Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Lojistik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Lojistik Programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. 8 yılı aşkın bir süredir eğitim-öğretim veren program, özel ve kamu işletmelerinin ara elaman ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.
2
Verilen Derece
120 ECTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Lojistik Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lojistik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Lojistik programı, özel ve kamu işletmelerinde satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Lojistik programı müfredatı, özel sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Lojistik sözkonusu olduğunda özel sektörde önem kazanan temel konular ekonomi bilgisi, taşıma mevzuatı, dış ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası pazarlama şeklinde belirtilebilir. Yanı sıra yabancı dil özel sektörün personel ihtiyacının karşılanmasında aranan özellikler arasındadır.
Buradan hareketle müfredat içerisinde temel derslerin yanında özel sektörün ihtiyacına yönelik olarak ikinci yarıyıl taşıma mevzuatı, taşıma ekonomisi dersleri eklenmiştir. Ayrıca seçimlik dersler içinde Dış Ticaret Lojistiği, Sektörel Lojistik Uygulamaları, Terminal Planlaması ve Konteyner Sistemleri gibi dersler konulmuştur.
İkinci yıl ise Mesleki Yabancı Dil yıl boyunca zorunlu ders olarak müfredat içinde yer almaktadır. Ayrıca Dış Ticaret İşlemleri, Depolama Teknikleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Lojistikte Yasal Sorumluluklar ve Sigortalama dersleri zorunlu derslerdir. Seçimlik ders olarak ise öğrencileri özel sektöre hazırlayacak yıl boyunca görülen İşyeri Eğitimi dersi veya dönemlik Hizmet Pazarlaması, Serbest Bölgeler, Tehlike Madde Taşımacılığı, Uluslar arası Denizcilik Sözleşmeleri, Demiryolu Taşımacılığı, Perakende Lojistiği, Elektronik Ticaret, Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi, Liman Yönetimi ve Operasyonları, Yolcu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Proje Lojistiği ve Taşımacılığı gibi seçimlik ders seçenekleri sunulmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
2. Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
3. Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
4. Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
5. Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
6. Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
7. Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
8. Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
9. Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
10. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
12. Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Lojistik programı mezunu öğrenciler için pek çok kariyer olanağı bulunmaktadır. Mezunların lojistik ve kargo firmalarının ilgili departmanlarında, sanayi firmalarının firmaların satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışma imkanı sağlamaktadırlar. Ayrıca kamu personeli olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Birimlerde görev alabilirler. Eğitimine devam etmek isteye mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sosyal Bilimler MYO-Lojistik Program Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Nizamettin ÖZTÜRKÇÜ
Dahili: 60508
e-posta: nozturkcu@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR
Dahili: 60511
e-posta: ahmetserdar@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Gözde ARCAN YILMAZ
Dahili: 60536
e-posta: gozdearcan@uludag.edu.tr
SBMYO Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ali Osman Sönmez Kampüsü Yalova Yolu 9.km TOFAŞ Karşısı Osmangazi/BURSA
Tel: (224) 2615540-41
Fax: (224) 2615543
SBMYO Mail: sbmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi SBMYO Lojistik Programında 1 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Eğitimler, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr