Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Programında hayvansal gıdaların güvenli olarak üretimi, muhafazası, tüketilmesi, üretim teknolojileri ve yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilerin verilmesinin yanı sıra öğrencilerin güncel gelişmeleri izlemeleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilimsel proje planlamaları ve yapılan araştırmalara katılmaları sağlanır.
2
Verilen Derece
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Programı, en az 180 ECTS (180 AKTS) kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; - Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. - Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. - İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. - Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. - Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye´de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı % 50, Yabancı Dil Puanı % 15, Lisans/Y.Lisans not ortalaması % 15, Mülakat notu % 20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında Doktora Programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken Enstitü ve Anabilim Dalı zorunlu derslerinin tümünü başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 5 AKTS´lik Biyoistatistik ve kredisiz olarak Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri ile Anabilim Dalı dersleri olarak toplam 50 AKTS´lik Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Güvenliği, Gıda Muhafaza ve İşleme Metotları, Hayvansal Gıdalar Hijyeni, Su Hijyeni, Probiyotikler Prebiyotikler ve Sindirim Mikrobiyolojisi dersleri ile birlikte alınacak seçmeli derslerin kredi toplamı minimum 24 olmalıdır. Programı tamamlamak için alınan dersler başarı ile tamamlandıktan sonra ayrıca yeterlik sınavı başarılmış olup, konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında Doktora ünvanı verilir.
7
Program Profili
Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, gıda ile ilgili alanlarda sorumlu yöneticilik ve koruyucu hekimlik yapabilecek, etik kurallarını bilen ve uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli geliştiren, uluslararası düzeyde de kabul edilebilen ölçütlere uygun bireyler yetiştirmek
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
2. Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
3. Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
4. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
5. Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
6. Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
7. Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
8. Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
9. Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
10. Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
11. Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
12. Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
1- Et ve Et Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri 2- 2- Mezbaha ve Kombinalar 3- Süt ve Süt Ürünleri, Dondurma ve Yenilebilir Buzlu Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri 4- Yemek Fabrikaları (tabldot yemek-soğuk meze...vb) 5- Su Ürünleri İşleyen İş Yerleri 6- Yumurta Ambalajlayan İş Yerleri 7- Soğuk Hava Depoları, Sade Buz Üreten İş Yerleri 8- Gıda Analiz ve Ar-Ge Laboratuvarları
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
-
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
- Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programlarında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. - Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. - Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. - Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. - Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. - Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavından oluşur. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavından oluşur. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr Recep ÇIBIK U.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Görükle BURSA
Tel. 2941258
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında görevli 8 öğretim üyesinin lisansüstü eğitimde verdiği teorik ve uygulamalı dersler, Anabilim Dalı laboratuvarı ve Fakültemiz Gıda İşletmeleri Et ve Süt Ünitelerinde bulunan olanaklardan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarında hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik eğitim ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.Aynı amaç doğrultusunda Et ve Süt Ünitelerinde de çeşitli et ve süt ürünleri üretilmekte ve analiz edilmektedir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr