Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ANALİZ II
1 Dersin Adı: ANALİZ II
2 Dersin Kodu: MAT1002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 8
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 4
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSMAİL NACİ CANGÜL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Metin ÖZTÜRK, Prof. Dr. Sibel YALÇIN TOKGÖZ, Prof. Dr. Osman BİZİM, Doç. Dr. Ahmet TEKCAN, Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZDEN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cangul@uludag.edu.tr, 0224 2941756, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 16059, Görükle / Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Ortaöğretim düzeyinde edinilen integral kavramını detaylı olarak ele almak ve uygulamaları ile öğretmek, dizi, seri ve kuvvet serisi kavramlarını, fonksiyonların seriye açılımlarını yaptırabilmek
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 İntegral kavramını bilir ;
2 İntegral uygulamalarını yapabilir ;
3 Dizi ve seri kavramlarını bilir ve uygulamalarını yapabilir;
4 Verilen bir fonksiyonun seri açılımını elde edebilir;
5 Kartezyen, kutupsal ve parametrik koordinat sistemleri arasındaki geçişi yapabilir ve farklılıkları yorumlayabilir ;
6 Kavramların ilk ortaya çıkış sebeplerini ve tarihsel gelişimini bilir ;
7 Kullanılan temel kavramların İngilizce’deki karşılıklarını bilir ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Belirsiz integral tanımı ve temel kavramlar Tanımın uygulanışı
2 Basit integral alma kuralları Basit integral alma kurallarının uygulamaları
3 Değişken değiştirme, kısmi integrasyon Değişken değiştirme, kısmi integrasyon örnekleri
4 Basit kesirlere ayırma, trigonometrik dönüşümler Basit kesirlere ayırma, trigonometrik dönüşümlerin örnekleri
5 Binom integralleri, integralin temel teoremleri Binom integrallerine örnekler, integralin temel teoremlerinin uygulamaları
6 Belirli integralin tanımı ve temel kavramlar Temel kavramların uygulamaları
7 Alt ve üst toplamlar, Riemann integrali Çeşitli fonksiyonlar için alt ve üst toplamların hesabı, Riemann integralinin bulunması
8 Yay uzunluğu ve Alan hesabı Yay uzunluğu ve Alan hesabı örnekleri
9 Arasınav ve genel tekrar Karışık uygulama
10 Dönel yüzeylerin alan ve hacim hesabı Dönel yüzeylerin alan ve hacim hesabına örnekler
11 Diziler, dizilerin özellikleri, altdizi, dizilerde limit Dizi örnekleri, altdizi hesabı, limit uygulamaları
12 Seri kavramı ve özel seriler Seri hesaplamaları, aritmetik ve geometrik seri örnekleri
13 Yakınsaklık testleri Yakınsaklık testlerinin uygulamaları
14 Kuvvet serileri ve bir fonksiyonun seriye açılımı, yaklaşık hesap Kuvvet serilerine örnekler, bir fonksiyonun seriye açılımına örnekler, bir fonksiyonun seriye açılımının yaklaşık hesapta kullanımına örnekler
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Calculus, İsmail Naci CANGÜL (Editör), Nobel Yayınları, 2012
Genel Matematik II, Osman BİZİM, Betül GEZER, Ahmet TEKCAN, Dora Yayınları, 2011
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 4 56
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 34 34
Toplam İş Yükü 236
Toplam İş Yükü / 30 saat 7,87
Dersin AKTS Kredisi 8
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
OK2 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
OK3 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
OK4 2 4 0 0 5 0 2 5 0 0
OK5 5 3 0 0 5 0 2 4 0 3
OK6 0 0 0 0 5 0 0 2 0 3
OK7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr