Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Dış Ticaret
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Program 1993 yılında Bursa Meslek Yüksekokulu bünyesinde “İthalat-İhracat Programı” olarak eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Bursa Meslek Yüksekokulu, 1996 yılında Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun sonucunda İthalat-İhracat Programı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmıştır. 2004. yılından itibaren “Dış Ticaret Programı” adıyla eğitim-öğretime devam etmektedir. 19 yılı aşkın bir süredir eğitim-öğretim veren program, özel ve kamu işletmelerinin ara elaman ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.
2
Verilen Derece
120 ECTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Dış Ticaret Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dış Ticaret alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Dış Ticaret programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilecek, kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Dış Ticaret Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Programın I. ve II. öğretimin her birine yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Ders planında, I ve II yarıyıllarda İşletme, İktisat, Muhasebe, Ticari Matematik, Hukuk, Dış Ticaret İşlemleri, Kamu Maliyesi, Pazarlama gibi temel dersler verilmektedir. II. Yıl ise Uluslar arası İktisat, Kambiyo işlemleri, Gümrük İşlemleri, Lojistik, Mesleki Yabancı Dil, Uluslar arası Finansman, Uluslar arası Pazarlama gibi meslek derslerine ağırlık verilmektedir. II. Yıl öğrenciler, zorunlu derslerin yanında ayrıca 8 kredilik İşyeri Eğitimi ya da mesleki anlamda bilgilerini arttıracak seçimlilik dersler alabilmektedir. Ayrıca, öğrencilere mesleği ile ilgili alanlarda yaz staj uygulaması yaptırılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek
2. Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
3. Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
4. Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
5. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
6. Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
7. Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
8. Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
9. Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
10. Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
11. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
12. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
 • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
 • Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
 • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
 • Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
 • Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
 • Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek
 • Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
 • Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 • Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 • Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
 • Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
 • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
 • Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
 • Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
 • Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
 • Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
 • Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
 • Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
 • Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
 • Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
 • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 • Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
 • Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek 1,2 2
Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek 1,2 1,2
Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek 2
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak 1,2 1,2
Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek 2
Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek 1,2 1,2
Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek 1
Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek 1 1
Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek 1
Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek 1 1
Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek 1
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak 1 1
Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek 1 1
Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek 1 1
Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek 1 1
Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek 1 1
Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek 1 1
Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek 3
Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek 3 3
Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek 1,2,3 3
Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek 3 3
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak 1,2 1,2,3
Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek 3
Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek 2,3
Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek 3
Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek 3 3
Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek 1,2 2
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak 1,2 2
Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek 1,2
Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek 1
Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek 4 4
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek 1 1
Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek 1
Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek 1,2,3
Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek 1,2,3 2,3
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak 1,2,3
Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek 1,2,3
Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek 1,2,3
Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslar arası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi Ekonomi ve Finans İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği Lojistik Yönetimi Sermaye Piyasası Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
BUÜ. SBMYO Ali Osman Sönmez Kampüsü
Tel: (224) 296 05 29
Dış Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema AY
Tel:(224)2615540-41/60510
e-posta: semay@uludag.edu.tr
Dış Ticaret Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. M. Fatih AYDEMİR
Tel: (224)2615540-41/60516
e-posta: mfaydemir@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Hasan Bakır
Tel: (224)2615540-41/60535
e-posta:hasanbakir@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Yeşim Kaygusuz
Tel: (2242)615540-41/60536
e-posta:y.kaygusuz@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI
e-posta: kayhanahmet@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60508
Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Hasan Bakır
Tel: (224)2615540-41/60535
e-posta:hasanbakir@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Galip Gürsu GÜRSAKAL
e-posta: gursugalip@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60538
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi SBMYO Dış Ticaret Programıda 2 öğretim görevlisi ve 2 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
Eğitimler, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr