Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Radyasyon Onkolojisi( Sağlık Fiziği )
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Ünversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2
Verilen Derece
Sağlık Fiziği Uzmanı
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Bunun dışında başvuru için adayların: 1- Fen Edebiyat Fakültesi Fizik ve Mühenmdislik Fakültesi Fizik Mühendisliği alanlarından lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olmaları gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden, tez aşamasında birer seminer sunan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Radyasyon onkolojisi A.D. dan Sağlık Fiziği Uzmanı yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı iyonizan radyasyonların üretimi, madde ile etkileşimini ve canlılardaki etki mekanizmalarını hücre düzeyinde öğretebilen, radyasyondan korunma kurallarını bilen ve uygulayabilen, tıpta kullanım alanları hakkında bilgilendirme ve uygulayabilme yeteneğine sahip uzmanlar yetiştirmektir. Yüksek Lisans ders planları ekte belirtilmiştir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
2. Bu programın amacına uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
3. İyonizan radyasyonun tanı ve tedavide kullanılmasıyla ilgili teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
4. Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını ve zararlı etkilerini değerlendirebilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilmek.
5. Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
6. Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
7. İyonizan radyasyonların kullanımı sırasında oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp oluşturulacak ekiplerde sorumluluk alabilmek.
8. Tanı ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
10. Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile lgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
11. Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
12. Kalite konularında bilinçli olma.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile lgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
 • Bu programın amacına uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
 • Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
 • İyonizan radyasyonların kullanımı sırasında oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp oluşturulacak ekiplerde sorumluluk alabilmek.
 • İyonizan radyasyonun tanı ve tedavide kullanılmasıyla ilgili teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
 • Kalite konularında bilinçli olma.
 • Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
 • Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını ve zararlı etkilerini değerlendirebilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilmek.
 • Tanı ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile lgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
 • Bu programın amacına uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
 • Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
 • İyonizan radyasyonların kullanımı sırasında oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp oluşturulacak ekiplerde sorumluluk alabilmek.
 • İyonizan radyasyonun tanı ve tedavide kullanılmasıyla ilgili teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
 • Kalite konularında bilinçli olma.
 • Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
 • Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını ve zararlı etkilerini değerlendirebilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilmek.
 • Tanı ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile lgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
 • Bu programın amacına uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
 • Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
 • İyonizan radyasyonların kullanımı sırasında oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp oluşturulacak ekiplerde sorumluluk alabilmek.
 • İyonizan radyasyonun tanı ve tedavide kullanılmasıyla ilgili teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
 • Kalite konularında bilinçli olma.
 • Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
 • Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını ve zararlı etkilerini değerlendirebilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilmek.
 • Tanı ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile lgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
 • Bu programın amacına uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
 • Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
 • İyonizan radyasyonların kullanımı sırasında oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp oluşturulacak ekiplerde sorumluluk alabilmek.
 • İyonizan radyasyonun tanı ve tedavide kullanılmasıyla ilgili teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
 • Kalite konularında bilinçli olma.
 • Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
 • Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını ve zararlı etkilerini değerlendirebilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilmek.
 • Tanı ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile lgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
 • Bu programın amacına uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
 • Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
 • İyonizan radyasyonların kullanımı sırasında oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp oluşturulacak ekiplerde sorumluluk alabilmek.
 • İyonizan radyasyonun tanı ve tedavide kullanılmasıyla ilgili teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
 • Kalite konularında bilinçli olma.
 • Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
 • Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını ve zararlı etkilerini değerlendirebilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilmek.
 • Tanı ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile lgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
 • Bu programın amacına uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
 • Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
 • Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
 • İyonizan radyasyonların kullanımı sırasında oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp oluşturulacak ekiplerde sorumluluk alabilmek.
 • İyonizan radyasyonun tanı ve tedavide kullanılmasıyla ilgili teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
 • Kalite konularında bilinçli olma.
 • Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
 • Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını ve zararlı etkilerini değerlendirebilme ve radyasyondan korunma kurallarını uygulayabilmek.
 • Tanı ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Devlet veya özel hastanelerde iyonizan radyasyonla çalışan birimlerde (Radyasyon Onkolojisi, radyodiagnostik, nükleer tıp vb) sorumlu sağlık fiziği uzmanı. Akademik alanlarda sağlık fiziği araştırmalarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarı yıl sınavı (sınav,ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %100, şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Görükle Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tanı ve Tedavi Cihazları. Kalite Kontrol Ekipmanları. Dozimetri Ekipmanları. Tedavi Planlama Sistemleri.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr