Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
The Master of Health Administration (mha) Program without Thesis
General Description
1
Brief History
The non-Thesis Master Programme in management of health institutions included in the Institute of Social Sciences have implented in three semesters by International Business and Trade Department since 2015.Lectures are provided by the Faculty of Inegöl Bussiness. Lectures are Turkish.
2
Qualification Awarded
The programme is subjected under Business department with 120 ECTS second level degree system. After graduation alumnus getmanagement of health institutions graduate title.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Undergraduate degree
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Student’s must take and be successful the lessons. In addition they must prepare term project successfullly to take the master diploma in management of health institutions
7
Profile of The Programme
The members of the department have devoted their selves to educate patriotic individuals who have global concerns, equipped with modern knowledge and culture; have abilities in communicating, researching, analyzing, coping with the problems, have leadership features, making research and have a duty to transfer the findings to the people in global standards. In this sense, the students are provided with the necessary abilities for their carrier plans both by compulsory and selective courses.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Being able to improve the basic knowledge acquired in the field of healty managament to the expertise level
2. Being able to evaluate and use the advanced level knowledge on healty managament that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors
3. Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of healty managament by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses
4. Being able to plan, independently carry out and publish studies related to the field of healty managament
5. Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of healty managament
6. Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas in the field of the healty managament
7. Being able to present current developments and own studies concerning the field of healty managament in oral, written and visual forms to those groups within and outside the public financial world.
8. Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field of healty managament
9. By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies related to the field of healty managament
SKILLS Cognitive - Practical
 • Being able to evaluate and use the advanced level knowledge on healty managament that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors
 • Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of healty managament by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Being able to improve the basic knowledge acquired in the field of healty managament to the expertise level
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of healty managament
 • By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies related to the field of healty managament
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Being able to plan, independently carry out and publish studies related to the field of healty managament
 • Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of healty managament
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Being able to present current developments and own studies concerning the field of healty managament in oral, written and visual forms to those groups within and outside the public financial world.
 • Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field of healty managament
COMPETENCES Learning Competence
 • Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas in the field of the healty managament
 • Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of healty managament by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken sağlık yönetimi bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme 1 1
Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1 1
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
Sağlık Yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme 1 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sağlık yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme 1 1
Sağlık yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
Sağlık yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme 1 1
Sağlık yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1 1
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sağlık yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1
Sağlık yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1 1

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1 1
Sağlık Yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1 1
Sağlık yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates are employed in the private sector with the Ministry of Health and hospitals, especially in the public sector
10
Access to Further Studies
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Student should register for the courses at the beginning of the term and attend at least 70% of the courses to take the final examination. Students take at least one final examination for each of the courses during a term. All exams are assessed over a total of 100 point. To be successful graduate students have to get at least 70 from each courses. Students are successful if they get AA, BA, BB, CB and CC in graduate level courses
12
Graduation Requirements
In order to graduate from the program, it is required to pass all the courses in the program (equivalent to total 90 ECTS) and to be successful at term project.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
İnegöl İşletme Fakültesi/ İnegöl-BURSA
E- mail: firatzy@uludag.edu.tr
Program Director: Yrd.Doç.Dr. Zerrin FIRAT
15
Facilities
Each courses are lectured by 1 Professor and 7 Assistant Profesors who are experts at their fields. Intensive theoric and applied lessons will be provided by symposiums, congresses and panels at the variated fields and participators of them for students. Studies for the Semester Projects will be directed, provided and supervise by members of the teaching.
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr