Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Özel Güvenlik ve Koruma
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Özel Güvenlik ve Koruma Programı, 2006 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölümde öğrenciler, 120 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamladıklarında, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans derecesine sahip olur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. (Programa katılacak erkek öğrencilerin boylarının en az 1.75cm, kız öğrencilerin en az 1.65 cm olması gerekmektedir. Ayrıca Devlet hastanesinden sağlık raporu ve adli sicil belgesi istenir).
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Özel güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Programın amacı; özel güvenlik alanında kaliteli eleman ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin mesleğin temel becerilerine sahip olmasının yanında bilgisayar kullanabilen elemanlar yetiştirmektir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık eğitim vermektedir. Programın birinci öğretimine 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanında III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almak zorunluluğu vardır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
3. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
4. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
5. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
6. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
7. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
8. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
10. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
11. Girişimcilik becerisine sahip olma
12. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma 1,2
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme 1,2
Girişimcilik becerisine sahip olma 1,2
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma 1,2
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme 1,2
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme 1,2
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme 1,2 1
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma 1,2
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme 1,2
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi 1,2
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme 1,2
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.
2-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
3-Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma 1
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme 1
Girişimcilik becerisine sahip olma 1
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma 1
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme 1
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme 1
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme 1 1
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma 1
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme 1
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi 1
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme 1
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma 1,2
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme 1,2
Girişimcilik becerisine sahip olma 1,2
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma 1,2
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme 1,2
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme 1,2
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme 1,2
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma 1,2
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme 1,2
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi 1,2
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme 1,2
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.
3-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma 1,2,3
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme 1,2,3
Girişimcilik becerisine sahip olma 1,2,3
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma 1,2,3
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme 1,2,3
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme 1,2,3
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme 1,2,3 2
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma 1,2,3
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme 1,2,3
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi 1,2,3
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme 1,2,3
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma 1,2,4
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme 1,2,4
Girişimcilik becerisine sahip olma 1,2,4
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma 1,2,4
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme 1,2,4
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme 1,2,4
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme 1,2,4
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma 1,2,4
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme 1,2,4
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi 1,2,4
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme 1,2,4
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma 1,2,3
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme 1,2,3
Girişimcilik becerisine sahip olma 1,2,3
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma 1,2,3
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme 1,2,3
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme 1,2,3
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme 1,2,3
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma 1,2,3
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme 1,2,3
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi 1,2,3
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme 1,2,3
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler.
3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Özel güvenlik programından mezun olan öğrenciler, özel güvenlik firmaları ve kamu kurumlarının güvenlik bölümlerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca KPSS sınavından yeterli puanı almak şartıyla kamu yönetiminde istihdam edilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğretim Görevlisi Gülsen Özdemir
Uludağ Üniversitesi, Ali Osman Sönmez Kampusu, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, Yalova Yolu 9.km., TOFAŞ Karşısı, Osmangazi, Bursa
Tel: 0224 2615540/60543
E-posta: gulsenozdemir@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (yansı cihazı, akıllı tahta)sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr