Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Dış Ticaret
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Program 2005 yılında eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu´nun yanısıra, program İnegöl, Yenişehir ve Sosyal Bilimler MYO’nda da eğitim vermektedir. 7 yıldır eğitim-öğretim veren program, özel ve kamu işletmelerinin ara elaman ihtiyacını karşılamaktadır.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Dış Ticaret Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dış Ticaret alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Dış Ticaret programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilecek, kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Dış Ticaret Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Programın I. ve II. öğretimin her birine yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Ders planında, I ve II yarıyıllarda İşletme, İktisat, Muhasebe, Ticari Matematik, Hukuk, Dış Ticaret İşlemleri, Kamu Maliyesi, Pazarlama gibi temel dersler verilmektedir. II. Yıl ise Uluslar arası İktisat, Kambiyo işlemleri, Gümrük İşlemleri, Lojistik, Mesleki Yabancı Dil, Uluslar arası Finansman, Uluslar arası Pazarlama gibi meslek derslerine ağırlık verilmektedir. II. Yıl öğrenciler, zorunlu derslerin yanında ayrıca 8 kredilik İşyeri Eğitimi ya da mesleki anlamda bilgilerini arttıracak seçimlilik dersler alabilmektedir. Ayrıca, öğrencilere mesleği ile ilgili alanlarda yaz staj uygulaması yaptırılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine vakıf olabilmek
2. Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
3. Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
4. Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
5. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
6. Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
7. Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
8. Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
9. Uluslararası lojistik ve taşımacılık hizmetlerini yaptırabilmek ve takip edebilmek
10. Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
11. Uluslararası alanda mesleki iletişim kurabilmek
12. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslar arası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi Ekonomi ve Finans İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği Lojistik Yönetimi Sermaye Piyasası Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Öğr. Gör. Ebru KAPDAN
Tel.: 0.224.5123493
E-mail: ebrukapdan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Programlarında 7 öğretim görevlisi görev yapmakta olup, 3 öğretim görevlisi doktora derecesine sahiptir.
Eğitimler, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr