Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Farmakoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Anabilim Dalımız, Bursa Tıp Fakültesinin, İstanbul Üniversitesine bağlı olarak Bursa´da açıldığı ve öğretime başladığı 1974 yılı başlarında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda şu ana kadar 8 kişi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Farmakoloji doktorası (Ph.D) ünvanı ile mezun olmuşlardır.
2
Verilen Derece
Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
-Sağlık Bilimleri ile ilgili fakültelerden yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar veya Tıbbi Farmakoloji yüksek lisansı yapmış olanlar. -Yüksek Lisans diploması ile başvuranlardan sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olmak. -Tıp Fakültesi mezunu olanlardan ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir. Uzmanlık eğitimini bitiren adaylardan ALES veya TUS´a giriş şartı aranmaz. -ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olmak. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlilik ve ALES sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslar arası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan herhangi birinden sınav sonuç belgesi.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
-24 Krediden az, 30 krediden fazla olmamak koşulu ile en az 8 adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, yeterlilik sınavını başarmış, tez önerisi, tez çalışması yapmış, tez sınavını başarmış ve uluslararası indekslere giren dergilerde yayın yapmış olmak. -Zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 75 almak gereklidir. Eğitimin azami süresi toplam 12 yarıyıldır. -Toplam AKTS kredisi 240 dır.
7
Program Profili
Programın amacı evrensel bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Tıbbi Farmakoloji bilimini özümseterek, bilgi ve becerilerini ilaç sanayinde kullanabilen, alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilen, bilimsel bir sorunu çözebilmek için uygun araştırma yöntemleri kullanabilen, bilimsel düşünce kültürü ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.
Doktora programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlilik sınavına girer. Bu sınavı başarı ile geçen öğrenci için tez izleme komitesi kurulur ve öğrenci bu komiteye hazırladığı tez projesini sunar. Projesi kabul edilen öğrenci tez çalışmalarına başlayabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
2. Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
3. Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
4. Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
5. Deneysel etik kuralları öğrenmek.
6. İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
7. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
8. Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
9. Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
10. Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
 • İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Deneysel etik kuralları öğrenmek.
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora eğitimlerini tamamlayanlar ilaç sektörü firmalarında, sözleşmeli araştırma kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığının ilaç ile ilgili ruhsatlandırma ve benzeri alanlarında, sağlık kuruluşları ilaç yönetimi ile ilgili kadrolarda iş bulma olanağına sahiptir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktorasını tamamlamış kişiler, gerekli koşulları yerine getirdiklerinde, üniversitelerde öğretim görevliliği veya üyeliğine atanabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora öğrencilerinin teorik derslerin %70, uygulamalı derslerin ise %80´nine devam etmesi zorunludur. Derslerin ara sınavı yoktur. Dönem sonunda yapılan final sınavında öğrencilerin başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 75 almaları gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programından mezun olabilmek için, programda mevcut derslerin tamamını başarı ile vermiş olmak, bir tanesi ders, diğeri ise tez döneminde olmak üzere iki seminer sunmak, yeterlilik sınavı sonrası başladığı tez çalışmasını tamamlayarak tez sınavını başarı ile vermiş olmak gerekir. Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için uluslar arası bir dergide yayınlanmış, alanı ile ilgili bir çalışmada ismi olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. R. Levent Büyükuysal
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bursa
Tel: (224) 442 88 30
E-mail: lrbuyuk@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımız, her biri kendi alanında uluslararası deneyim ve bilgi birikimine sahip dördü profesör, üçü doçent kadrosunda toplam 7 öğretim üyesine sahiptir. Anabilim Dalındaki tüm öğretim üyeleri, doktora eğitimine aktif olarak katılmaya olanak veren tam zamanlı kadroda çalışmaktadır.
Anabilim Dalımızda farklı alanlarda çalışmalara olanak veren ve en üst teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar mevcuttur. Hemodinami, ağrı ve analjezi, psikofarmakoloji, nörofarmakoloji ve analiz laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimizin çalışma olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlardır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr