Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ
1 Dersin Adı: ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ
2 Dersin Kodu: MAT3052
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSMAİL NACİ CANGÜL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç. Dr. Ahmet TEKCAN, Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZDEN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cangul@uludag.edu.tr, 0224 2941756, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 16059, Görükle / Bursa
18 Dersin Web Adresi: http://www.ismailnacicangul.com/
19 Dersin Amacı Asal sayıların dağılımı ile ilgili sonuçlar elde etmek ve analitik sayılar teorisine giriş yapmaktır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Asal sayıları tanımlayabilir ve dağılımları hakkında bilinen sonuçları ifade edebilir;
2 Aritmetik fonksiyonlar arasındaki ilişkileri kurabilir ;
3 Asal sayıların dağılımlarının uygulamalarını yapabilir ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Asal sayı teoremi
2 Asal sayı teoreminin sonuçları
3 Asal sayı teoreminin analitik ispatı
4 Aritmetiğin temel teoremi
5 Aritmetik fonksiyonlar
6 Aritmetik fonksiyonların Dirichlet çarpımı
7 Mobious tersinme formülü
8 Mobious tersinme formülünün uygulamaları
9 Aritmetik fonksiyonlar arasındaki ilişkiler
10 İlkel kökler
11 İkinci dereceden kalanlar yasası
12 Legendre sembolü
13 İkinci dereceden kongrüanslar
14 Riemann-Zeta fonksiyonu
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Tom M. Apostol, Introduction to Analytic Number Theory, Springer, 2000
2. Kiran Sridhara Kedlaya, Analytic Number Theory, (Ders notları) MIT, 2006
3. Paul T. Bateman and Harold G. Diamond, Analytic Number Theory an Introductory Course, world Scientific, 2009
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 2 50
Yıl sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin BAşarıya Oranı 50
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler, Performanslar 2 20 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 15 15
Toplam İş Yükü 153
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,1
Dersin AKTS Kredisi 5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
OK2 0 4 0 0 5 0 0 3 0 0
OK3 0 4 0 0 5 0 3 3 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr