Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Histoloji - Embriyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında 1982 yılından bu yana Doktora eğitimi verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu program Histoloji ve Embriyoloji Bilim Alanında 180-210-240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji alanında Bilim Doktoru (PhD) derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına başvurmak için; Adayların ilanda belirtilen alanlarda yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. Tıp Fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranlardan sayısal ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir. Uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvuruları esnasında ALES veya TUS´a giriş şartı aranmaz. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Doktora programına başvuracak adaylar için ALES taban puanı 55, ÜDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri sınavlardan en az 55 yabancı dil puanı gerekmektedir. Değerlendirmede geçerli ölçütler aşağıdaki yüzdelere göre hesaplanır: ALES puanının %50´si, Yabanci Dil puanının % 15´i, mezuniyet not ortalamasının %15´i, mülakat notunun % 20´sinin toplamı alınır. Toplam puanı 60´ın altında olanlar programa kabul edilmezler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora yeterlilik koşulları; toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla (180-210-240 AKTS) en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu SCI ya da SCI- Expanded kapsamındaki ulusalararası dergilerde en az 1 makaleden oluşur.
7
Program Profili
Programın amacı; bilim felsefesini özümsemiş, bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı kurup yönetebilecek, kollektif çalışma yapabilen, gerek duyduğu bilgi ve beceriye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontolojik kurallara dikkat eden, bilimsel bir çalışmayı programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, Histoloji ve Embriyoloji ders ve uygulama müfredatını hazırlayıp, uygulayabilen, akademisyen yetiştirmektir.
Doktora derecesi dersler ve tez çalışmasını kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Nitelikli bilim insanı olur,
2. Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur,
3. Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
4. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
5. Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
6. Elektron mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
7. Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
8. Embriyoloji ve yardımlı üreme laboratuvarlarında temel teknikleri uygulayabilir,
9. Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
10. Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
11. Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
12. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Elektron mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
 • Embriyoloji ve yardımlı üreme laboratuvarlarında temel teknikleri uygulayabilir,
 • Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur,
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur,
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur,
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser,
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur,
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
Öğrenme Yetkinliği
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir,
 • Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir,
 • Nitelikli bilim insanı olur,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 2 3
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1,2 2,5
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 1,2
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1,2 1,2
Elektron mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir, 1,2 2,5
Embriyoloji ve yardımlı üreme laboratuvarlarında temel teknikleri uygulayabilir, 1,2 2,5
Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur, 1,2 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir, 1,2 2,5
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 3 6
Nitelikli bilim insanı olur, 1 1
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1,2
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1,2 2
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 2 4
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1,2 2,3
Histoloji ve embriyolojinin temel kavram ve kuramlarını kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur, 1,2 1,2
Nitelikli bilim insanı olur, 1,2 1,2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 3
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1,2,3 4
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 1 1,3
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 5
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2,3 3,6
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 3 2
Nitelikli bilim insanı olur, 2 1,4,5,6
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2,3 5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1,2,3 3
Bilim dalı kapsamında temel ve özel teknikleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olur, 1
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1,2,3 1
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 3 4
Nitelikli bilim insanı olur, 2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 3 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1,3,4 2,3
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser, 2 1
Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur, 1,2,3 2
Nitelikli bilim insanı olur, 2,3,4 3
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarını bilimsel bir şekilde tartışır, sunar ve yayınlayabilir, 1 2
Bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütebilir, 1 2
Nitelikli bilim insanı olur, 1 1,2,3
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur, 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Öğretim elemanı, Akademisyen, Yardımlı Üreme Merkezlerinde Embriyoloji ve Androloji eğitimi ve laboratuvar sorumlusu, AR-GE birimlerinde sorumlu ve çalışan
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
En üst düzey eğitim programıdır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerden birinde en az bir yayımdan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerden birinde en az bir yayımdan oluşur. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Semiha ERSOY
UÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle/Bursa
Tel: 224.2954063
e-posta:semihaersoy@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 6 profesör, 1 doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, Elektron, İmmünohistokimya, Sinir Bilim, Mikrodalga, Hücre Kültürü, Embriyo Kültürü, Görüntü Analiz Laboratuvarları ve Seminer Salonu mevcuttur.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı olanaklarında da yararlanılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr