Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Biyoistatistik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1997 tarihinden itibaren doktora eğitimi verilmektedir.
2
Verilen Derece
Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
7
Program Profili
Doktora programı öğrencilerine araştırmalardaki kompleks problemleri çözümleyerek basit bir şekilde yorumlama becerisi kazandırılması, sağlık alanında yapılan gözlemlerdeki gizemli bilgiyi yöntem kullanarak ortaya çıkarması, yöntemsel beceri kazandırılması, sağlık alanı verileri arasındaki örüntüyü ortaya çıkarması, olasılık ve şansa bağlılığı anlaması, istatistiksel düşünceyi kavramak ve yorumsal beceriyi geliştirmesi, istatistiksel iletişim sağlayabilmek için terminolojide beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Önceki kazanımlara dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri teorik ve/veya uygulamalı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2. Biyoistatistiğin ilişkili olduğu farklı alanlardan gelen araştırmaların istatistiksel programlar yardımıyla analizi, sentezi ve değerlendirmesi
3. Yeni bilgileri problemlerde kullanabilme
4. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
5. Çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6. Etik ilkeler çerçevesinde özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
7. En az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
8. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyoistatistik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
11. Karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu farklı alanlardan gelen araştırmaların istatistiksel programlar yardımıyla analizi, sentezi ve değerlendirmesi
 • Çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • En az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Etik ilkeler çerçevesinde özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
 • Karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
 • Önceki kazanımlara dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri teorik ve/veya uygulamalı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyoistatistik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni bilgileri problemlerde kullanabilme
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu farklı alanlardan gelen araştırmaların istatistiksel programlar yardımıyla analizi, sentezi ve değerlendirmesi
 • Çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • En az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Etik ilkeler çerçevesinde özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
 • Karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
 • Önceki kazanımlara dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri teorik ve/veya uygulamalı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyoistatistik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni bilgileri problemlerde kullanabilme
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu farklı alanlardan gelen araştırmaların istatistiksel programlar yardımıyla analizi, sentezi ve değerlendirmesi
 • Çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • En az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Etik ilkeler çerçevesinde özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
 • Karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
 • Önceki kazanımlara dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri teorik ve/veya uygulamalı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyoistatistik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni bilgileri problemlerde kullanabilme
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu farklı alanlardan gelen araştırmaların istatistiksel programlar yardımıyla analizi, sentezi ve değerlendirmesi
 • Çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • En az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Etik ilkeler çerçevesinde özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
 • Karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
 • Önceki kazanımlara dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri teorik ve/veya uygulamalı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyoistatistik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni bilgileri problemlerde kullanabilme
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu farklı alanlardan gelen araştırmaların istatistiksel programlar yardımıyla analizi, sentezi ve değerlendirmesi
 • Çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • En az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Etik ilkeler çerçevesinde özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
 • Karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
 • Önceki kazanımlara dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri teorik ve/veya uygulamalı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyoistatistik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Biyoistatistiğin ilişkili olduğu farklı alanlardan gelen araştırmaların istatistiksel programlar yardımıyla analizi, sentezi ve değerlendirmesi
 • Çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • En az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Etik ilkeler çerçevesinde özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
 • Karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
 • Önceki kazanımlara dayalı olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri teorik ve/veya uygulamalı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak biyoistatistik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni bilgileri problemlerde kullanabilme
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Araştırma merkezleri, Özel ve Kamu Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
12
Mezuniyet Koşulları
Enstitü yönetmeliği geçerlidir
13
Çalışma Şekli
Yarı Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. İlker ERCAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD. Görevli öğretim üyesi sayısı 2’dir. Biyoistatistik AD. araştırmacılar ve öğrenciler için iki ayrı istatistiksel Analiz Laboratuarı bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarında 1 adet iş istasyonu, 8 bilgisayar, 3 yazıcı, 1 tarayıcı ve istatistiksel programlar bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuarında 32 bilgisayar bulunmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr