Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Performing Arts Department Master Program with Thesis
General Description
1
Brief History
The performing arts master´s program is an interdisciplinary program. It started education in 2019.
2
Qualification Awarded
Performing Arts master program is under the system of second stage system wit its 90-120 ECTS credits. Students who successfully complete the program are awarded a Master´s degree in Performing Arts.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Students are subject to the admission and registration conditions that will be announced on the website during the application period.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to obtain a Master´s degree in Performing Arts, students must complete the compulsory and elective courses in the program with a score of at least 70 out of 100 and obtain a total of 120 ECTS. At the end of the program, students who defend their thesis work in front of a selected jury and successfully present their artistic work are awarded a Master´s degree in Performing Arts.
7
Profile of The Programme
The program includes intellectual, creative and productive performing arts theorists, critics, playwrights, art directors, etc. who will create a dramatic repertoire that includes the stage, screen, radio and commercials, with the necessary courses including the principles that will form the basic qualifications on the theory of stage acting. intended for cultivation.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Has knowledge about art culture and aesthetics.
2. to have knowledgeable about the methods and techniques as well as research methods related to the art of dramatic writing.
3. to have knowledgeable about the art and science ethics.
4. Has critical thinking and analytical interpretation skills.
5. Develops the ability for multi-dimensional perception, thinking, designing and application.
6. Shares his/her unique products with the society and evaluates its results; has the interaction skills to introduce his/her work to the society.
7. Can transform abstract and concrete concepts to creative thinking, innovative and unique work.
8. To be aware of the values related to the theatre, dramatic writing, dramaturgy, and directing.
SKILLS Cognitive - Practical
 • to have knowledgeable about the art and science ethics.
 • Can transform abstract and concrete concepts to creative thinking, innovative and unique work.
 • Has critical thinking and analytical interpretation skills.
 • Has knowledge about art culture and aesthetics.
 • To be aware of the values related to the theatre, dramatic writing, dramaturgy, and directing.
 • Shares his/her unique products with the society and evaluates its results; has the interaction skills to introduce his/her work to the society.
 • Develops the ability for multi-dimensional perception, thinking, designing and application.
 • to have knowledgeable about the methods and techniques as well as research methods related to the art of dramatic writing.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Develops the ability for multi-dimensional perception, thinking, designing and application.
 • Has critical thinking and analytical interpretation skills.
 • Shares his/her unique products with the society and evaluates its results; has the interaction skills to introduce his/her work to the society.
 • to have knowledgeable about the art and science ethics.
 • Can transform abstract and concrete concepts to creative thinking, innovative and unique work.
 • Has knowledge about art culture and aesthetics.
 • To be aware of the values related to the theatre, dramatic writing, dramaturgy, and directing.
 • to have knowledgeable about the methods and techniques as well as research methods related to the art of dramatic writing.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Develops the ability for multi-dimensional perception, thinking, designing and application.
 • Has critical thinking and analytical interpretation skills.
 • Has knowledge about art culture and aesthetics.
 • To be aware of the values related to the theatre, dramatic writing, dramaturgy, and directing.
 • to have knowledgeable about the methods and techniques as well as research methods related to the art of dramatic writing.
 • Shares his/her unique products with the society and evaluates its results; has the interaction skills to introduce his/her work to the society.
 • to have knowledgeable about the art and science ethics.
 • Can transform abstract and concrete concepts to creative thinking, innovative and unique work.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Develops the ability for multi-dimensional perception, thinking, designing and application.
 • Has knowledge about art culture and aesthetics.
 • Can transform abstract and concrete concepts to creative thinking, innovative and unique work.
 • Shares his/her unique products with the society and evaluates its results; has the interaction skills to introduce his/her work to the society.
 • Has critical thinking and analytical interpretation skills.
 • to have knowledgeable about the art and science ethics.
 • To be aware of the values related to the theatre, dramatic writing, dramaturgy, and directing.
 • to have knowledgeable about the methods and techniques as well as research methods related to the art of dramatic writing.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Develops the ability for multi-dimensional perception, thinking, designing and application.
 • Has critical thinking and analytical interpretation skills.
 • Shares his/her unique products with the society and evaluates its results; has the interaction skills to introduce his/her work to the society.
 • to have knowledgeable about the methods and techniques as well as research methods related to the art of dramatic writing.
 • To be aware of the values related to the theatre, dramatic writing, dramaturgy, and directing.
 • Has knowledge about art culture and aesthetics.
 • to have knowledgeable about the art and science ethics.
 • Can transform abstract and concrete concepts to creative thinking, innovative and unique work.
COMPETENCES Learning Competence
 • Shares his/her unique products with the society and evaluates its results; has the interaction skills to introduce his/her work to the society.
 • To be aware of the values related to the theatre, dramatic writing, dramaturgy, and directing.
 • Develops the ability for multi-dimensional perception, thinking, designing and application.
 • Has critical thinking and analytical interpretation skills.
 • to have knowledgeable about the methods and techniques as well as research methods related to the art of dramatic writing.
 • Has knowledge about art culture and aesthetics.
 • to have knowledgeable about the art and science ethics.
 • Can transform abstract and concrete concepts to creative thinking, innovative and unique work.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 3 2
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 2 5
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 3 4
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 2,3 4
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 3 2
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 3,4, 2
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 4 2
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 3 1
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 3 1
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 3 1
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 1,2 1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 6 1
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 4,5, 1
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 4 2
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 6 3
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 4 3
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 2 5
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 4 6
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 6 4
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 3 5
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 5 3
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 3 2
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 3 3
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 5 5
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 2 2
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 2 2
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 3,4, 3
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 4 3
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 5 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 4 4
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 3 4
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 2 3
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 3 2
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 4 3
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 4 3
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 2 4
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 5 3
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 6 5
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 3 3
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 5 5
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 5 3
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 5 2
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 3 3
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The program is equipped with the necessary courses, including the principles that will form the basic qualifications on the theory of stage acting. Graduates will work as intellectual, creative and productive performing arts theorists, critics, playwrights, art directors, etc. to form a dramatic repertoire that includes stage, screen, radio and commercials. intended for cultivation.
10
Access to Further Studies
Students who have successfully completed their master´s education can apply to Proficiency in Art / Doctorate programs to continue their education.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Evaluation is made by the end of the year exam.
12
Graduation Requirements
In order to graduate from the Performing Arts Master´s Program, it is necessary to pass all the courses available in the program and get a total of 120 ECTS and successfully complete the thesis.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayhan HELVACI ahelvaci@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Mine ARTU MUTLUGÜN martu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Şükrü Çavuş Mah. Su Deposu Caddesi Mudanya BURSA
0533 233 89 72
15
Facilities
In Bursa Uludağ University Mudanya Campus, there is a stage, dance studio and practice hall where students can practice, as well as a special graduate classroom equipped with technical facilities where graduate students can make presentations.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SSY5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
SSY5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 25
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SSY5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
SSY5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SSY5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
SSY5193 THESIS CONSULTANTS III Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SSY5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
SSY5194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SSY5105 HISTORY OF PERFORMANCE ART Optional 2 0 0 5
SSY5107 PLAYWRITING FROM GENRES TO MOVEMENTS I Optional 2 0 0 5
SSY5109 SHADOW PUPPETRY AND PUPPET Optional 2 0 0 5
SSY5111 MUSIC IN DRAMATIC DISCOURSE I Optional 2 0 0 5
SSY5113 FILM DESIGN Optional 2 0 0 5
SSY5115 VOICE HEALTH AND PROTECTION Optional 2 0 0 5
SSY5117 HISTORY OF LITERATURE AND RELATION WITH THEATER Optional 2 0 0 5
SSY5119 CONCEPTS AND TERMINOLOGY OF ART Optional 2 0 0 5
SSY5121 WRITING TECHNIQUES IN MODERN PLAY AND RELATIONS BETWEEN TEXTS Optional 2 0 0 5
SSY5123 REGIE AND PRACTICES I Optional 2 0 0 5
SSY5125 PROFESSIONAL VOICE USAGE TECHNIQUES I Optional 2 0 0 5
SSY5127 PROFESSIONAL SINGING Optional 2 0 0 5
SSY5129 THEATER INDICATOR SCIENCE Optional 2 0 0 5
SSY5131 READING DRAMATIC TEXTS WITH MYTHOLOGY Optional 2 0 0 5
SSY5133 OTTOMAN TURKISH I Optional 2 0 0 5
SSY5135 CONTEMPORARY ASPECTS IN THE THEATER CRITICISM I Optional 2 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SSY5106 NEW QUESTS IN CONTEMPORARY THEATRE Optional 2 0 0 4
SSY5108 PLAYWRITING FROM GENRES TO MOVEMENTS II Optional 2 0 0 4
SSY5110 HUMOUR IN THEATRIC SENSE Optional 2 0 0 4
SSY5112 MUSIC IN DRAMATIC DISCOURSE II Optional 2 0 0 4
SSY5114 ARTS AND CINEMA Optional 2 0 0 4
SSY5116 HISTORY OF OPERA AND MUSIC Optional 2 0 0 4
SSY5118 TEXT ADAPTATIONS FROM LITERATURE TO THEATRE Optional 2 0 0 4
SSY5120 CONTEMPORARY APPROACHES IN THEATRE CRITICISM Optional 2 0 0 4
SSY5122 POST-MODERNIST PLAYS AND WRITING TECHNIQUES Optional 2 0 0 4
SSY5124 REGIE AND PRACTICES II Optional 2 0 0 4
SSY5126 PROFESSIONAL VOICE USAGE TECHNIQUES II Optional 2 0 0 4
SSY5128 CULTURES ANOL VOICE Optional 2 0 0 4
SSY5130 NEW APPROACHES IN DRAMATIC WRITING Optional 2 0 0 4
SSY5132 DISCIPLINE APPROACHES IN THEATER Optional 2 0 0 4
SSY5134 OTTOMAN TURKISH II Optional 2 0 0 4
SSY5136 CULTURAL STUDIES AND FILM Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr