Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Farmakoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Anabilim Dalımız, Bursa Tıp Fakültesinin, İstanbul Üniversitesi´ne bağlı olarak Bursa´da açıldığı ve öğretime başladığı 1974 yılı başlarında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda şu ana kadar 8 kişi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Farmakoloji yüksek lisansı (MSc) ünvanı ile mezun olmuşlardır.
2
Verilen Derece
Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek Lisansı
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fen Fakültesinin Biyoloji, Kimya bölümlerinden Lisans diplomasına veya Sağlık Bilimleri ile ilgili Fakültelerden en az lisans diplomasına sahip olmak. Sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olmak. ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olmak. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlilik ve ALES sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan herhangi birinden sınav sonuç belgesi.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
21 Kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşulu ile en az 7 ders, ders ve tez aşamalarında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Yüksek Lisans eğitiminin AKTS kredi değeri, zorunlu ve seçmeli dersler için 60, diğer çalışmalar için 60 olmak üzere, toplam 120 AKTS ye eşittir. Zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 almak gereklidir. Eğitimin azami süresi toplam 6 yarıyıldır.
7
Program Profili
Programın amacı evrensel bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Tıbbi Farmakoloji bilimini özümseterek, bilgi ve becerilerini ilaç sanayinde kullanabilen, alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilen, bilimsel bir sorunu çözebilmek için uygun araştırma yöntemleri kullanabilen, bilimsel düşünce kültürü ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.
Yüksek Lisans programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Birinci yarıyıl programını tamamlayan öğrencinin danışmanı gözetiminde tez konusunu belirleyerek projelendirmesi ve bunu Enstitüye sunması gerekir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek.
2. Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
3. Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
4. Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek.
5. Deneysel etik kuralları bilmek.
6. Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
7. Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
8. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
9. Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
10. Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
11. Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek.
 • Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek.
 • İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek.
 • Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek.
 • İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
 • Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek.
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek.
 • Deneysel etik kuralları bilmek.
 • Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek.
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek.
 • İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2,3 1
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,3,5
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Deneysel etik kuralları bilmek. 6
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,3 2
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3 1,2
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1,2,3 1,2,4
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3 1,2,4,5,6
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1,2,3 1,2,6
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2,3 1,2,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,3,4
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2 1,2
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2 1,2
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1,2 1,3
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2 1,3,4
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1,2 1,2
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,5
Deneysel etik kuralları bilmek. 1,2,3
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2,3 3
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1,2,3
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2,3 1
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 4,5
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1,2
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak 1,2,3,4 1,3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3,4 1
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3,5
Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 1
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3,5
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1,2
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuvarlarında çalışma kuralları ile ilgili kuralları bilmek. 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1
Farmakoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,3
Farmakoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,3
Farmakolojide kullanılan biyokimyasal ölçüm tekniklerini bilmek. 1
Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. 1,2,3
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili temel prensipleri bilmek. 1 1
Sistemlerle ilgili ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans mezunları ilaç sektöründe, üretim, araştırma, ruhsatlandırma, eğitmenlik, pazarlama alanlarında iş bulma olanağına sahiptir. Eczacılık lisans diploması sahipleri ayrıca hastane ilaç yönetiminde görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansını tamamlamış kişiler Tıbbi Farmakoloji Alanında doktora yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek Lisans öğrencilerinin teorik derslerin %70, uygulamalı derslerin ise %80´nine devam etmesi zorunludur. Derslerin ara sınavı yoktur. Dönem sonunda yapılan final sınavında öğrencilerin başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 almaları gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için, programda mevcut derslerin tamamını başarı ile vermiş olmak, bir tanesi ders, diğeri ise tez döneminde olmak üzere iki seminer sunmak, tez çalışmasını tamamlayarak tez sınavını başarı ile vermiş olmak gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. R. Levent Büyükuysal
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bursa
Tel: (224) 442 88 30
E-mail: lrbuyuk@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımız, her biri kendi alanında uluslararası deneyim ve bilgi birikimine sahip dördü profesör, üçü doçent kadrosunda toplam 7 öğretim üyesine sahiptir. Anabilim Dalındaki tüm öğretim üyeleri, yüksek lisans eğitimine aktif olarak katılmaya olanak veren -tam zamanlı kadroda- çalışmaktadır.
Anabilim Dalımızda farklı alanlarda çalışmalara olanak veren ve en üst teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar mevcuttur. Hemodinami, ağrı ve analjezi, psikofarmakoloji, nörofarmakoloji ve analiz laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimizin çalışma olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlardır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr