Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPI MALZEMESİNDE PERFORMANS
1 Dersin Adı: YAPI MALZEMESİNDE PERFORMANS
2 Dersin Kodu: MIM5049
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; yapı malzemelerinin performanslarını; bünyesel özelliklerini, çevresel etkilerini, üretim süreçlerini ve yapıda kullanımlarını, malzeme ömrü - bozulma ilişkileri bağlamında öğrenmelerinin sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, yapı malzemesinin, sahip olduğu performansa uygun biçimde kullanılması ve doğru mimarlık uygulamaların gerçekleştirilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin yapı malzemelerinin performanslarını; bünyesel özelliklerini, çevresel etkilerini, üretim süreçlerini ve yapıda kullanımlarını, malzeme ömrü - bozulma ilişkileri bağlamında öğrenmelerinin sağlanması;
2 Öğrencilerin yapı malzemesinde performans konusunda akademik bir araştırma yapma, değerlendirme ve sonuç çıkarma becerisi kazanmalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin yapı malzemesinde performans konusunda hakkında yapacakları araştırmaları sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisi kazanmalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Yapı malzemesinde performansın tanımlanması
2 Yapı malzemelerinin bünyesel özellikleri ve malzeme ömrü – bozulma ilişkileri
3 Yapı malzemelerinin bünyesel özellikleri ve malzeme ömrü – bozulma ilişkileri
4 Yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal, mekanik, biyolojik, insan kaynaklı sorunları
5 Yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal, mekanik, biyolojik, insan kaynaklı sorunları
6 Yapı malzemelerinin üretim süreçleri ve malzeme ömrü – bozulma ilişkileri
7 Yapı malzemelerinin üretim süreçleri ve malzeme ömrü – bozulma ilişkileri
8 Yapı malzemelerinin çevresel etkileri ve malzeme ömrü, yaşam döngüsü – bozulma ilişkileri
9 Yapı malzemelerinin çevresel etkileri ve malzeme ömrü, yaşam döngüsü – bozulma ilişkileri
10 Yapı bileşeni düzeyinde yapı malzemelerinin performansı
11 Yapı bileşeni düzeyinde yapı malzemelerinin performansı
12 Yapı bileşeni düzeyinde yapı malzemelerinin performansı
13 Öğrenci Ödev Sunumları
14 Öğrenci Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Cook, G., Hinks, J. (1997). Technology of Building Defects, Spone Press.
Duggal, S.K. (2008). Building Materials, New Age International Publishers.
Ransom, W.H. (2005). Building Failures, Spon Press.
Toydemir, N. (2011) Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık.
Weston, R. (2003). Materials, Form and Architecture, Laurence King Publishing.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler, Performanslar 1 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 183
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OK1 5 2 3 5 5 2 2 1 1 5 5 5
OK2 5 2 3 5 5 2 2 1 1 5 3 5
OK3 5 2 3 3 3 2 2 1 1 3 3 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr