Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
GALOİS TEORİSİ
1 Dersin Adı: GALOİS TEORİSİ
2 Dersin Kodu: MAT4061
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSMAİL NACİ CANGÜL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRCİ
Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZDEN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cangul@uludag.edu.tr, 0 224 2941657,
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Galois Teorisinin temel kavramlarını öğrencilere vermek, polinom denklemlerinin çözümleri ile ilgili yöntemleri benimsetmek
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 2., 3. ve 4. dereceden polinom denklemlerin çözümlerini yapabilme;
2 Galois teorisinin temel teoremini ifade edip yorumlayabilir;
3 Gruplar, halkalar ve polinomlar arasındaki geçişleri ifade edebilir;
4 Tamlık bölgesi, cisim, alt halka, alt cisim ve ideal kavramlarını tanımlayabilir ve örneklendirebilir;
5 Tamlık bölgesi, cisim, alt halka, alt cisim ve ideal kavramlarını tanımlayabilir ve örneklendirebilir;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Halkalar
2 Tamlık bölgeleri ve cisimler
3 Homomorfizm ve İdealler
4 Bölüm halkaları
5 Cisimler üzerinde polinom halkaları
6 Asal ve maksimal idealler
7 İndirgenemez polinomlar
8 Üçüncü ve dördüncü dereceden denklemlerin genel çözüm metodları
9 Cisim genişlemeleri ve sonlu cisimler
10 Arasınav ve ders tekrarı
11 Galois grubu
12 Birimin kökleri ve Galois genişlemeleri
13 Galois teorisinin temel teoremi
14 Kuadratik, kübik ve kuartiklerin Galois grupları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: J. ROTMAN, Galois Theory, Springer,1998;
İ. N. CANGÜL, Galois Teorisi Ders Notları
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler, Performanslar 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,93
Dersin AKTS Kredisi 5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 2 4 0 0 4 0 0 5 0 0
OK3 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0
OK4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr