Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TEMELDEN ÇATIYA YAPIDA AHŞAP HASARLARI
1 Dersin Adı: TEMELDEN ÇATIYA YAPIDA AHŞAP HASARLARI
2 Dersin Kodu: MIM3023
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin ahşap yapı malzemesini, temelden çatıya yapıdaki kullanım alanlarını tanımalarının yanı sıra ahşap malzemenin yapıdaki kullanımında ve bakımında ortaya çıkan hasarları, ahşap yapıların sorunlarını ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını öğrenmelerinin sağlanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, ahşap yapı uygulamalarının ve sorunlarının tanınması ile çözüm alternatiflerinin bilinmesini sağlayarak, ahşap yapı kültürünün sürdürülmesi ve ahşap malzeme ile sürdürülebilir yapılar tasarlanabilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin ahşap yapı malzemesini ve ahşap yapıları tanımalarının, ahşap malzemenin geçmişten günümüze yapıdaki kullanım alanları hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması;
2 Öğrencilerin yapılarda kullanılan ahşap için tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma ve malzeme ilişkilerini bütüncül bir bakış açısıyla kavramalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin ahşap yapıların fiziksel çevre açısından olumlu / sağlıklı yönlerini öğrenmelerinin sağlanması;
4 Öğrencilerin yapılarda temelden çatıya geniş bir yelpazede kullanılan ahşap malzemenin kullanımından bakımına hasarları ile ahşap yapıların güncel sorunlarını ve sorunlara ilişkin çağdaş çözüm yöntemlerini tanımalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Ahşap yapı malzemesinin tanımı, sınıflandırılması, türleri, üretim yöntemleri, özellikleri, ilgili standartlar
2 Ahşap yapı malzemesinin tarihsel süreçte yapılardaki kullanım yerleri ve kullanım şekilleri, ahşap malzemenin yapısal kullanım açısından olumlu özellikleri ve tercih nedenleri
3 Anadolu topraklarında yer alan, taşıyıcı sisteminde ve çeşitli yapı elemanlarında ahşap malzemenin kullanıldığı yapılar, sınıflandırılmaları ve özellikleri
4 Yapılarda kullanılan ahşap malzemede oluşan hasarların sınıflandırılması ve tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma ve malzeme ilişkileri bazında irdelenmesi
5 Ahşap yapı malzemesinde oluşan hasarların tespit ve analizinde kullanılan yöntemler
6 Ahşap yapı malzemesinde oluşan hasarların tespit ve analizinde kullanılan yöntemler
7 Ahşap yapı malzemesinde oluşan hasarların tespit ve analizinde kullanılan yöntemler
8 Ahşap yapı malzemesinde, malzeme bünyesinden kaynaklanan hasarlar
9 Ahşap yapı malzemesinde, malzeme bünyesinden kaynaklanan hasarlar
10 Ahşap yapı malzemesinde, dış etkilerden kaynaklanan hasarlar
11 Ahşap yapı malzemesinde, dış etkilerden kaynaklanan hasarlar
12 Ahşap yapı malzemesinde oluşan hasarların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan yöntemler
13 Ahşap yapı malzemesinde oluşan hasarların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan yöntemler
14 Öğrenci ödev sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Eriç, M., (1994). Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Günay, R. (2002). Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları. Birsen Yayınevi, İstanbul.
Örs, Y., Keskin, H. (2001). Ağaç Malzeme Bilgisi. Atlas Yayın Dağıtım, Ankara.
Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L. (2000). Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 0 0 2 0 0 0 0 3 4
OK2 5 5 0 0 4 0 0 0 0 3 4
OK3 5 5 5 0 2 0 0 0 0 5 4
OK4 5 5 0 0 2 0 0 0 0 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr