Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Fizyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fizyoloji Yüksek Lisans programı 1978 yılında başlamış olup günümüze kadar, 10 yüksek lisans öğrencisi yetiştirilmiştir.
2
Verilen Derece
Tıp Fizyoloji Tezli Yüksek Lisansı
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
- Fen-Edebiyat, Eğitim, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak. - Sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olmak. - ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olmak. - Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlilik ve ALES sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslar arası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT vb sınavlardan herhangi birinden başarı belgesi.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
- 21 Kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşulu ile en az 7 ders, ders ve tez aşamalarında birer seminer, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Yüksek Lisans eğitiminin AKTS kredi değeri, zorunlu ve seçmeli dersler için 60, diğer çalışmalar için 60 olmak üzere, toplam 120 AKTS ye eşittir. - Zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 almak gereklidir.
7
Program Profili
Fizyoloji bilimine katkı yapabilecek bakış açısına sahip elemanlar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası kurumlarda görev alacak ve doktora programlarına kabul edilebilecek mezunlar vermektir.
Yüksek Lisans programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Birinci yarıyıl programını tamamlayan öğrencinin danışmanı gözetiminde tez konusunu belirleyerek projelendirmesi ve bunu Enstitüye sunması gerekir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
2. Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak
3. Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
4. Deneysel etik kuralları bilmek.
5. Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
6. Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
7. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
8. Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
9. Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
10. Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek
11. İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
 • Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
 • Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Deneysel etik kuralları bilmek.
 • Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
 • Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
 • Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2,3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,5,6
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,6
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3 1
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3 4,5
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 4
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1
Deneysel etik kuralları bilmek. 1,2
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 2
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2 1,3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2 1
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3
Deneysel etik kuralları bilmek. 2,7
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 4,5
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 3
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3,4 1,2
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3,4
Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek 1,2,3,4 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1 2
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans mezunları; laboratuarlarda, ilgili kurumlarda çalışabilir ve üniversitelerde Tıp Fizyoloji alanında doktora programlarına başvurabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansını tamamlayanlar Tıp Fizyoloji Alanında Doktora yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için; programda mevcut derslerin tamamını başarmak, bir tanesi ders, diğeri ise tez döneminde olmak üzere iki seminer sunmak, tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavını başarı ile vermiş olmak gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Kasım Özlük
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Tel: (224) 442 83 11
E-mail: kasim@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda her biri kendi alanında deneyim ve bilgi birikimine sahip 5 profesör, 2 doçent kadrosunda olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi vardır. Anabilim Dalındaki tüm öğretim üyeleri, yüksek lisans eğitimine aktif olarak katılmaya olanak veren tam zamanlı kadroda çalışmaktadır.
Anabilim Dalımızda; nörovasküler, ağrı, davranış, nöroendokrin, genel fizyoloji ve elektrofizyoloji laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimizin çalışma olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlardır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr