Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Economics
General Description
1
Brief History
The Department of Economics, located in the institute of social sciences, founded in 1974. Department of Economics consist of four departments.These departments are Economic Theory, Economic Policy, Economic Development and International Economics and Economic History.
2
Qualification Awarded
Department of Economics is subject to between 90 and 120 ECTS credits for master’s degree in economics. After the program is completed succesfully and program’s qualifications are met, master’s degree is taken in economics.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1-Bachelor’s degree. 2- Candidates must get sufficient score from Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam(ALES). For the department of Economics, Candidates must take at least 55 points from ALES. For foreign students, Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam and other international exams result such as GRE, GMAT etc. are accepted and grade is not required. Candidates must have sufficient language skills(at least 50 points from UÜDS, KPDS, ÜDS or at least 50 points from TOEFL IBT or at least 130 points from TOEFL CBT or at least 450 points from TOEFL PBT and other alternative exams. Foreign students (except those who have study in Turkey) must take Turkish language certificate from TÖMER. -ALES grade*50%+Graduation Average*20%+Exam/ Interview*30% To take a master´s degree, Candidates´ points are calculated as can be seen in the equation above. After this calculation, Candidates are ranked starting with the highest score, they are taken according to the quota.(Minimum score of 65 must be obtained for a passing grade). For foreign studens: - Graduation Average*50% + Foreign Language*50% After this calculation, Candidates are ranked starting with the highest score, they are taken according to the quota.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To take a master´s degree , it is required that master courses at least 21 or most 28 credits ( 24 credits in master degree in thesis) must be taken and must be completed succesfully. Additionally it is required that graduation average must be at least 70 out of 100 and master thesis must be successfully submitted and approved by a jury.
7
Profile of The Programme
Master’s of economics aims to improve graduates knowledge level and with the help of this information developing capability of economic analysis and scientific research. Master’s at economics programe is designed in a manner that enable graduates analyze of current economic problems.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Being able to improve the basic knowledge acquired in the field of economics to the expertise level and to comprehend interdisciplinary interaction.
2. Being able to evaluate and use the advanced level knowledge on economic theory, political economy and international economics that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors.
3. Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of economics by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses.
4. Being able to use the analytical knowledge in inter-disciplinary studies.
5. Being able to plan, independently carry out and publish studies related to the field of economics.
6. Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of economics.
7. Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas in the field of the economics.
8. Being able to present current developments and own studies concerning the field of economics in oral, written and visual forms to those groups within and outside the world of economics.
9. Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field of economics.
10. Being able to speak a foreign language and keep up with a foreign literature in the field of economics.
11. By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies related to the field of economics.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Being able to evaluate and use the advanced level knowledge on economic theory, political economy and international economics that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors.
 • Being able to use the analytical knowledge in inter-disciplinary studies.
 • Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of economics by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Being able to improve the basic knowledge acquired in the field of economics to the expertise level and to comprehend interdisciplinary interaction.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of economics.
 • By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies related to the field of economics.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of economics.
 • Being able to plan, independently carry out and publish studies related to the field of economics.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Being able to speak a foreign language and keep up with a foreign literature in the field of economics.
 • Being able to present current developments and own studies concerning the field of economics in oral, written and visual forms to those groups within and outside the world of economics.
 • Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field of economics.
COMPETENCES Learning Competence
 • Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas in the field of the economics.
 • Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of economics by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2,3 1,5
İktisat alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1,2,3 1,5,7
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde iktisat teorisi, iktisat politikası ve uluslar arası iktisat bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2 1,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İktisat alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme. 1,2 1,2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İktisat alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,4,6 1,4,6
İktisat alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2 5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İktisat alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,2 1,2,3,6
İktisat alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2,3 2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İktisat alanında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme. 3 7
İktisat alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1 1,2,5
İktisat alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 4 8

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İktisat alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1 1,2,3
İktisat alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of economics can be employed in various areas of private and public sectors. Accordingly graduates are employed in areas such as banking, finance, foreign trade, planning and accounting.
10
Access to Further Studies
Candidates with a graduate programme can continue their education in post graduate programs (MA and Ph.D.) under the condition that they have acquired sufficiebt scores in ALES and foreign language exams. They also need to pass a written an oral exam.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Each graduate student should register to courses in the beginning of a period and should have attended to at least %70 of the classes. Students enter at least 1 final exam for each course. All exams are evaluated on the 100 points basis.It is obligatory to acquire 70 points to be deemed succesful in a course. A student achieves success from a course if he/she got any of the grade points AA, BA, BB, CB or CC.
12
Graduation Requirements
Terms of graduation include success in the courses (90-120 ECTS) and successfully submitting a thesis.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
İktisat Anabilim Dalı
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görükle Kampüsü, Nilüfer/Bursa, Türkiye
Telefon:0 224 294 10 87, 0 224 294 10 68
Faks: 0 224 294 11 99
Program Başkanı: Prof. Dr. Feridun YILMAZ
e-posta: fyilmaz@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç Dr. Filiz Eryılmaz
e-posta: filizg@uludag.edu.tr
15
Facilities
Academic staff consist of7 professors, 6 associate professors, 2 assistant professor and 1 lecturer. Dr. Courses are carried over in classrooms endowed with projection devices.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT5101 MICRO ECONOMIC THEORY Compulsory 3 0 0 7
IKT5103 MACRO ECONOMIC THEORY Compulsory 3 0 0 6
IKT5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
IKT5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT5102 MICRO ECONOMIC POLICY Compulsory 3 0 0 7
IKT5104 MACRO ECONOMIC POLICY Compulsory 3 0 0 5
IKT5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
IKT5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
IKT5193 THESIS CONSULTANTS III Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
IKT5194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO5141 ECONOMETRIC METHOD I Optional 2 0 0 4
IKT5105 FINANCIAL MARKET ANALYSIS Optional 2 0 0 4
IKT5107 MONETARY THEORY Optional 2 0 0 4
IKT5109 EUROPEAN ECONOMIC HISTORY Optional 2 0 0 4
IKT5111 INTERNATIONAL ECONOMICS Optional 2 0 0 4
IKT5113 INSTITUTIONAL ECONOMICS Optional 2 0 0 4
IKT5115 POST KEYNESIAN ECONOMICS Optional 2 0 0 4
IKT5117 ECONOMIC INTEGRATION AND EUROPEAN UNION Optional 2 0 0 4
IKT5119 EVOLUTIONARY ECONOMICS AND THEORIES OF INNOVATION Optional 2 0 0 4
IKT5123 MATHEMATICS FOR ECONOMISTS Optional 2 0 0 4
IKT5125 FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSIS IN STOCK MARKETS Optional 2 0 0 4
IKT5127 RENEWABLE ENERGY ECONOMICS Optional 2 0 0 4
IKT5129 HEALTH ECONOMICS Optional 2 0 0 4
IKT5131 ECONOMIC SOCIOLOGY Optional 2 0 0 4
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO5142 ECONOMETRIC METHOD II Optional 2 0 0 4
IKT5106 MONETARY POLICY Optional 2 0 0 4
IKT5108 GLOBAL DEPRESSIONS AND MACRO POLICIES Optional 2 0 0 4
IKT5110 ANALYSIS OF TURKISH ECONOMY Optional 2 0 0 4
IKT5114 ECONOMIC PHILOSOPHY Optional 2 0 0 4
IKT5116 STATE AND ECONOMY Optional 2 0 0 4
IKT5118 FINANCIAL DERIATIVES AND RISK MANAGEMENT Optional 2 0 0 4
IKT5120 INNOVATION ECONOMICS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Optional 2 0 0 4
IKT5122 WORLD ECONOMY Optional 2 0 0 4
IKT5124 INTERNATIONAL MACROECONOMICS Optional 2 0 0 4
IKT5126 MINDSET STUDIES IN ECONOMICS Optional 2 0 0 4
IKT5128 COMPETITIVE ECONOMY AND REGULATION Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr