Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II
1 Dersin Adı: DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II
2 Dersin Kodu: ULI6182
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 4
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Danışman Öğretim Üyesi / Advisor
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını sağlamak.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Tezi ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur.;
2 Tez çalışmasını yürütebilir.;
3 Literatür araştırması ve değerlendirmesi yapabilir.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Literatür değerlendirmesi
2 Literatür değerlendirmesi
3 Literatür değerlendirmesi
4 Tez konusunda ileri düzey bilgiler
5 Tez konusunda ileri düzey bilgiler
6 Tez konusunda ileri düzey bilgiler
7 Tez konusunda son literatür bilgileri
8 Tez konusunda son literatür bilgileri
9 Tez konusunda son literatür bilgileri
10 Tez çalışmaları hakkında tartışma
11 Tez çalışmaları hakkında tartışma
12 Tez çalışmaları hakkında tartışma
13 Problem çözümü
14 Problem çözümü
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar:
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 0 0
Toplam 0 0
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 0
Toplam 0
Açıklama Öğrencinin başarısı sınavla ölçülmemektedir. Danışman yarıyıl içindeki çalışmalarını “BAŞARILI” ya da “BAŞARISIZ” olarak değerlendirmektedir.
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 4 56
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 3 12
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 0 0 0
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,13
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 0 4 0 4 0 5 5 0 0
OK2 4 0 4 0 4 0 5 5 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr