Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
CEBİR II
1 Dersin Adı: CEBİR II
2 Dersin Kodu: MAT5206
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSMAİL NACİ CANGÜL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Süleyman ÇİFTÇİ, Doç. Dr. Ahmet TEKCAN, Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZDEN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cangul@uludag.edu.tr, 0224 2941756, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı, lisans seviyesindeki cebir bilgilerini pekiştirmek ve ileri cebir bilgilerini vermektir.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Cebirsel yapıları tanımlayabilir.;
2 Cebirsel yapılara örnekler verebilir.;
3 Değişik cebirsel yapılar üzerindeki farklı durumları örnekleyebilir. ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Grupların tekrarı
2 Halka, tamlık bölgesi ve cisim tekrarı
3 Galois Teorisinin temel kavramları
4 Birimin kökleri ve Galois genişlemeleri
5 Kuadratik, kübik ve kuartiklerin Galois grupları
6 Kökler, radikaller ve reel sayılar
7 Tamlık bölgeleri ve cisimler
8 Sonlu cisimlerin yapısı
9 Sonlu cisimlerin sınıflandırılması
10 Denklemlerin radikaller yardımıyla çözülebilirliği
11 Norm ve trace (iz) kavramı
12 Basit genişlemeler
13 Ayrılabilir genişlemeler
14 Cyclotomic genişlemeler
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Algebra : A Graduate Course, I. Martin Isaacs,
Algebra, Michael Artin.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Yıl sonu Sınavı 1 70
Toplam 4 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Finalin BAşarıya Oranı 70
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ödevler 3 16 48
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 232
Toplam İş Yükü / 30 saat 7,73
Dersin AKTS Kredisi 7,5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0
OK2 2 0 0 3 0 0 3 3 0 0
OK3 0 4 0 3 5 0 0 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr