Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Programında hayvansal gıdaların güvenli olarak üretimi, muhafazası, tüketilmesi, üretim teknolojileri ve yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilerin verilmesinin yanı sıra öğrencilerin güncel gelişmeleri izlemeleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilimsel proje planlamaları ve yapılan araştırmalara katılmaları sağlanır.
2
Verilen Derece
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Doktora Programı, en az 180 ECTS (180 AKTS) kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; - Yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya eczacılık ve fen-edebiyat fakültesi lisans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. - Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. - İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. - Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. - Doktora eğitimine başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, en az 55 UDS/KPDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye´de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı % 50, Yabancı Dil Puanı % 15, Lisans/Y.Lisans not ortalaması % 15, Mülakat notu % 20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında Doktora Programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken Enstitü ve Anabilim Dalı zorunlu derslerinin tümünü başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 5 AKTS´lik Biyoistatistik ve kredisiz olarak Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri ile Anabilim Dalı dersleri olarak toplam 50 AKTS´lik Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Güvenliği, Gıda Muhafaza ve İşleme Metotları, Hayvansal Gıdalar Hijyeni, Su Hijyeni, Probiyotikler Prebiyotikler ve Sindirim Mikrobiyolojisi dersleri ile birlikte alınacak seçmeli derslerin kredi toplamı minimum 24 olmalıdır. Programı tamamlamak için alınan dersler başarı ile tamamlandıktan sonra ayrıca yeterlik sınavı başarılmış olup, konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında Doktora ünvanı verilir.
7
Program Profili
Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, gıda ile ilgili alanlarda sorumlu yöneticilik ve koruyucu hekimlik yapabilecek, etik kurallarını bilen ve uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli geliştiren, uluslararası düzeyde de kabul edilebilen ölçütlere uygun bireyler yetiştirmek
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
2. Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
3. Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
4. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
5. Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
6. Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
7. Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
8. Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
9. Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
10. Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
11. Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
12. Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek
 • Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak
 • Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek
 • Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek
 • Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek
 • Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek 1,2,3,4
Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek 1,2,3,4 6
Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek 1,2,3,4 2,4
Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4 5
Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek 1,2,3,4
Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek 1,2,3,4 6
Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek 1,2,3,4
Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek 1,2,3,4 1,2
Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek 1,2,3,4 1,3,4
Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak 1,2,3,4
Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek 1,2,3,4 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
2-Alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
3-Bilinen bilimsel yöntemleri alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için de kullanabilme konusunda beceri sahibidir.
4-Özgün bir araştırmayı tasarlar ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5-Eğitim aldığı alan ya da gerektiğinde ilişkili olduğu alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
6-Çalışma alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek 1,2 5
Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek 1,2 4
Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek 1,2 3
Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak 1,2
Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek 1,2 5
Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek 1,2 4
Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek 1,2 1
Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek 1,2
Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek 1,2 3
Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak 1,2 1,2
Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek 1,2
Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında derinlemesine ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası (genişlemesine) bilgilere sahiptir.
2-Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
3-Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
4-Sektöre yönelik aktarılabilir beceriler konusunda (liderlik, girişimci ruhu, kariyer gelişimi, bilgi teknolojilerine ulaşma, organizasyon, sektörel yazışmalar, vb) kuramsal bilgiye sahiptir.
5-Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek 1,2,3
Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek 1,2,3 2,3,4,7
Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek 1,2,3 1
Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak 1,2,3 2,3,4
Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek 1,2,3 5
Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek 1,2,3 4
Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek 1,2,3
Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek 1,2,3 1,6
Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek 1,2,3 2
Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak 1,2,3
Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek 1,2,3 2
Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanı ile ilgili her türlü veriyi(saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
3-Kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini ülke ve dünyanın ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular, savunur ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahip olur.
4-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
5-Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir.
6-Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilinci ne sahiptir.
7-Fikri ve sınaî haklarını (patent hakkı) kavrar ve korur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek 1,2,3
Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek 1,2,3
Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek 4,5
Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak 1,2,3 2,3
Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek 1,2,3
Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek 1,2,3
Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek 1,2,3
Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek 1,2,3 1
Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek 1,2,3
Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak 1,2,3
Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek 1,2,3
Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahiptir.
2-Akademik çalışma alanına özgün klinik, laboratuar ve benzeri uygulamaları yeni, eksik, kısıtlı fikirleri eleştirel düşünce ve yaklaşım ile daha basit bileşenlere ayırır veya bileşenler arasında bağlantı oluşturma becerisini kullanarak, çözüm önerisi get
3-Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
4-Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki
5-Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilimsel bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek 1,2,3
Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek 1,2,3 5
Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek 1,2,3 1,4
Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak 1,2,3
Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek 1,2,3 2
Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek 1,2,3
Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek 1,2,3
Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek 1,2,3 1
Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek 1,2,3
Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak 1,2,3
Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Bilgi toplumu oluşturma bilinci ile sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirecek, sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
5-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını bilmek ve uygulayabilmek 1
Gıda alanına yenilik getiren yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek 1 1
Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeteneğine sahip olabilmek 1
Gıda alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgiler ile bütünleştirerek yorumlama yeteneğine sahip olmak 1 1
Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilmek ve bunları uygulayabilmek 1
Gıda muhafaza ve işleme metotlarını öğrenme ve bu yöntemleri çalışılan sektörde kullanabilmek 1 1
Hayvansal gıdalar ile ilgili hijyen ve sanitasyon alanlarında yeterli bilgi edinmek 1
Hayvansal gıdalar ile ilgili sorunları çözebilmeye yönelik projelerde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilmek 1
Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek 1
Hayvansal gıdaların bileşimi, üretimi ve üretim teknolojileri konularında yeterliliğe sahip olmak 1
Hayvansal gıdaların üretim teknolojilerinde karşılaşılan sorunları çözebilmek 1
Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda buluna
9
Mezunların İstihdam Profilleri
1- Et ve Et Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri 2- 2- Mezbaha ve Kombinalar 3- Süt ve Süt Ürünleri, Dondurma ve Yenilebilir Buzlu Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri 4- Yemek Fabrikaları (tabldot yemek-soğuk meze...vb) 5- Su Ürünleri İşleyen İş Yerleri 6- Yumurta Ambalajlayan İş Yerleri 7- Soğuk Hava Depoları, Sade Buz Üreten İş Yerleri 8- Gıda Analiz ve Ar-Ge Laboratuvarları
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
-
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
- Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programlarında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. - Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. - Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. - Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. - Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. - Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavından oluşur. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavından oluşur. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Seran TEMELLİ U.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Görükle BURSA
Tel. 2941260
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında görevli 8 öğretim üyesinin lisansüstü eğitimde verdiği teorik ve uygulamalı dersler, Anabilim Dalı laboratuvarı ve Fakültemiz Gıda İşletmeleri Et ve Süt Ünitelerinde bulunan olanaklardan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarında hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik eğitim ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.Aynı amaç doğrultusunda Et ve Süt Ünitelerinde de çeşitli et ve süt ürünleri üretilmekte ve analiz edilmektedir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr