Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Özel Hukuk Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
201.. yılı itibariyle özel hukuk doktora programı ile eğitim verilmeye başlanmıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora için 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Özel Hukuk alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Giriş koşulları 1-Tezli Yüksek Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup “Eşit Ağırlık” alanından en az “55” puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (BUÜDS, YDS, YÖKDİL için en az 55 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi) Değerlendirme: -ALES %50+ YUK LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%25+ MÜLAKAT %25= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, doktora yeterlik sınavını en az 75 puanıyla veren ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Özel Hukuk alanında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlarken, bu eğitim ile öğrencilerinin hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemelerini hedefler. Program, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin zorunlu ve seçimlik derslerin yanında müfredatında bulunan medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, usul hukuku, milletlerarası özel hukuk ve iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin dersler sayesinde öğrencilerini avukatlık veya hakimliğin yanı sıra özel sektördeki farklı pozisyonlar için de hazırlar. Öğrenciler, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Özel Hukuk alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde özel hukuk bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
3. Özel hukuk mevzuat değişikliklerini etkin şekilde takip edebilmek.
4. Özel hukuk alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
5. Özel hukuk alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
6. Özel hukuk alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
7. Özel hukuk alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8. Özel hukuk alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
9. Özel hukuk alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
10. Özel hukuk alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
11. Özel hukuk alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Özel Hukuk Doktora Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hâkim/savcılık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını vermek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA Telefon: 0 (224) 294 24 23 Fax: 0 (224) 294 24 34
Mail : sosbil@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Özel Hukuk Anabilim Dalında 3 Profesör, 2 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere kadrolu 15 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Program dili Türkçedir. Program katılımcıları ister Görükle merkez kampüsteki, isterlerse Gemlik´te Hukuk Fakültesindeki kütüphane, bilgisayar vb. imkânlardan yararlanabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 28
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
OZH6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
OZH6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
OZH6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
OZH6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
OZH6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
OZH6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
OZH6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6101 ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI Seçmeli 3 0 3 7
OZH6103 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI Seçmeli 3 0 3 7
OZH6105 LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU Seçmeli 3 0 3 7
OZH6107 MEDENİ USUL HUKUKUNDA İSPAT YÖNTEM VE ARAÇLARI Seçmeli 3 0 3 7
OZH6109 ATİPİK İŞ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 3 7
OZH6111 VESAYET HUKUKU Seçmeli 3 0 3 7
OZH6113 TÜRK HUKUKUNDA MÜTESELSİL BORÇLULUK Seçmeli 3 0 3 7
OZH6115 İRADE SAKATLIKLARI Seçmeli 3 0 3 7
OZH6117 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA SÖZLEŞMELER Seçmeli 3 0 3 7
OZH6119 SORUMLULUK HUKUKUNUN TARİHSEL KÖKENLERİ Seçmeli 3 0 3 7
OZH6121 DENİZ KAZALARI HUKUKU Seçmeli 3 0 3 7
OZH6123 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE HUKUK DAVALARI Seçmeli 3 0 3 7
OZH6125 SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER Seçmeli 3 0 3 7
OZH6129 ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL Seçmeli 3 0 3 7
OZH6131 MUKAYESELİ BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 3 7
OZH6133 ANONİM ŞİRKETLERDE PAY Seçmeli 3 0 3 7
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OZH6102 TİCARİ TEMSİL Seçmeli 3 0 3 6
OZH6104 İŞ İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 3 6
OZH6106 REKABET HUKUKUNDA DİKEY ANLAŞMALAR Seçmeli 3 0 3 6
OZH6108 İCRA-İFLÂS HUKUKUNDA CEBRİ İCRAYA ALTERNATİF PROSEDÜRLER Seçmeli 3 0 3 6
OZH6110 İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI Seçmeli 3 0 3 6
OZH6112 BASIN YOLUYLA GERÇEKLEŞEN KİŞİLİK HAKLARI İHLALLERİNİN UNSURLARI Seçmeli 3 0 3 6
OZH6114 SORUMLULUK HUKUKU Seçmeli 3 0 3 6
OZH6116 KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3 0 3 6
OZH6120 DENİZ TAKİP HUKUKU Seçmeli 3 0 3 6
OZH6122 ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU Seçmeli 3 0 3 6
OZH6124 DENİZ TİCARET HUKUKUNDA ÇARTER SÖZLEŞMELERİ Seçmeli 3 0 3 6
OZH6126 MİLLETLERARASI USÛL HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Seçmeli 3 0 3 6
OZH6130 KOOPERATİFLER HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3 0 3 6
OZH6132 İSLAM HUKUK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 3 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr