Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Besin Hijyeni Ve Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programında hayvansal gıdaların güvenli olarak üretimi, muhafazası, tüketilmesi, üretim teknolojileri, yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilerin verilmesinin yanında öğrencilerin güncel gelişmeleri izlemesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilimsel projeler planlaması ve Anabilim Dalında yapılan araştırmalara katılması sağlanır.
2
Verilen Derece
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı, toplam 120 ECTS (120 AKTS) kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; -Lisans diploması ile sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zıraat Fakültesi Gıda Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Eczacılık Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken Enstitü ve Anabilim Dalı zorunlu derslerinin tümünü başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 5 AKTS´lik Biyoistatistik dersi ile Anabilim Dalı dersleri olarak toplam 50 AKTS´lik Temel Gıda Kimyası, Temel Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemleri, Süt Bilimine Giriş, Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, Et Bilimine Giriş, Temel Gıda Mevzuatı ve Gıda Muhafaza İlkeleri dersleri ile birlikte alınacak seçmeli derslerin kredi toplamı minimum 21 olmalıdır. Programı tamamlamak için alınan dersler başarı ile tamamlandıktan sonra ayrıca konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ünvanı verilir.
7
Program Profili
Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, gıda ile ilgili alanlarda aldığı temel Lisans Eğitimi doğrultusunda çalışabilecek, etik kurallarını bilen ve uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli geliştiren, uluslararası düzeyde de kabul edilebilen ölçütlere uygun bireyler yetiştirmek
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Halk sağlığı ve ilgili alanlarında yeterli bilgi kazandırmak
2. Hayvansal gıdaların temel bileşimi, mikrobiyolojisi konularında bilgi edinmek
3. Temel gıda mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri bilmek ve uygulayabilmek
4. Gıda güveliği ile ilgili sistemleri bilmek ve bu alanda rol alabilmek
5. Hayvansal gıdaların temel analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
6. Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
7. Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeterliliğine sahip olabilmek
8. Gıda ambalajlama teknolojileri ile gıda muhafaza metotlarını çalıştığı sektöre entegre edebilmek
9. Temel hijyen ve sanitasyon konularında yetkin olabilmek
10. Hayvansal gıdaların temel üretim teknolojilerini uygulayabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeterliliğine sahip olabilmek
 • Gıda ambalajlama teknolojileri ile gıda muhafaza metotlarını çalıştığı sektöre entegre edebilmek
 • Gıda güveliği ile ilgili sistemleri bilmek ve bu alanda rol alabilmek
 • Halk sağlığı ve ilgili alanlarında yeterli bilgi kazandırmak
 • Hayvansal gıdaların temel analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların temel bileşimi, mikrobiyolojisi konularında bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların temel üretim teknolojilerini uygulayabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Temel gıda mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri bilmek ve uygulayabilmek
 • Temel hijyen ve sanitasyon konularında yetkin olabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeterliliğine sahip olabilmek
 • Gıda ambalajlama teknolojileri ile gıda muhafaza metotlarını çalıştığı sektöre entegre edebilmek
 • Gıda güveliği ile ilgili sistemleri bilmek ve bu alanda rol alabilmek
 • Halk sağlığı ve ilgili alanlarında yeterli bilgi kazandırmak
 • Hayvansal gıdaların temel analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların temel bileşimi, mikrobiyolojisi konularında bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların temel üretim teknolojilerini uygulayabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Temel gıda mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri bilmek ve uygulayabilmek
 • Temel hijyen ve sanitasyon konularında yetkin olabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeterliliğine sahip olabilmek
 • Gıda ambalajlama teknolojileri ile gıda muhafaza metotlarını çalıştığı sektöre entegre edebilmek
 • Gıda güveliği ile ilgili sistemleri bilmek ve bu alanda rol alabilmek
 • Halk sağlığı ve ilgili alanlarında yeterli bilgi kazandırmak
 • Hayvansal gıdaların temel analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların temel bileşimi, mikrobiyolojisi konularında bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların temel üretim teknolojilerini uygulayabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Temel gıda mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri bilmek ve uygulayabilmek
 • Temel hijyen ve sanitasyon konularında yetkin olabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeterliliğine sahip olabilmek
 • Gıda ambalajlama teknolojileri ile gıda muhafaza metotlarını çalıştığı sektöre entegre edebilmek
 • Gıda güveliği ile ilgili sistemleri bilmek ve bu alanda rol alabilmek
 • Halk sağlığı ve ilgili alanlarında yeterli bilgi kazandırmak
 • Hayvansal gıdaların temel analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların temel bileşimi, mikrobiyolojisi konularında bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların temel üretim teknolojilerini uygulayabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Temel gıda mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri bilmek ve uygulayabilmek
 • Temel hijyen ve sanitasyon konularında yetkin olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeterliliğine sahip olabilmek
 • Gıda ambalajlama teknolojileri ile gıda muhafaza metotlarını çalıştığı sektöre entegre edebilmek
 • Halk sağlığı ve ilgili alanlarında yeterli bilgi kazandırmak
 • Hayvansal gıdaların temel analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların temel üretim teknolojilerini uygulayabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Temel gıda mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri bilmek ve uygulayabilmek
 • Temel hijyen ve sanitasyon konularında yetkin olabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Gıda alanında bilimsel çalışma hazırlayabilme, sunabilme ve etkinlikte bulunabilme yeterliliğine sahip olabilmek
 • Gıda ambalajlama teknolojileri ile gıda muhafaza metotlarını çalıştığı sektöre entegre edebilmek
 • Gıda güveliği ile ilgili sistemleri bilmek ve bu alanda rol alabilmek
 • Halk sağlığı ve ilgili alanlarında yeterli bilgi kazandırmak
 • Hayvansal gıdaların temel analiz yöntemlerini öğrenme ve bu yöntemleri kullanabilmek
 • Hayvansal gıdaların temel bileşimi, mikrobiyolojisi konularında bilgi edinmek
 • Hayvansal gıdaların temel üretim teknolojilerini uygulayabilmek
 • Mesleki, toplumsal ve etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip olarak ekip çalışması içinde yer alabilmek, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Temel gıda mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri bilmek ve uygulayabilmek
 • Temel hijyen ve sanitasyon konularında yetkin olabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Bölümünde belirtilen diğer Fakülte ve Bölüm mezunları aldıkları Temel Lisans Eğitimleri doğrultusunda ilgili iş alanlarında istihdam edilebilirler. Veteriner Hekim Mezunları için Mezbaha ve Kombinalar, Et ve Et Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri, Süt ve Süt Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri başlıca istihdam alanlarını oluşturmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
- Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. - Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. - Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. - Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. - YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. - Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. - Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılabilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Recep ÇIBIK
Uludağ; Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Görükle, Bursa
Tel. 2941258
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında görevli 8 öğretim üyesinin lisansüstü eğitimde verdiği teorik ve uygulamalı dersler, Anabilim Dalı laboratuvarı ve Fakültemiz Gıda İşletmeleri Et ve Süt Ünitelerinde bulunan olanaklardan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarında hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik eğitim ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Aynı amaç doğrultusunda Et ve Süt Ünitelerinde de çeşitli et ve süt ürünleri üretilmekte ve analiz edilmektedir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr