Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ANALİZ I
1 Dersin Adı: ANALİZ I
2 Dersin Kodu: MAT1001
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 8
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 4
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSMAİL NACİ CANGÜL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Metin ÖZTÜRK, Prof. Dr. Sibel YALÇIN TOKGÖZ, Prof. Dr. Osman BİZİM, Doç. Dr. Ahmet TEKCAN, Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Hacer ÖZDEN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: cangul@uludag.edu.tr, 0224 2941756, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 16059, Görükle / Bursa
18 Dersin Web Adresi: http://homepage.uludag.edu.tr/~cangul/derslerim.html
19 Dersin Amacı Ortaöğretim düzeyinde edinilen fonksiyon, dizi, limit, süreklilik ve türev kavramlarını detaylı olarak ele almak ve uygulamaları ile öğretmek
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Analizin temel kavramlarını bilir ;
2 Analizin temel kavramlarının uygulamalarını yapabilir ;
3 Analizin temel kavramlarını fiziksel, geometrik ve diğer açılardan yorumlayabilir;
4 Kartezyen, kutupsal ve parametrik koordinat sistemleri arasındaki geçişi yapabilir ve farklılıkları yorumlayabilir;
5 Kavramların ilk ortaya çıkış sebeplerini ve tarihsel gelişimini bilir;
6 Kullanılan temel kavramların İngilizce’deki karşılıklarını bilir ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Kümeler Küme ve küme işlemlerine örnekler
2 Sayılar Sayı kümelerinin özelliklerine örnekler
3 Bağıntı ve Fonksiyonlar Bağıntı ve fonksiyon örnekleri, fonksiyonlarda işlemlere örnekler
4 Diziler Dizi örnekleri, altdizi, dizinin terimlerinin hesabı, aritmetik ve geometrik dizi örnekleri, dizilerde limit
5 Limit Reel sayılarda ve genişletilmiş reel sayılarda limit hesabı
6 Belirsizlikler Belirsizlik çeşitlerine örnekler
7 Diferansiyel ve yaklaşık hesap Diferansiyel hesabı, yaklaşık hesapta kullanılması
8 Türev tanımı Basit türev alma kurallarına örnekler
9 Arasınav ve konu tekrarı Genel uygulama
10 Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, yüksek mertebeden türevler Teğet ve normal denklemi, eğim, yol, hız ve ivme arasındaki ilişkilere örnekler
11 Kapalı ve ters fonksiyonların türevleri, Ekstremum hesabı ve problemleri Ekstremum problerine örnekler
12 Artan-azalanlık ve dönüm noktaları Artan-azalanlık ve dönüm noktaları bulunmasına örnekler
13 Türevin diğer uygulamaları Diğer alanlarda türev yardımıyla çözülebilen problemlere örnekler
14 Rasyonel fonksiyonların eğrilerinin çizimi Rasyonel fonksiyonların eğrilerinin çizimine örnekler, rasyonel olmayan fonksiyonların eğri çizimine ilişkin kısa ipuçları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Calculus, İsmail Naci CANGÜL (Editör), Nobel Yayınları, 2012
Genel Matematik I, Osman BİZİM, Betül GEZER, Ahmet TEKCAN, Dora Yayınları, 2011
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 4 56
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ödevler, Performanslar 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 34 34
Toplam İş Yükü 236
Toplam İş Yükü / 30 saat 7,87
Dersin AKTS Kredisi 8
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
OK2 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
OK3 5 3 0 0 5 0 2 4 0 3
OK4 2 4 0 0 5 0 2 5 0 0
OK5 0 0 0 0 5 0 0 2 0 3
OK6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr