Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
MUHASEBE İLKELERİ ve MALİYET YÖNETİMİ
1 Dersin Adı: MUHASEBE İLKELERİ ve MALİYET YÖNETİMİ
2 Dersin Kodu: ISL1203
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Dr. Ögr. Üyesi Funda Özçelik
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Universitesi İİBF Görükle/ BURSA
0 224 294 10 50
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı İşletmelerin mali bilgilerinin izlenerek raporlanması, Üretim işletmelerinde üretilen mamullerin maliyetinin hesaplanması
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Muhasebenin temel kavramlarının ve teknik yapısını anlaşılmasını sağlayabilme ;
2 Muhasebe sürecini ve muhasebede defter ve belgelerinin yeri ve önemini kavrama, ;
3 Tekdüzen Hesap Planı yapısı, kodlama sistemi ve kapsamını öğrenme, ;
4 Temel mali tabloları düzenleyebilme ;
5 Maliyet hesaplama yöntemlerini öğrenerek işletme türlerine göre uygulayabilme ;
6 Satışların Maliyeti Tablosunu düzenleyebilme ;
7 Maliyet analizi yapabilme ;
8 İşletmelerde muhasebe bilgilerinin önemini anlama ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Muhasebeye Giriş, Muhasebe Temel Kavramları
2 Temel Muhasebe Eşitliği ve Mali Tablolar
3 Hesap kavramı ve Yevmiye Maddesi
4 Mizan ve Yardımcı hesaplar
5 Stokların Muhasebeleştirilmesi: Aralıklı Envanter – Devamlı envanter Yöntemleri
6 Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ve ilk giren ilk çıkar yöntemi
7 Maliyet Muhasebesine Giriş – Amaçlar ve Kavramsal Açıklamalar
8 Ders tekrarı ve Ara Sınav
9 Gider Sınıflaması
10 Üretim Giderleri İlk Madde ve Malzeme Giderleri, İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri
11 Maliyet Yöntemleri, normal maliyetleme, direkt maliyetleme, değişken maliyetleme
12 Standart Maliyet Yöntemi: Standartların belirlenmesi
13 Standart Maliyet Yöntemi: Standart maliyet yönteminde hesap akışı-Kaydedilmesi
14 Fark analizleri
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Genel Muhasebe, Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Alfa Aktüel, Bursa, 2010
Maliyet Muhasebesi-Prof Dr Ümit Gücenme
Management and Cost Accounting-Colin Drury
Cost Management-Edward J. Blocher-David E Stout-Gary Cookins
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler, Performanslar 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,07
Dersin AKTS Kredisi 5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OK1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
OK6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OK7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
OK8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr