Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Turist Rehberliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turist Rehberliği Programı‘ nda 2006-2007 eğitim -öğretim yılından bu yana eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm Rehberliği Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turist Rehberliği Programında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Turist Rehberliği Programı’ nın amacı: Bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma
2. İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma
3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama
4. Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma
5. Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
6. Bir turu planlama, uygulama ve denetleme
7. Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama
8. Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma
9. Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme.
10. Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama
11. Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
12. Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
13. Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma
14. Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma
15. Eğitim dili olan Türkçede kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarma
16. Anadolu coğrafyasının fauna ve florası hakkında bilgi edinme ve bu konulardaki duyarlılığı artırarak farkındalık kazanma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama
 • İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma
 • Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma
 • Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Bir turu planlama, uygulama ve denetleme
 • Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma
 • Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama
 • Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme.
 • Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama
 • Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma
 • Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama
 • Bir turu planlama, uygulama ve denetleme
 • Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama
 • Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme.
 • Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma
 • Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma
 • Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma
 • Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma
 • Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama
 • Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma
 • İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma
 • Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma
 • Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama
 • Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme.
 • Bir turu planlama, uygulama ve denetleme
 • Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma
 • Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma
 • Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama
 • Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama
 • Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama
 • Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Bir turu planlama, uygulama ve denetleme
 • Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma
 • Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme.
 • Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma
 • Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma
 • Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma
 • Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma
 • Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma
 • Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama
 • Bir turu planlama, uygulama ve denetleme
 • Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma
 • Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama
 • Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme.
 • Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma
 • Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma
Öğrenme Yetkinliği
 • Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma
 • Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma
 • Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama
 • Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama
 • Bir turu planlama, uygulama ve denetleme
 • Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme.
 • Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma
 • Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma
 • Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak
 • Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama 1,2 1,3,4,5
Bir turu planlama, uygulama ve denetleme 1,2 1,3,4,5
Eğitim dili olan Türkçede kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarma 1,3,4,5
Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma 1,2 1,3,4,5
Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma 1,2 1,2,3,4,5
İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma 1,2 1,3,4,5
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama 1,2 1,3,4,5
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma 1,2 1,2,3,4,5
Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma 1,2 1,3,4,5
Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma 1,2 1,3,4,5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama 1,2 1,3,4,5
Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,3,4,5
Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,3,4,5
Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme. 1,2 1,2,3,4,5
Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar.
3-Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir.
5-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma 1 1,5
Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma 1 1,2,3,4,5
İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma 1 1,5
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama 1 1,3,4,5
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma 1 1,2,3,4,5
Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma 1 1,5
Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma 1 1,3,4,5
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama 1 1,5
Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1 1,3,4,5
Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1 1,5
Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme. 1 1,2,3,4,5
Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1 1,3,4,5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama 1 1,5
Bir turu planlama, uygulama ve denetleme 1 1,3,4,5
Eğitim dili olan Türkçede kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarma 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma 1,2 1,2,3
İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma 1,2 1,3
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama 1,2 1,2,3
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma 1,2 1,2,3
Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma 1,2 1,2,3
Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma 1,2 1,2,3
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama 1,2 1,3
Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme. 1,2 1,2,3
Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama 1,2 1,3
Bir turu planlama, uygulama ve denetleme 1,2 1,2,3
Eğitim dili olan Türkçede kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarma 1,3
Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama 1 1,2,3
Bir turu planlama, uygulama ve denetleme 1,2,3 1,2,3
Eğitim dili olan Türkçede kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarma 1,2,3
Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma 1 1,2,3
Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma 1,2 1,2,3
İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma 1,2,3 1,2,3
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama 1,2,3 1,2,3
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma 1,2,3 1,2,3
Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma 1,2 1,2,3
Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma 1,2 1,2,3
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama 1,2,3 1,2,3
Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2,3 1,2,3
Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme. 1,2,3 1,2,3
Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır.
2-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
3-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama 1,2 1,2,3,4
Bir turu planlama, uygulama ve denetleme 1,2 1,2,3
Eğitim dili olan Türkçede kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarma 1,2,3
Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma 1,2 1,2,3,4
Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma 1,2 1,2,3,4
İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma 1,2,3 1,2,3,4
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama 1,2 1,2,3
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma 1,2 1,2,3
Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma 1,2 1,2,3
Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma 1,2 1,2,3
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama 1,2 1,2,3,5
Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme. 1,2 1,2,3
Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenme, temel değerlerinin kavranması ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlama 1,2,3 1,2,3,4
Bir turu planlama, uygulama ve denetleme 1,2,3 1,2,3,4
Eğitim dili olan Türkçede kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarma 1,2,3,4
Ekonominin temel prensiplerini kavrama ve bunların turizmle ilişkilerini kurma 1,2,3 1,2,3,4
Farklı kültürleri tanıma, anlama ve farklı kültürlerle iletişim kurma 1,2,3 1,2,3,4
İngilizce dilini mesleki anlamda rahat kullanabiliyor olma 1,2,3 1,2,3,4
Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilme ve uygulama 1,2,3 1,2,3,4
Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma 1,2,3 1,2,3,4
Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerini bilmek ve bunları aktarma kabiliyeti kazanma 1,2,3 1,2,3,4
Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanma 1,2,3 1,2,3,4
Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, analiz etme ve yorumlama 1,2,3 1,2,3,4
Türkiye’nin Arkeolojik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2,3 1,2,3,4
Türkiye’nin Coğrafik değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2,3 1,2,3,4
Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri fark edebilme. 1,2,3 1,2,3,4
Türkiye’nin Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlamak 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini gösterir.
3-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
4-Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler turizm sektöründe; Müzelerde, turizm bürolarında, seyahat acentelerinde veya serbest olarak turist rehberliği yapabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İznik MYO-Turist Rehberliği Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi. Ayşen ACUN KÖKSALANLAR
aysenacun@uludag.edu.tr
Dahili: 61815
Öğr. Gör. Betül DEMİR AKGÜL
betuldemir@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Emel ADAMIŞ
emeladamis@uludag.edu.tr
Dahili: 61830
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi İznik/BURSA
Telefon: +90 224 757 61 63
Fax: +90 224 757 19 91
İznik MYO Mail: iznogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Turist Rehberliği Programı’nda kadrolu 3 öğretim elemanı bulanmaktadır. Yükseköğretim Meslek Yüksekokulu eğitiminde teknolojik donanımlı sınıflar (projeksiyonlu, internet bağlantılı), internet bağlantılı bilgisayar labaratuvarı, kütüphane ve konferans salonu yer alır. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ024 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 1 3
TRBZ103 SANAT TARİHİ I Zorunlu 2 1 0 4
TRBZ105 ARKEOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 4
TRBZ107 MİTOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 3
TRBZ113 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
TSEZ105 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 4
28ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
TRBZ109 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 4 2 0 6
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRBZ106 SANAT TARİHİ II Zorunlu 2 1 0 3
TRBZ108 ARKEOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 3
TRBZ110 MİTOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 2
TSEZ011 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI Zorunlu 3 0 0 5
28-ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
TRBZ112 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 4 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TRBZ205 SANAT TARİHİ III Zorunlu 2 1 0 3
TRBZ207 İKONOGRAFİ Zorunlu 2 0 0 3
TRBZ209 DİNLER TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
TRBZ211 MESLEKİ YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TRBZ206 SANAT TARİHİ IV Zorunlu 2 1 0 3
TRBZ208 DİNLER TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
TRBZ220 REHBERLİK UYGULAMASI Zorunlu 0 4 0 3
TRBZ210 MESLEKİ YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAS015 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
OSPS014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTZ023 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
TRBS001 ANADOLU İKONOGRAFİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS006 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 2 0 3
ISYS009 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
ISYS031 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 1 2 0 3
TOTS014 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 1 2 0 3
TRBS004 TÜRK KÜLTÜR VE SANATI Seçmeli 1 2 0 3
TRBS006 OTELCİLİK VE ÖN BÜRO İŞLEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TRBS007 TURİZM VE ÇEVRE Seçmeli 1 2 0 3
TRBS008 ANADOLU MUTFAK KÜLTÜRÜ Seçmeli 1 2 0 3
TRBS011 TURİZM PAZARLAMASI Seçmeli 1 2 0 3
TRBS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
TRBS227 İKİNCİ YABANCI DİL I (RUSÇA) Seçmeli 1 2 0 3
TRBS229 TÜRKİYENİN TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 1 2 0 3
TSES006 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS015 İŞ HUKUKU Seçmeli 1 2 0 3
MRES212 MOZAİK VE FRESK KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS042 SAĞLIK BİLGİSİ Seçmeli 1 2 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TRBS002 AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
TRBS003 ULUSLAR ARASI TURİZM HAREKETLİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TRBS005 BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TRBS009 TÜRKİYE FLORA VE FAUNASI Seçmeli 1 2 0 3
TRBS010 MÜZECİLİK Seçmeli 1 2 0 3
TRBS012 GASTRONOMİ VE TURİST REHBERLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TRBS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
TRBS228 İKİNCİ YABANCI DİL II (RUSÇA) Seçmeli 1 2 0 3
TRBS230 TANITMA VE SATIŞ GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
TSES001 ÖZEL İLGİ TURİZMİ Seçmeli 1 2 0 3
TSES016 TURİZM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr