Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SOYUT CEBİR
1 Dersin Adı: SOYUT CEBİR
2 Dersin Kodu: MAT3020
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSMAİL NACİ CANGÜL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZDEN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cangul@uludag.edu.tr, 0224 2941756, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 16059, Görükle / Bursa
18 Dersin Web Adresi: http://www.ismailnacicangul.com/
19 Dersin Amacı Cebirsel yapıları, özellikle grup, halka ve kısmen de cisim kavramlarını detaylarıyla incelemek, grup çeşitlerini ve özelliklerini tanımak, gruplar arasındaki dönüşümleri kullanabilmek, bölüm grubu kavramını ve özelliklerini anlamak ve kavramların ortaya çıkış sebeplerini vermektir.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Cebirsel yapıları tanır ve özelliklerini bilir. ;
2 Cebirsel yapılar arasındaki dönüşümleri kullanabilir.;
3 Grup teoride kullanılan bilgisayar programlarından en az birinin kullanımı hakkında fikir sahibidir.;
4 Cebirsel yapıların günlük uygulamalarını yapabilir.;
5 Grupların geometrik özelliklerini bilir.;
6 Kullanılan temel kavramların İngilizce’deki karşılıklarını bilir.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Giriş ve gruplar Grup örnekleri
2 Grup örnekleri ve temel özellikleri İkili işlem örnekleri
3 Altgruplar Altgrup örnekleri
4 Normal altgruplar Normal altgrup örnekleri
5 Bir grubun merkezi ve kamutatör altgupları Merkez ve kamutatör altguplarının hesaplanması
6 Permütasyon grupları Üç eleman üzerindeki simetrik grup
7 Grup dönüşümleri izomorfizm ve homomorfizm örnekleri, çekirdek hesabı
8 Kosetler ve Lagrange teoremi Koset örnekleri
9 Arasınav, Bölüm grubu ve özellikleri Bölüm grubu örnekleri
10 Devirli grup, özellikleri ve altgrupları Bazı devirli grupların altgruplarının hesabı ve altgrup tablosunun yapılması
11 Dihedral grup, izomorfizma teoremleri, grupların direk çarpımı Dihedral grup ve direk çarpım örnekleri
12 Halkalar, temel özellikleri Halka örnekleri
13 Bir halkanın karakteristiği, sıfır bölenler, althalka ve idealler Karakteristik ve sıfır bölen hesabı
14 Bölüm halkası, cisimler, sonlu cisimlerin yapısı ve örnekleri Sonlu cisim örnekleri
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ders Notları, İsmail Naci CANGÜL
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 28 28
Toplam İş Yükü 194
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
OK2 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0
OK3 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2
OK4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
OK5 0 3 0 0 3 0 2 3 0 0
OK6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr