Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektrik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı 1991 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
2
Verilen Derece
Elektrik Teknikeri.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektrik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Mesleki yeterlikleri kazandırılması doğrultusunda nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve mevcut iş gücünü donanımlı kılmak.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
2. Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
3. Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
4. Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
5. Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
6. Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
7. Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
8. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
9. Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
10. Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
12. Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2 1,2,3,4,5
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,2 1,2,4,5
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1,2 1,2,3
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1,2,4,5
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1 2
Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1,2 1,2,4,5
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1 1,2,3
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 1,2,4,5
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1 1,2,4,5
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1 1,2,4,5
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1 1,2
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1 1,2
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1 1,2
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1 1,2
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1 1,2
Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1 1,2
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1 1,2
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1 1,2
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1 1,2
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1
Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1,2 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2,3 1
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,2 1
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1,2 1
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1,2 1
Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1,2 1
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1,2 1
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 1
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1,2 1
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1,2,3 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 2
Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 2
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 2 1,3
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 2
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 2,4 1,2
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 1,2 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1,2,3,4 2
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2,4 1,2,3
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,2 2
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 2,4 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak. 1,2,3 1,2
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır. 1,3 1,2
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır. 1,3 1,2
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2,3 1,2
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır. 1,3 1,2
Elektrik temel kavramlarını açıklar. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır. 1,3 1,2
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar. 1,3 1,2
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır. 1,2 1,2
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır. 1,2,3 1,2
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır. 1,2 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek. 2,3 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Elektrik ve enerji sektöründe mal / hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı- Program Koordinatörü Öğr.Gör. Bülgan TOMAÇ
tel:2942895 e.mail:btomac@uludag.edu.tr
Öğr.Gör. Mehmet ŞEN
tel:2942371 email:mehmetsen@uludag.edu.tr
Öğr.Gör. Hasan BAYAZIT
Tel:2942345 e.mail: hashan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde üç adet öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Uygulamalı derslerin yapıldığı iki adet laboratuar mevcuttur.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr