 0 3
PEYS216 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI VE KONTROLÜ Seçmeli 2 1 0 3
PEYS218 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 1 0 3
PEYS220 GÜL FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
PEYS222 YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER VE PEYZAJDA KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
PEYS224 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr