Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ II
1 Dersin Adı: CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ II
2 Dersin Kodu: MAT5208
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. OSMAN BİZİM
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Osman BİZİM
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü, Görükle Bursa-TÜRKİYE 0 224 294 17 57 / obizim@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı cebirsel sayılar teorisindeki bazı temel kavramların sayılar teorisindeki problemlerin çözümünde nasıl kullanıldığı göstermektir. Dersin en önemli hedefi, tam sayılar halkasının özeliklerini daha genel olan cebirsel sayı cisimlerine ve cebirsel tamsayı halkalarına genelleştirmektir. Böylece öğrenci-nin lisansüstü özgün çalışma yapabileceği alt yapının oluşturabilmesi hedeflenmektedir
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Tamlık bölgeleri, çarpanlara ayırma bölgeleri, idealler, Noetherian ve temel ideal bölgeleri öğrenir.;
2 Cisim genişlemeleri, otomorfizmler, Galois gruplarını öğrenir.;
3 Normlar ve izler, bazlar ve diskirimi-nantlar, ideallerin normunu öğrenir.;
4 Klas gruplar, kuadratik formlar, ideal klas gruplar öğrenir.;
5 Kummer genişlemeleri ve klas-cisim teori ve sayı cisimlerinde ideal dekompozisyonu, ramifikasyon öğrenir.;
6 İdeal klas grup, Minkowski teoremi, ideal klas grubun belirlenmesini öğrenir.;
7 Dirichlet birim teoremi, valuasyonlar ve valuasyonların özelliklerini öğrenir.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Tamlık bölgeleri, çarpanlara ayırma bölgeleri, idealler.
2 Noetherian ve temel ideal bölgeleri, cebirsel sayılar ve sayı cisimleri, kuadratik cisimler.
3 Cisim genişlemeleri, otomorfizmler, Galois grupları.
4 Normlar ve izler, bazlar ve diskiriminantlar, ideallerin normu.
5 Klas gruplar, kuadratik formlar, ideal klas grup.
6 Asal kuvvet gösterimi, Bachet denklemi, Fermat denklemi, çarpanlara ayırma.
7 Sayı cisimlerinde ideal dekompozisyonu, ramifikasyon.
8 Asal ideallerin parçalanması, Galois teorisi ve dekompozisyon.
9 Galois genişlemerindeki asal ideallerin ramifikasyonu.
10 Abelyen genişlemelerin temel teoremi, bazı nümerik örnekler.
11 Kummer genişlemeleri ve klas-cisim teori.
12 İdeal klas grup, Minkowski teoremi, ideal klas grubun belirlenmesi.
13 Dirichlet birim teoremi, valuasyonlar ve valuasyonların özellikleri.
14 Birimin kökleri, kübik cisimlerdeki birimler, regülatör.
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: [1]Algebraic Number Theory and Fermat’s Last Theorem, Ian Stewart, David Tall.
[2] Algebraic Number Theory, J. Neukirch.
[3]Introductory Algebraic Number Theory, Ş. Alaca, K.S. Williams.
[4]Algebraic Numbers, Paulo Ribenboim.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 14 5 70
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 43 43
Toplam İş Yükü 225
Toplam İş Yükü / 30 saat 7,5
Dersin AKTS Kredisi 7,5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OK2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OK3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OK4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OK5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OK6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OK7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr