Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
KERPİÇ MALZEME ve KERPİÇ YAPI UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: KERPİÇ MALZEME ve KERPİÇ YAPI UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: MIM3025
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin kerpiç yapı malzemesini, özelliklerini, geçmişten günümüze yapıdaki kullanım alanlarını tanımalarının; kerpiç yapı malzemesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, kerpiç yapıların sorunları ve çözüm yolları ile Anadolu mimarisindeki kerpiç yapılar ve günümüz teknolojisi ile üretilen kerpiç yapı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, kerpiç malzeme ve kerpiç yapı uygulamalarının tanınmasını sağlayarak, kerpiç yapı kültürünün sürdürülmesi ve kerpiç malzeme ile sürdürülebilir yapılar tasarlanabilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin kerpiç yapı malzemesini ve kerpiç yapıları tanımalarının, kerpiç malzemenin geçmişten günümüze yapıdaki kullanım alanları hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması;
2 Öğrencilerin yapılarda kullanılan kerpiç için tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma ve malzeme ilişkilerini bütüncül bir bakış açısıyla kavramalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin Anadolu mimarisindeki kerpiç yapılar ve günümüz teknolojisi ile üretilen kerpiç yapı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının, kerpiç yapıların fiziksel çevre açısından olumlu / sağlıklı yönlerini öğrenmelerinin sağlanması;
4 Öğrencilerin kerpiç yapıların sorunlarını ve sorunlara ilişkin çözüm yöntemlerini tanımalarının, kerpiç malzemenin geliştirilmesinde kullanılan çağdaş yöntemleri tanımalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Kerpiç yapı malzemesinin tanımı, sınıflandırılması, türleri üretim yöntemleri, özellikleri, ilgili standartlar
2 Kerpiç yapı malzemesinin tarihsel süreçte yapılardaki kullanım yerleri ve kullanım şekilleri
3 Anadolu’da bulunan kerpiç yapılar ve sınıflandırılmaları
4 Anadolu’da bulunan kerpiç yapılarda tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma, uygulama ve malzeme özellikleri
5 Anadolu’da bulunan kerpiç yapılarda tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma, uygulama ve malzeme özellikleri
6 Anadolu’da bulunan kerpiç yapılarda tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma, uygulama ve malzeme özellikleri
7 Anadolu’da bulunan kerpiç yapılarda tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma, uygulama ve malzeme özellikleri
8 Dünyadan kerpiç yapı örnekleri, tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma, uygulama ve malzeme özellikleri
9 Dünyadan kerpiç yapı örnekleri, tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma, uygulama ve malzeme özellikleri
10 Kerpiç yapıların sorunları ve sorunlara ilişkin çözüm yöntemleri
11 Kerpiç yapıların sorunları ve sorunlara ilişkin çözüm yöntemleri
12 Kerpiç yapı malzemesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve çağdaş uygulamalar
13 Kerpiç yapı malzemesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve çağdaş uygulamalar
14 Öğrenci ödev sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Çelebi, R. (1979). Kerpiç Yapım Yöntemleri ve Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yayını, İstanbul.
Eriç, M., (1994). Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Işık, B., (2000). Türkiyede Kerpiç Yapı Kültürü Ve Alçı Ile Stabilize Edilen Kerpiç – Alker Yapılar, İTÜ Yayınları, İstanbul.
Kömürcüoğlu, E. A. (1962). Yapı Malzemesi Olarak Kerpiç ve Kerpiç İnşaat Sistemleri, İTÜ Yayınları, İstanbul.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 0 0 2 0 0 0 0 3 4
OK2 5 5 0 0 4 0 0 0 0 3 4
OK3 5 5 5 0 2 0 0 0 0 5 4
OK4 5 5 0 0 2 0 0 0 0 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr