Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Lojistik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Lojistik Programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. 8 yılı aşkın bir süredir eğitim-öğretim veren program, özel ve kamu işletmelerinin ara elaman ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.
2
Verilen Derece
120 ECTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Lojistik Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lojistik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Lojistik programı, özel ve kamu işletmelerinde satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Lojistik programı müfredatı, özel sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Lojistik sözkonusu olduğunda özel sektörde önem kazanan temel konular ekonomi bilgisi, taşıma mevzuatı, dış ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası pazarlama şeklinde belirtilebilir. Yanı sıra yabancı dil özel sektörün personel ihtiyacının karşılanmasında aranan özellikler arasındadır.
Buradan hareketle müfredat içerisinde temel derslerin yanında özel sektörün ihtiyacına yönelik olarak ikinci yarıyıl taşıma mevzuatı, taşıma ekonomisi dersleri eklenmiştir. Ayrıca seçimlik dersler içinde Dış Ticaret Lojistiği, Sektörel Lojistik Uygulamaları, Terminal Planlaması ve Konteyner Sistemleri gibi dersler konulmuştur.
İkinci yıl ise Mesleki Yabancı Dil yıl boyunca zorunlu ders olarak müfredat içinde yer almaktadır. Ayrıca Dış Ticaret İşlemleri, Depolama Teknikleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Lojistikte Yasal Sorumluluklar ve Sigortalama dersleri zorunlu derslerdir. Seçimlik ders olarak ise öğrencileri özel sektöre hazırlayacak yıl boyunca görülen İşyeri Eğitimi dersi veya dönemlik Hizmet Pazarlaması, Serbest Bölgeler, Tehlike Madde Taşımacılığı, Uluslar arası Denizcilik Sözleşmeleri, Demiryolu Taşımacılığı, Perakende Lojistiği, Elektronik Ticaret, Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi, Liman Yönetimi ve Operasyonları, Yolcu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Proje Lojistiği ve Taşımacılığı gibi seçimlik ders seçenekleri sunulmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
2. Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
3. Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
4. Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
5. Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
6. Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
7. Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
8. Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
9. Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
10. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
12. Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek
 • Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek
 • Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek
 • Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek
 • Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek
 • Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek
 • Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek
 • Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek
 • Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek 1,2 1,2
Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek 1,2 1,2
Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek 1,2 1,7
Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek 1,2 1,2
Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek 1,2 2
Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek 1,2 1,2,6,7
Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek 1,2 1,2,6
Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek 1,2 1,2
Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek 1,2 7
Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek 1,2 2,6,7
Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2 1
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek 1,2 1,2,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
2-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
3-Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
4-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
5-Teknik resim yapar.
6-Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
7-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
8-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.
9-Algoritmik düşünür.
10-Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek 1 1,4,5
Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek 1 5
Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek 1 5
Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek 1 1,5
Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek 1 1,5
Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek 1 4,5
Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak 1 1
Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek 1 1,3,5
Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek 1 5
Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek 1 1,5
Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek 1 4
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek 1 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
3-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.
4-Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
5-Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek 1,2 3
Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek 1,2 2,3
Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek 1,2 1,3
Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek 1,2 1,2,3
Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek 1,2 1
Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek 1,2 2,3
Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek 1,2 3
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek 1,2 3
Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek 1,2 3
Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2 3
Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek 1,2 2
Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
3-Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek 1,2,3 2
Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek 1,2,3 2
Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek 1,2,3 2
Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek 1,2,3 2
Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek 1,2,3 2
Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek 1,2,3 2
Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek 1,2,3 1,2
Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek 1,2,3 2
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek 1,2,3 2
Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2,3 2
Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek 1,2,3 2
Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.
2-Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
3-Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek 1,2,3,4 1,4
Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek 1,2,3,4 1,5
Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek 1,2,3,4 1,5
Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek 1,2,3,4 4
Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek 1,2,3,4 1,5
Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek 1,2,3,4 1,4,5
Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek 1,2,3,4 1
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek 1,2,3,4 1,4,5
Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2,3,4 4
Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek 1,2,3,4 1
Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek 1,2,3,4 5
Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek 1,2,3,4 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
2-Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.
3-Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek 1,2,3 2
Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek 1,2,3 1,2
Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek 1,2,3 1,2
Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek 1,2,3 1,3
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek 1,2,3 1,4
Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek 1,2,3 1,2,3
Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek 1,2,3 1,2
Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek 1,2,3 4
Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,2,3 1
Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek 1,2,3 1
Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek 1,2,3 1,2
Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve
2-Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.
3-Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.
4-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Lojistik programı mezunu öğrenciler için pek çok kariyer olanağı bulunmaktadır. Mezunların lojistik ve kargo firmalarının ilgili departmanlarında, sanayi firmalarının firmaların satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışma imkanı sağlamaktadırlar. Ayrıca kamu personeli olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Birimlerde görev alabilirler. Eğitimine devam etmek isteye mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sosyal Bilimler MYO-Lojistik Program Başkanı
Öğr. Gör. Gözde ARCAN YILMAZ
Dahili: 60536
e-posta: gozdearcan@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR
Dahili: 60511
e-posta: ahmetserdar@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Nizamettin ÖZTÜRKÇÜ
Dahili: 60508
e-posta: nozturkcu@uludag.edu.tr
SBMYO Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ali Osman Sönmez Kampüsü Yalova Yolu 9.km TOFAŞ Karşısı Osmangazi/BURSA
Tel: (224) 2615540-41
Fax: (224) 2615543
SBMYO Mail: sbmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi SBMYO Lojistik Programında 1 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Eğitimler, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr