Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AVRUPA ENTEGRASYON POLİTİKASI
1 Dersin Adı: AVRUPA ENTEGRASYON POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI5107
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle - BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, Avrupa Birliği’nin varoluş sebepleri ve oluşum koşulları; Avrupa Birliği’nin fikir temsilcileri; Avrupa Birliği’nde entegrasyon çabaları; Uluslarüstü bir siyasal sistem olarak Avrupa Birliği hakkında bilgiler edinmelerini sağlamak
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Avrupa Birliği’nin özelliklerini ve kurumsal yapısını dikkate alarak Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin düşünceler ileri sürebilmesi;
2 Avrupa Birliği’nin fikir temsilcilerini anlayabilmesi;
3 Avrupa entegrasyonunun boyutlarını ve gelişimini analiz edebilmesi;
4 Avrupa Birliği’nin dünya için önemini analiz edebilmesi;
5 Avrupa Birliği’nin önceliklerini analiz edebilmesi;
6 Avrupa Birliği’nde güvenliğin önemini anlayabilmesi;
7 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası’nı analiz edebilmesi;
8 Lizbon Antlaşması’nın yeniliklerini anlayabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Avrupa’nın tarihinin siyasal bölünmüşlüğü
2 Avrupa Birliği’nin fikir temsilcileri
3 Avrupa Birliği’nde entegrasyon çabaları
4 Avrupa Birliği’nde entegrasyonun önemi
5 Erns Haas ve “spill over” teorisi
6 Lindberg-Scheingold ve “supranasyonalite” temelinde entegrasyonun açıklanması
7 Ulus devlet ve Avrupa Birliği
8 İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa entegrasyonuna ilişkin arayış: Avrupa hareketi
9 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
10 Avrupa Ekonomik Topluluğu
11 Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
12 Batı Avrupa Birliği
13 Uluslarüstü bir siyasal sistem olarak Avrupa Birliği
14 Avrupa entegrasyonunda güncel gelişmelerinin analizi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İbrahim Canbolat, Avrupa Birligi ve Türkiye: Uluslarüstü Bir Sistemle Ortaklık, Bursa: Alfa Aktüel, 2011 Barry Buzan, “Askerî Güvenliğin Değişen Gündemi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5,Sayı 18,Yaz 2008. Ole Waever, “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5,Sayı 18,Yaz 2008. Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 25 25
Toplam İş Yükü 95
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,17
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 3 4 0 0 0 0 5 0 5
OK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 4 0 0 5 0 0 3 0
OK4 0 0 0 0 4 5 0 0 4 0
OK5 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0
OK6 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0
OK7 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
OK8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr