Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SOYUT CEBİR I
1 Dersin Adı: SOYUT CEBİR I
2 Dersin Kodu: MAT6201
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSMAİL NACİ CANGÜL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Süleyman ÇİFTÇİ, Doç. Dr. Ahmet TEKCAN, Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZDEN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cangul@uludag.edu.tr, 0 224 2941756,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Görükle / Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı doktora seviyesine kadar öğrenilmiş cebirsel bilgilerin derinlemesine incelenmesi ve farklı durumların ortaya konulmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Cebirsel yapılar arasındaki dönüşümleri ve özelliklerini sıralayabilir ;
2 Cebirsel yapıların ileri düzeydeki özelliklerini bilir ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Cebirsel dönüşümler
2 Cebirsel dönüşümlerin özellikleri
3 İzomorfizm teoremleri
4 p-grupları
5 p- gruplarının yapısı
6 Sylow teoremleri
7 Grup temsilleri
8 Halkalar ve tamlık bölgeleri
9 Halka dönüşümleri
10 Alt halka ve altcisimler
11 İdealler
12 Bölüm halkaları
13 Karakteristik
14 Bir küme üzerinde grup işlemleri
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Ders Notları, İsmail Naci Cangül
2. Elementary Number Theory, Gareth Jones & Mary Jones, Springer
3. A First Course in Abstract Algebra, John B. Fraleigh,
4. A First Course in Abstract Algebra, Joseph J. Rotman
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Yıl sonu Sınavı 1 70
Toplam 4 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Finalin BAşarıya Oranı 70
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 3 12 36
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 33 33
Toplam İş Yükü 195
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,5
Dersin AKTS Kredisi 6,5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 3 3 0 2 5 4 0 3 0
OK2 0 3 3 0 2 5 4 0 3 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr