Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden sonra Türkiye’nin 3’üncü Sosyal Siyaset Bölümü olarak kurulan Bölümümüz, 1974 yılında kurulan Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinin 4 bölümünden biri olarak; “Sosyal Siyaset ve Kooperatifçilik Bölümü” adı ile eğitim öğretime başlamıştır. 1982 yılında 2547 sayılı Kanunla Üniversitemizin İsmi, Uludağ Üniversitesi; Fakültemizin ismi “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi”; Bölümümüzün ismi de “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü” olarak değiştirilmiştir. 1974 yılında lisans programına öğrenci alarak eğitime ile başlayan bölümümüz, 1981 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora seviyesinde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine de başlamıştır.
2
Verilen Derece
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, yüksek öğretimde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinde lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans programı, temelde sosyal politika alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir. Temel amaç, alana ilişkin disiplinler arası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesini sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak dört anabilim dalının yanı sıra, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´ndeki diğer programlardan da destek derslere yer verilmiştir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli;
2. İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli;
3. Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli;
4. Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli;
5. Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli;
6. Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli;
7. Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli;
8. Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli;
9. Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli;
10. Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli;
 • Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli;
 • Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli;
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli;
 • Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli;
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli;
 • Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli;
 • İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli;
 • Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli;
 • Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli;
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli;
 • Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli;
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli;
 • İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli;
 • Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı.
 • Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli;
 • Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli;
 • Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli;
 • Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli;
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli;
 • Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli;
 • Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli;
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı.
 • Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli;
 • Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli;
 • İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli;
 • Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli;
 • Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli;
Öğrenme Yetkinliği
 • Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı.
 • İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli;
 • Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli;
 • Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli;
 • Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli;
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli; 2
İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli; 1 5
Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli; 1,2 1,2
Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli; 2 1
Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli; 1 3
Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli; 1 2,5
Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli; 1
Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli; 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli; 1 1
Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı. 4
İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli; 1 3,5
Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli; 4
Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli; 1 1,3,4
Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli; 1 1
Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli; 4
Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli; 1 1
Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli; 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli; 1 2
Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı. 2 1
İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli; 1 2
Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli; 2
Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli; 2 2,
Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli; 1
Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli; 1
Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli; 1 1
Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli; 2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli; 1
Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı. 1,5
İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli; 2,5
Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli; 2,5
Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli; 2
Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli; 2
Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli; 1 2
Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli; 5
Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli; 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli; 3
Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı. 1,2 2,5,
İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli; 1 2,5
Siyasal ve iktisadi gelişmelerin sonuçlarını kavrayabilme ve bunların gelecek yönelimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli; 1 4
Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli; 1,3 1,2,3,4,
Sosyal politika ve çalışma yaşamını içeren hukuksal metinlerin ve düzenlemelerin niteliklerini kavrayabilme ve bunlar hakkında eleştiriler geliştirebilmeli; 1 2
Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli; 1
Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli; 1,5
Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli; 4,5
Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli; 2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitimde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri paralelinde değerlendirerek, toplumun ihtiyaç duyabileceği alanlarda bunları kullanabilmeli; 2 1
Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı ve küresel gerekliliklere uygun bir biçimde bilgi-becerilerini, ülkesi ve tüm insanlık yararına kullanabilme duyarlılığına sahip olma ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmalı. 1 2,7
İktisadi, sosyal, siyasal, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik olgularla alanı içeren bilgileri bağdaştırabilme; toplum-içi ilişkilerin yapısını analiz edebilme; bu sayede güncel gelişmeleri etkin biçimde takip edebilmeli; 1,2 2,6
Sosyal bilimlerde ve özel olarak sosyal politikada temel kavramları anlayabilme ve bunların gündelik hayattaki karşılıklarını değerlendirebilmeli; 1,2 2
Sosyal sorunların çözümüne yönelik proje geliştirebilme; sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel yöntemlere haiz olma ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmeli; 2,3,6
Takım çalışmasına yatkınlık ve mesleğine ilişkin bilimsel ve etik ilkelerin bilincinde olabilmeli; 6
Toplumsal olaylarda ve özel olarak çalışma yaşamında sosyal adalet ilkesini temel değer olarak benimseme ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilmeli; 3
Türkçe'nin yazılı ve sözlü kurallarına uygun bir biçimde düşüncelerini ifade edecek ve bunları konunun uzmanları dışındaki genel kitleye iletebilecek dil ve yorumlama yeteneğine sahip olabilme; aynı zamanda ilgili evrensel-bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanında kendini bu düzeyde ifade edebilmeyi sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli; 2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olarak Fakültemiz mezunlarının çalıştığı tüm alanlarda çalışabileceği gibi, Bölümümüz mezunlarının öncelikle tercih edildiği: • Sanayi ve hizmet işletmelerinin insan kaynakları (personel yönetimi) departmanlarında uzman ve yönetici; • İşçi, memur ve işveren kuruluşlarında eğitim ve toplu iş sözleşmesi uzmanı, iş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanı; • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütün birimleri ve bağlı kuruluşlarında uzman ve denetim elemanı; • Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sosyal güvenlik uzmanı, sosyal güvenlik denetmeni ve müfettişi; • Türkiye İş Kurumu’nda istihdam ve meslek uzmanı ve denetim elemanı, • Dış İşleri Bakanlığında Çalışma Ataşeliği ve, • bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kurumlarda iş ve sosyal güvenlik uzmanı olarak kariyer yapabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA/TÜRKİYE
Tel: (224)2941191
Fax:(224)2941003
e-posta : cekosek@uludag.edu.tr
Web: http://www.uludag.edu.tr/ceko
BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. İlknur KILKIŞ
Telefon: (224) 2941132
e-posta: ilknur@uludag.edu.tr
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ: Dr. Öğr. Üyesi Elif KARA
e-posta: elifkara@uludag.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Gözde SOSYAL
e-posta: gsoysal@uludag.edu.tr
BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Rabihan YÜKSEL ARABACI
e-posta: rabihan@uludag.edu.tr
MEVLANA KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Aşkın Keser
e-posta:askin@uludag.edu.tr
Araş. Gör. Gözde SÜMER KİBAR
e-posta: gozdesumer@uludag.edu.tr
FARABİ KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Aşkın Keser
e-posta:askin@uludag.edu.tr
Araş. Gör. Gözde SÜMER KİBAR
e-posta: gozdesumer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün eğitim dili Türkçedir. Bölüm, yedi profesör, iki doçent, dört doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve beş araştırma görevlisinden oluşan akademik kadroya sahiptir. Öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesinin Merkez Kütüphanesi´ndeki tüm olanaklardan yararlanmaktadır. Ayrıca fakülte içerisindeki okuma salonunu da kullanabilmektedirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´ne ait iki ayrı bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bunun yanı sıra bölümün Erasmus programı çerçevesinde ESTGF - Portekiz, Granda- İspanya ve Varna Üniversitesi - Bulgaristan´la öğrenci değişim anlaşması vardır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL1301 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL1401 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
EKO1005 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
ISL1203 MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
KAM1401 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL1102 SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 5
EKO1202 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1204 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
ISL1004 İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
KAM1406 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2301 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 5
CAL2401 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
IKT2109 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL2404 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
KAM2410 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3101 ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Zorunlu 3 0 0 5
CAL3103 SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3109 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 5
CAL3201 BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3002 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3102 ÇALIŞMA EKONOMİSİ II Zorunlu 3 0 0 5
CAL3104 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3202 TOPLU İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4001 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
CAL4101 KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL4103 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4102 GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 0 7
CAL4202 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
CAL4402 İNSAN KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
CAL2303 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL2403 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2107 EKONOMİK GÖSTERGELER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2217 DEMOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2301 HİZMET EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2103 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2201 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2203 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2207 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2311 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM2107 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli 3 0 0 5
KAM2203 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2303 DOĞA-İNSAN-BİLİM Seçmeli 3 0 0 5
MLY2105 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Seçmeli 3 0 0 5
MLY2107 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2105 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2102 REFAH SİSTEMLERİ VE SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL2104 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2206 NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2212 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2106 İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM Seçmeli 3 0 0 5
ISL2108 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
ISL2504 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2104 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2114 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2308 KENT ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2402 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
MLY2304 SAĞLIK HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 5
MLY2404 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 YOKSULLUK VE REFAH POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
CAL3105 YENİ TOPLUM DÜZENİNDE EMEK HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3301 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3305 ÇALIŞMA TOPLUM VE SANAT Seçmeli 3 0 0 5
CAL3307 KAYIT DIŞI SEKTÖR VE İSTİHDAM Seçmeli 3 0 0 5
CAL3403 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3001 R İLE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3205 NİTEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3103 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3303 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3307 ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3215 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3303 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3109 SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3205 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Seçmeli 3 0 0 5
KAM3405 ANAYASA YARGISI Seçmeli 3 0 0 5
MLY3301 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MLY3405 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3201 ULUSLARARASI GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3106 TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL3108 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SOSYAL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL3110 ÖZEL GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL3112 İŞGÜCÜ PİYASASI İÇİN BECERİLER Seçmeli 3 0 0 5
CAL3302 AİLE SOSYOLOJİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
EKO3310 PYTHON İLE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
IKT3102 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
IKT3206 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3304 İKTİSADİ BÜYÜME Seçmeli 3 0 0 5
IKT3306 DOGAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3104 MODERN SİYASAL AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
KAM3106 DEVLET TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3302 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3304 ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3404 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MLY3202 DEVLET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3306 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4101 KARŞILAŞTIRMALI İŞGÜCÜ PİYASALARI VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
CAL4103 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÇALIŞMA Seçmeli 3 0 0 5
CAL4107 ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4109 TÜRKİYEDE SENDİKAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 5
CAL4201 BİREYSEL İŞ HUKUKU ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
CAL4203 KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4405 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4109 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4307 KALKINMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4401 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4307 İNOVASYON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4309 SATIN ALMADA MÜZAKERE Seçmeli 3 0 0 5
KAM4109 DEMOKRASİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4307 MEKAN VE KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 5
MLY4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4103 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
ULU4111 KADIN FEMİNİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4106 SOSYAL DİYALOG VE YÖNETİME KATILMA Seçmeli 3 0 0 5
CAL4110 GENÇ İŞGÜCÜ EĞİTİMİ VE İSTİHDAM POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4406 ÇALIŞMA HAYATI VE KADIN Seçmeli 3 0 0 5
CAL4408 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 3 0 0 5
CAL4408 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMA HAYATI Seçmeli 3 0 0 5
EKO4210 İSTATİSTİKSEL MODELLER Seçmeli 3 0 0 5
EKO4214 ORGANİZASYONEL AĞ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4108 İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUMLANMASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT4306 DİJİTAL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4116 İŞLETMELERDE ETİK Seçmeli 3 0 0 5
ISL4214 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4106 SİYASAL GÜÇLER Seçmeli 3 0 0 5
KAM4110 SİYASAL ETİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM4112 TÜRK SİYASAL HAYATI Seçmeli 3 0 0 5
MLY4302 KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4306 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU4308 ULUSLARARASI HUKUKTA HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLER Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr