Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Mekatronik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Mekatronik programı 1991 yılında YÖK Dünya Bankası projesi kapsamında Kontrol Sistemleri adı ile kurulmuştur. 2002 yılında hazırlanan müfredat geliştirme projesi ile Endüstriyel Otomasyon Programı adı altında program dersleri yeniden güncelleştirilmiştir. Gelişen teknolojiye uygun olarak 2005 yılında program ismi ve dersleri Mekatronik Programı adıyla son halini almıştır. Mekatronik; makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi ile bilgisayar yazılımı disiplinlerinin bir bütünlük içinde algılanmasına dayanan bilim dalıdır. Bünyesinde barındırdığı mikro işlemciler, algılayıcılar, pnömatik-hidrolik elemanlar, ağ donanımları, PLC ve SCADA bileşenleri Mekatronik’i çağın lokomotifi haline getirmiştir.
2
Verilen Derece
Bu program, yükseköğretim Mekatronik alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, 30 günlük işyeri stajı tamamlandığında Mekatronik Sistem operatörü (seviye 5) derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mekatronik programında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 30 günlük stajını tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
Mekatronik programı öğrencilere Mekatronik ürün ve Mekatronik üretim sistemlerinin üretildiği ve/veya kullanıldığı sektörlerde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde, yetkisi dâhilinde ve talimatlara göre mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemleri ile ilgili tanımlı proje yönetimi, tanımlı hücresel tasarım, montaj, test ve kabul işlemleri, yer değiştirme, bakım, onarım ve revizyon yapma bilgi, beceri ve yetkinliğini vermeyi amaçlamıştır. Öğrenciler mezun olduklarında bu görevleri yerine getirebilmesi için gerekli olan mekanik, elektrik, elektronik, pnömatik, hidrolik, yazılım bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
2. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
3. Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
4. İş organizasyonu yapmak
5. Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak
6. Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek
7. Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak
8. Test ve kontrol işlemlerini yapmak
9. Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek
10. Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak
11. Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak
 • Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak
 • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek
 • Test ve kontrol işlemlerini yapmak
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 • Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Test ve kontrol işlemlerini yapmak
 • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek
 • Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • İş organizasyonu yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek
 • Test ve kontrol işlemlerini yapmak
 • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak
 • Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak
 • Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak
 • Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek
 • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
 • Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak
 • Test ve kontrol işlemlerini yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak
 • Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 • Test ve kontrol işlemlerini yapmak
 • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
 • Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek
 • İş organizasyonu yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak
 • Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
 • Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak
 • Test ve kontrol işlemlerini yapmak
 • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek
 • Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak 1,2 1,2,5
İş organizasyonu yapmak 1,2 1,2,4,5
İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak 1,2 1
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 1,2 1,2,3,4,5
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak 1,2 1,2
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak 1,2 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek 1,2 1,2
Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek 1,2 1,5
Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek 1,2 1,2,4,5
Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak 1,2 1,2,3,4,5
Test ve kontrol işlemlerini yapmak 1,2 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak 1 1,2
İş organizasyonu yapmak 1 1,2
İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak 1 1,2
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 1 1,2
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak 1 1,2
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak 1 1,2
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek 1 1,2
Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek 1 1,2
Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek 1 1,2
Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak 1 1,2
Test ve kontrol işlemlerini yapmak 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak 1,2 1
İş organizasyonu yapmak 1,2 1
İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak 1,2 1
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 1 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak 1 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak 1,2 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek 1,2 1
Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek 1,2 1
Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek 1,2 1
Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak 1,2 1
Test ve kontrol işlemlerini yapmak 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Test ve kontrol işlemlerini yapmak 1 1
Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak 1,2,3 1
İş organizasyonu yapmak 1,2,3 1
İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak 1 1
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 1,2,3 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak 1 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak 1,2 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek 1,2,3 1
Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek 1,2,3 1
Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek 1,2,3 1
Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak 1,2,4
İş organizasyonu yapmak 1,2,4 1,2
İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak 1
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 1 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak 1,4 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek 1,2,3,4 1
Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek 1,2,3,4 1,2
Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek 1,2,3,4 1,2
Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak 1,2,3,4 1,2
Test ve kontrol işlemlerini yapmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak 1 2
İş organizasyonu yapmak 1,2,3 1,2
İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak 1 2
Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 1,2 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin bakımını, onarımını ve revizyonunu yapmak 1 1,2
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montaj yapmak 1,2 1
Mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin yerini değiştirmek 1,2,3 1
Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek 1,2,3 1
Tanımlanmış hücresel tasarım faaliyetlerini yürütmek 1,2,3 1,2
Tanımlanmış proje faaliyetlerini yapmak 1,2,3 1,2
Test ve kontrol işlemlerini yapmak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mekatronik sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Örnekler : Elektronik Otomasyon Firmaları Cihaz geliştirmekle uğraşan ARGE firmları Test ve kontrol şirketleri Elektronik güvenlik sistemleri geliştiren şirketler. Otomobil parçası üreten fabrikalar Otomobil üreten fabrikalar Bilgisayar servis şirketleri Hidrolik Pnömatik devre tasarımı firmaları Robot bakım ve onarım firmaları
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Dr. İsmet GÜCÜYENER
Mekatronik Program Başkanı- Program Koordinatörü
Tel:0-224-2942349
e-mail:ismetguc@uludag.edu.tr
Öğr. Gör Ercan Yavuz
Tel:0-224-2942365
e-mail:ercanyz@uludag.edu.tr
Öğr. Gör Ömer Nuri Çam
Tel:0-224-2942365
e-mail:onc@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mekatronik Programında üç Öğretim Görevlisi ders ve laboratuvar uygulamalarını yürütmektedir. Programa ait 1 laboratuvar ve 1 laboratuvar ortamında derslik bulunmaktadır. Laboratuvarlarda Temel devre analizi, sayısal mantık, algılayıcılar, mikroişlemci ve robotik uygulamaları yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr