Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPI MALZEMESİNDE VERİ DEĞERLENDİRME
1 Dersin Adı: YAPI MALZEMESİNDE VERİ DEĞERLENDİRME
2 Dersin Kodu: MIM6037
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yapı malzemesi ile ilgili verilerin toplanmasını, organize edilmesini, özetlenmesini, sunulmasını, analiz edilmesini ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilimsel yöntemleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, yapı malzemesinin özelliklerine ilişkin verilerin anlaşılması ve yorumlanması, böylelikle yapı malzemenin sahip olduğu performansa uygun biçimde kullanılması ve doğru mimarlık uygulamaların gerçekleştirilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin yapı malzemesi ile ilgili verilerin toplanmasını, organize edilmesini, özetlenmesini, sunulmasını, analiz edilmesini ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilimsel yöntemleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin kapsamının ve programının tanıtılması, dersin kaynaklarının verilmesi
2 Yapı malzemesi tanımı ve sınıflandırması
3 Yapı malzemesi biliminde veri kavramı
4 Yapı malzemesi biliminde veri türleri
5 Yapı malzemesinin içyapı özelliklerine ilişkin veriler
6 Yapı malzemelerinin görsel özelliklerine ilişkin veriler
7 Yapı malzemelerinin fiziksel özelliklerine ilişkin veriler
8 Yapı malzemelerinin kimyasal özelliklerine ilişkin veriler
9 Yapı malzemelerinin mekanik özelliklerine ilişkin veriler
10 Yapı malzemelerinin teknolojik özelliklerine ilişkin veriler
11 Yapı malzemesi biliminde veri toplama
12 Yapı malzemesi biliminde veri işleme ve düzenleme
13 Yapı malzemesi biliminde veri analizi ve yorumlanması
14 Yapı malzemesi biliminde veri analizi ve yorumlanması
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Duggal, S.K. (2008). Building Materials, New Age International Publishers.
Gale, F., Weiss, N.R. (2009). Update on Building Materials Research.
Toydemir, N. (2011). Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık.
ISC (2012). Research and Evaluate Construction Materials and Methods for Complex Building Design Projects.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler, Performanslar 1 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 183
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 0 4 5 0 0 5 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr