Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Mimari Restorasyon
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü , Mimari Restorasyon Programı ‘nda 2000-2001 eğitim –öğretim yılından bu yana eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon alanında önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mimari Restorasyon Programı’ndan Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Mimari Restorasyon Programı’nın amacı: Bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle Mimari restorasyon sektörü için restoratörleri , iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yerleştirmekdir. Bu amaç doğrultusunda mesleki bilgi ve beceriye sahip, ekip çalışmasına yatkın, mesleki etik ve sorumluluk bilincinde olup, özgüveni olan adaylar yetiştirlmesi hedeflenmektedir.
Mimari Restorasyon Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I.öğretimine yaklaşık 60 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
2. Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
3. Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
4. Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
5. Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
6. Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
7. Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
8. Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
9. Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
10. Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
11. Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
13. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
14. Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
 • Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
 • Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Mimari Restorasyon alanında Taşınabilen ve taşınamayan kültür varlıklarının onarımı ve korunması konusunda Müze, Üniversite veya Restorasyon-Konservasyon laboratuarlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli puan almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İznik MYO-Mimari Restorasyon Program Başkanı : Öğr. Gör. Müge AKBULUT
E-mail: mugey@uludag.edu.tr
Dahili:61832
Öğr.Gör.Burcu SOYKÖK
E-mail:bsoykok@uludag.edu.tr
Dahili:61815
Öğr.Gör.Dr.Gözde KIRLI ÖZER
E-mail:gozdekrl@uludag.edu.tr
Dahili:61829
Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Selçuk Mahallesi Üyüvek Mevkii Hastane Caddesi, İznik/Bursa
Telefon : +90 (224) 757 61 63
Fax:+90(224)757 19 91
İznik Myo E-mail: iznogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programımızda 3 adet öğretim elemanı bulunmaktadır.Programın kendine ait 2 adet laboratuvarı mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MREZ111 KONSERVASYON VE RESTORASYONA GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 7
MREZ113 RÖLÖVEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
MREZ115 YAPI BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MREZ117 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 1 3
OTPZ115 TEKNİK RESİM I Zorunlu 3 1 0 7
28-ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MREZ110 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 3 1 0 4
MREZ112 KONSERVASYON VE RESTORASYON-I Zorunlu 4 2 0 6
MREZ114 RÖLEVE I Zorunlu 3 1 0 4
MREZ116 TEKNİK RESİM II Zorunlu 3 1 0 4
28-ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
28-YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MREZ201 RÖLEVE II Zorunlu 3 1 0 4
MREZ203 KONSERVASYON VE RESTORASYON II Zorunlu 4 2 0 5
MREZ205 MİMARLIK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
STJ001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MREZ202 RESTORASYON PROJESİ Zorunlu 3 1 0 4
MREZ204 KONSERVASYON VE RESTORASYON III Zorunlu 4 2 0 5
MREZ206 MİMARLIK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
MREZ208 TARİHİ YAPILARA İŞLEV KAZANDIRMA Zorunlu 2 2 0 3
STJ002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COPT114 KİMYA Seçmeli 2 0 0 3
COTP114 KİMYA II Seçmeli 2 0 0 2
MRES118 KÜLTÜR VARLIKLARINDA KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
MRES120 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MRES122 RÖLÖVEDE FOTOĞRAF KULLANIM Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS006 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ISYS009 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
ISYS031 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
MRES209 BEZEME TEKNİKLERİ - 1 Seçmeli 2 0 0 3
MRES211 ESKİ ANADOLU MİMARİ Seçmeli 2 0 0 3
MRES213 MÜZECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
MRES215 ARKEOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
MRES217 RESTORASYONDA KEŞİF VE MEDRAJ Seçmeli 2 0 0 3
MRES219 ANADOLUDA TÜRK İSLAM MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MRES221 TAŞIYICI SİSTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
MRES223 YAPI ELEMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
MRES225 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS015 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
MRES210 SANAT TARİHİ VE ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MRES212 MOZAİK VE FRESK KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
MRES214 BEZEME TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
MRES216 KENTSEL KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
MRES218 KORUMA MEVZUAT VE İMAR KANUNU Seçmeli 2 0 0 3
MRES220 STRÜKTÜR SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
MRES222 İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
MRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OSPS042 SAĞLIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr