Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Farmakoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Anabilim Dalımız, Bursa Tıp Fakültesinin, İstanbul Üniversitesine bağlı olarak Bursa´da açıldığı ve öğretime başladığı 1974 yılı başlarında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda şu ana kadar 8 kişi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Farmakoloji doktorası (Ph.D) ünvanı ile mezun olmuşlardır.
2
Verilen Derece
Tıbbi Farmakoloji Doktora Programı
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
-Sağlık Bilimleri ile ilgili fakültelerden yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar veya Tıbbi Farmakoloji yüksek lisansı yapmış olanlar. -Yüksek Lisans diploması ile başvuranlardan sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olmak. -Tıp Fakültesi mezunu olanlardan ALES veya TUS belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir. Uzmanlık eğitimini bitiren adaylardan ALES veya TUS´a giriş şartı aranmaz. -ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olmak. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlilik ve ALES sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslar arası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan herhangi birinden sınav sonuç belgesi.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
-24 Krediden az, 30 krediden fazla olmamak koşulu ile en az 8 adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, yeterlilik sınavını başarmış, tez önerisi, tez çalışması yapmış, tez sınavını başarmış ve uluslararası indekslere giren dergilerde yayın yapmış olmak. -Zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 75 almak gereklidir. Eğitimin azami süresi toplam 12 yarıyıldır. -Toplam AKTS kredisi 240 dır.
7
Program Profili
Programın amacı evrensel bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Tıbbi Farmakoloji bilimini özümseterek, bilgi ve becerilerini ilaç sanayinde kullanabilen, alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilen, bilimsel bir sorunu çözebilmek için uygun araştırma yöntemleri kullanabilen, bilimsel düşünce kültürü ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.
Doktora programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlilik sınavına girer. Bu sınavı başarı ile geçen öğrenci için tez izleme komitesi kurulur ve öğrenci bu komiteye hazırladığı tez projesini sunar. Projesi kabul edilen öğrenci tez çalışmalarına başlayabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
2. Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
3. Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
4. Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
5. Deneysel etik kuralları öğrenmek.
6. İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
7. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
8. Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
9. Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
10. Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
 • İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
 • İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Deneysel etik kuralları öğrenmek.
 • İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek. 1,2,3,4 1,2,4,5,6
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak. 1,2,3,4 2,5,6
Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3,4 1,3,4
Deneysel etik kuralları öğrenmek. 2
Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek. 1,2,3,4 1,2,4
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,3,4 1,2,4,6
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3,4 5,6
İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2,3,4 1,2,4,6
Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek. 2
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak. 1,2 3
Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek. 4
Deneysel etik kuralları öğrenmek. 4
Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek. 1,2 1,2
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,3,4
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 3,5
İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2 1,2,3,4
Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak. 1,2 1,2,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Deneysel etik kuralları öğrenmek. 1,2,3
Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek. 1,2,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,3 4,6
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 5
İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2,3 4,6
Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak. 1,2,3 1,2,4,5
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek. 1,2,3
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak. 1,2,3
Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek. 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek. 1,2,3 1,2
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak. 1,2,3 1,2
Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek. 3
Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3 2,3
Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek. 1,2,3 1
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,4
İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2,4
Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak. 3
Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek. 5
Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3 3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 2
İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 2
Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek. 1 1,2,3
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak. 1
Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1
Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek. 1 1,2
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1 1,2
İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2
Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora eğitimlerini tamamlayanlar ilaç sektörü firmalarında, sözleşmeli araştırma kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığının ilaç ile ilgili ruhsatlandırma ve benzeri alanlarında, sağlık kuruluşları ilaç yönetimi ile ilgili kadrolarda iş bulma olanağına sahiptir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktorasını tamamlamış kişiler, gerekli koşulları yerine getirdiklerinde, üniversitelerde öğretim görevliliği veya üyeliğine atanabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora öğrencilerinin teorik derslerin %70, uygulamalı derslerin ise %80´nine devam etmesi zorunludur. Derslerin ara sınavı yoktur. Dönem sonunda yapılan final sınavında öğrencilerin başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 75 almaları gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programından mezun olabilmek için, programda mevcut derslerin tamamını başarı ile vermiş olmak, bir tanesi ders, diğeri ise tez döneminde olmak üzere iki seminer sunmak, yeterlilik sınavı sonrası başladığı tez çalışmasını tamamlayarak tez sınavını başarı ile vermiş olmak gerekir. Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için uluslar arası bir dergide yayınlanmış, alanı ile ilgili bir çalışmada ismi olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. R. Levent Büyükuysal
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bursa
Tel: (224) 442 88 30
E-mail: lrbuyuk@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımız, her biri kendi alanında uluslararası deneyim ve bilgi birikimine sahip dördü profesör, üçü doçent kadrosunda toplam 7 öğretim üyesine sahiptir. Anabilim Dalındaki tüm öğretim üyeleri, doktora eğitimine aktif olarak katılmaya olanak veren tam zamanlı kadroda çalışmaktadır.
Anabilim Dalımızda farklı alanlarda çalışmalara olanak veren ve en üst teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar mevcuttur. Hemodinami, ağrı ve analjezi, psikofarmakoloji, nörofarmakoloji ve analiz laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimizin çalışma olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlardır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr