Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPI ELEMANLARI II
1 Dersin Adı: YAPI ELEMANLARI II
2 Dersin Kodu: MIM2009
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu MIM 1006 Yapı Elemanları 1
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MURAT TAŞ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Murat TAŞ
Prof.Dr. Nilüfer TAŞ
Prof. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER
Prof. Dr. Yasemin ERBİL
Doç.Dr.Sevgen PERKER
Yrd.Doç.Dr.Zuhal ŞİMŞEK
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: murattas@uludag.edu.tr
0224 2942137
B.U.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Nilüfer/ Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilere merdiven ve çatılar ile ilgili bilgi birikimi sağlayarak çatı ve merdiven çözümlerinde doğru yaklaşımlarda bulunmalarını ve detay çözebilme yeteneğini kazandırmak
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Binayı oluşturan bileşenlerin ve elemanların temel ilkelerini seçme, entegre edebilme ve tasarlama becerisi
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Düşey sirkülasyon tasarımı ve konstrüksiyonu temel ilkelerini ve uygulama şekillerini anlama;
2 Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina-düşey sirkülasyon tasarımı becerisi;
3 Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve uygulama şekillerini anlama;
4 Binayı oluşturan bileşenlerin ve elemanların temel ilkelerini seçme, entegre edebilme ve tasarlama becerisi;
5 Teknik dokümantasyon oluşturma becerisi.;
6 Mimari tasarım yapma becerisi ve uygulama ile ilgili bilgi birikimine, gerektiğinde detay çözebilme yeteneğine sahip olmak.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin içeriği-genel giriş Uygulama-M1
2 Düşey sirkülasyon elemanlarının tanımlanması-merdivenlerle ilgili genel bilgiler, merdivenlerin sınıflandırılması, Ödev-M1 Uygulama-M2
3 Merdivenlerin konstrüksiyonu - yapısal özellikleri - merdiven süpürgelikleri Ödev-M2 Uygulama-Ç1 Beşik Çatı
4 Döner Merdivenler-Ahşap ve Metal Merdivenler, Ödev-M3 Uygulama-Ç2 Kırma Çatı
5 Merdiven Dengelenmesi Ödev-M4 Uygulama-Ç3 Teras Çatı
6 Çatı çeşitleri ve sınıflandırılması-sistemlerine göre çatılar. Ödev-Ç1Araştırma ödevlerinin dağıtılması.
7 Çatı çözümleri-çatı eğiminin belirlenmesi, Çatı çözümleri. Ödev-Ç2 Beşik ve Kırma çatı çözümleri
8 Beşik Çatılar Ödev-Ç3 Beşik çatı
9 Kırma Çatılar Ödev-Ç4 Kırma Çatı
10 Ders tekrarı ve Ara Sınav
11 Büyük açıklıklı mekan çatıları Ödev-Ç5 Maket
12 Büyük açıklıklı mekan çatıları
13 Çatı örtüleri, oluk, iniş boruları, baca dibi, çatı penceresi vb. detaylar. Ödev-Ç6 Döşemeye oturan kırma çatı ve tüm detayları
14 Teras çatıların çözümü ve detayları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: BİNAN, M., 1990, “Ahşap Çatılar”, Birsen Yayınevi, İstanbul.
SARI, A., 1993,“Düşey Sirkülasyon Araçları: Merdivenler”,YEM Yayınları, İstanbul.
CHING, F., Building Construction Illustrated, Van Nostrand Reinhold, Newyork.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 7 10
Ödevler, Performanslar 8 10
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 17 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları ara sınav, yılsonu sınavı ve belirlenen sayıdaki uygulama, ödev çalışmaları başarı notunu oluşturmaktadır.
Açıklama ders kapsamında uygulama ve ödev çalışması yapılmaktadır.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler, Performanslar 8 6 48
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 4 4
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 4 4
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,2
Dersin AKTS Kredisi 4
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK4 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1
OK5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK6 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr