Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPI ELEMANLARI III
1 Dersin Adı: YAPI ELEMANLARI III
2 Dersin Kodu: MIM2008
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 4
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu MİM 2009 Yapı Elamanları 2
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİLÜFER TAŞ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr. Nilüfer TAŞ
Prof. Dr. Murat TAŞ
Doç.Dr. Sevgen PERKER
Dr. Öğretim Üyesi Zuhal ŞİMŞEK
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: nilufertas@uludag.edu.tr
0224 2942138
B. U.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Nilüfer/ Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Mimari tasarımlarda ve uygulamalarda kullanılmak üzere duvar boşlukları; kapı ve pencereler, giydirme cepheler, iç ve dış duvar kaplamaları, asma tavan, yükseltilmiş döşemelerle ilgili bilgi birikimi sağlamak ve gerektiğinde detay çözebilme yeteneğine sahip olmak.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Binayı oluşturan bileşenlerin ve elemanların temel ilkelerini seçme, entegre edebilme ve tasarlayabilme
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Binayı oluşturan bileşenlerin ve elemanların temel ilkelerini seçme, entegre edebilme ve tasarlama;
2 Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve uygulama şekillerini anlama;
3 Teknik dokümantasyon oluşturma becerisi;
4 Mimari tasarım yapma becerisi ve uygulama ile ilgili bilgi birikimine, gerektiğinde detay çözebilme yeteneğine sahip olmak;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Ders hakkında genel bilgiler, Duvar Boşlukları- Pencere Öğeleri, Pencere Boşluğunun Duvar Üzerindeki Yeri Uygulama 1- Pencere
2 Pencereden Beklenen Görevler, Pencerelerde Kontrol Edilmesi Gereken Etkenler, Pencere Doğrama Öğeleri, Doğramanın Duvar Boşluğundaki Yeri, Doğramalarda Amaca Uygun Gereç Seçimi, Doğrama Bölüntüleri Uygulama 2- Pencere
3 Kuruluşu ve Türleri, Kanat ve Kuruluşu, Kasa- Kargir İlişkisi, Kanat-Kanat İlişkisi, Kanat-Cam/Kasa-Cam İlişkisi, Doğrama Yardımcı Öğeleri, Doğramanın Duvar Boşluğuna Takılması Ödev 1- Araştırma ödev konusu verilmesi. Uygulama 3- kapı
4 Pencerelerin Düzenlenmesinde Göz önüne Alınması Gerekli Temel İlkeler, Pencere Açılış Biçimlerinin Çizgisel Anlatımı, Pencerelerin Ölçülendirilmesi, Pencerelerin Sınıflandırılması Ödev 2-pencere Uygulama 4- kapı-pencere
5 Pencere Öğeleri ve Detayları Ödev 3-pencere Uygulama 5-Giydirme cephe
6 Kapılar Hakkında Genel Bilgiler, Kapıların Kullanımdaki Yerlerine Göre Çeşitleri ve Görevleri, Açılış Biçimlerine Göre Kapılar, Doğrama Gereçlerine Göre Kapılar Uygulama 6- Genel uygulama
7 Kapı Öğeleri ve Detayları Ödev 4-kapı Uygulama 7- Genel uygulama
8 Kapı Öğeleri ve Detayları Ödev 5 –kapı ve pencere
9 Giydirme Cephe Tasarım İlkeleri ve Detayları, Giydirme Cam Cephe Detayları
10 Giydirme Cephe Öğe ve Detayları
11 Dış ve İç Duvar Kaplamaları, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan
12 Dış ve İç Duvar Kaplamaları, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan
13 genel konularla ilgili uygulama
14 Genel konu tekrarı
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: GHING, Francis., Building Construction Illustrated, Van Nostrand Reinhold, Newyork.
İZGİ Utarit., Pencereler 1-2
BİNAN, Muhittin.,(1981), Ahşap Kapılar, 1981, İstanbul.
BİNAN, Muhittin.,(1981), Ahşap Pencereler, 1981, İstanbul.
Yapı Katalogları
Çeşitli Firma broşürleri
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 5
Kısa Sınav 6 30
Ödevler, Performanslar 1 5
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 9 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları ara sınav, yılsonu sınavı ve belirlenen sayıdaki uygulama, ödev çalışmaları başarı notunu oluşturmaktadır.
Açıklama ders kapsamında uygulama ve ödev çalışması yapılmaktadır.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 9 3 27
Ödevler, Performanslar 1 7 35
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 1 1
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 1 1
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 saat 4
Dersin AKTS Kredisi 4
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1
OK2 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1
OK3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr