Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AHŞAP YAPI MALZEMELERİNDE HASAR ve HASAR ÖNLEME GİDERME SİSTEMLERİ
1 Dersin Adı: AHŞAP YAPI MALZEMELERİNDE HASAR ve HASAR ÖNLEME GİDERME SİSTEMLERİ
2 Dersin Kodu: MIM5052
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı; ahşap malzemede meydana gelen hasarların ve söz konusu hasarların önlenmesinde – giderilmesinde kullanılan yöntemlerin öğrenciye aktarılmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, ahşap malzeme ile inşa edilmiş yapıların oluşturduğu mimari kültürün sürdürülmesi ve ahşap malzeme ile sürdürülebilir yeni yapılar tasarlanabilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin ahşap yapı malzemesinin hasara uğramasına neden olan etkenleri tanımalarının sağlanması;
2 Öğrencilerin ahşap yapı malzemesinde oluşan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan kaynaklı hasarların tespit ve analizinde kullanılan yöntemleri tanımalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin ahşap malzeme hasarlarının önlenmesine ve giderilmesine yönelik güncel yöntem ve uygulamaları tanımalarının sağlanması;
4 Öğrencilerin ahşap yapı malzemesinde hasar tespit etme ve tespit edilen hasara ilişkin hasar önleme yöntemi belirleme konusunda akademik bir araştırma yapma, değerlendirme ve sonuç çıkarma becerisi kazanmalarının sağlanması;
5 Öğrencilerin ahşap yapı malzemesinde hasar ve hasar önleme konusunda yapacakları araştırmaları sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisi kazanmalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Ahşap yapı malzemesinin tanımı, genel özellikleri, yapıdaki kullanım yeri ve şekli, yapıda kullanılan ahşap türlerinin sınıflandırılması ve özellikleri
2 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen hasarların sınıflandırılması, hasarların incelenmesinde esas alınan ilkeler, hasar tespit ve analiz yöntemleri
3 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen hasarların sınıflandırılması, hasarların incelenmesinde esas alınan ilkeler, hasar tespit ve analiz yöntemleri
4 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen fiziksel kaynaklı hasarlar
5 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen fiziksel kaynaklı hasarlar
6 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen kimyasal kaynaklı hasarlar
7 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen kimyasal kaynaklı hasarlar
8 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen biyolojik kaynaklı hasarlar
9 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen biyolojik kaynaklı hasarlar
10 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen insan kaynaklı hasarlar
11 Ahşap yapı malzemesinde meydana gelen insan kaynaklı hasarlar
12 Ahşap malzeme hasarlarının önlenmesine ve giderilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar
13 Ahşap malzeme hasarlarının önlenmesine ve giderilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar
14 Ahşap malzeme hasarlarının önlenmesine ve giderilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Alemdaroğlu,T. (1998). Ağaç Kimyası. Gazi Büro Kitabevi, Ankara.
Eriç,M., (1994). Yapı Fiziği ve Malzemesi. Literatür Yayınları, İstanbul.
Günay, R. (2002). Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları. Birsen Yayınevi, İstanbul.
Örs, Y., Keskin, H. (2001). Ağaç Malzeme Bilgisi. Atlas Yayın Dağıtım, Ankara.
Richardson, B.A. (1993). Wood Preservation. E. & F.N. Spon.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 30
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler, Performanslar 1 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 183
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OK1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
OK2 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
OK3 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
OK4 4 1 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1
OK5 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr