Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yönetici Asistanlığı mesleğini yerine getirecek bilgili, deneyimli elemanları yetiştirmek için kurulmuş bir bölümdür.
2
Verilen Derece
Bu program öğrencileri, yükseköğretimde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında 120 ACTS krediyi tamamlayarak program yeterliliklerini sağladıklarında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci, YÖK´ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan sınavla belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken 120 ACTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarıyla tamamlamaları, genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve en az 30 işgünü süreli zorunlu staj eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir.
7
Program Profili
Program; Kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına destek olmak üzere, büro faaliyetlerinin yükünü azaltabilecek derecede bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, iletişim becerileri gelişmiş, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, protokol bilgisine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerisine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Her bir öğretim türünden 60 öğrenci almaktadır. Öğrencilerimiz ikinci sınıfta haftanın en az iki günü, büro işlerinde ve ofis yönetiminde İşyeri Eğitimine gitmektedirler.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
2. Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
3. Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
4. Bilgi Yönetimi yapabilme
5. Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
6. Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
7. Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme
8. Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
9. T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme
10. Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
11. Ticari hesaplamalar yapabilme
12. Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Bilgi Yönetimi yapabilme
 • Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Bilgi Yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Bilgi Yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • Bilgi Yönetimi yapabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Bilgi Yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme
 • Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • Bilgi Yönetimi yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi Yönetimi yapabilme 1,2 1,2
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2 1,2
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme 2 1
Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 1
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme 2 2
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1 1,2
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme 2
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme 1
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1,2
Ticari hesaplamalar yapabilme 1,2 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1,2 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi Yönetimi yapabilme 1 1
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1 1
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme 1 1
Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 1 1
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme 1 1
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1 1
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme 1 1
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme 1 1
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1 1
Ticari hesaplamalar yapabilme 1 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1 1
Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi Yönetimi yapabilme 1,2 3
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2,3 1,2,3
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme 1,3 1,3
Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 3 3
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme 1,2 1
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,3 2,3
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme 2,3
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme 1,2 1,2,3
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 3
Ticari hesaplamalar yapabilme 3 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1,2 1,2,3
Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi Yönetimi yapabilme 1,2 1,2
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2 1,2
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme 1
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme 1,2
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,2
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme 2 2,
Ticari hesaplamalar yapabilme 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1,2 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme 1 1,2
Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 1 3,4
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme 1,2
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 2,4 1,2,3,4
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme 1,2 1
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 3,4 3,4
Ticari hesaplamalar yapabilme 1,2
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1,2 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme 1,2,3,4 1,2
Bilgi Yönetimi yapabilme 3,4 1,2,3,4
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi Yönetimi yapabilme 1,2,3 3
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2,3 1,2,3
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme 2,3
Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 1,2,3
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme 3 3
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 2,3 1,3
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme 1,3 1
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme 1
Ticari hesaplamalar yapabilme 2,3 3
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1,3 2,3
Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İş imkânları çok geniş olan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile personel alan birçok Kurum Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunlarını istihdam etmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen, ofis yönetme becerisine sahip, iletişim becerisi güçlü, mesleki yazışma bilgisi ile donatılmış mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışabilmektedir. Bu programda, öğrenciler çağdaş büro yönetimi için gerekli olan bilgisayar ve diğer ofis araçlarını kullanabilecek şekilde eğitilmektedir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında gerekli başarıyı göstererek programın ilgili birimlerinde Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Üniversitelerin 4 yıllık olan; Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notunda ara sınav % 40, final % 60 etkilidir. Ara sınav notunun etkisi ders hocasının vereceği ödev, proje, quiz v.b. ölçme araçlarından biri kullanılarak % 50 oranını aşmayacak şekilde değiştirilebilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu staj eğitimini başarıyla tamamlamak gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
BUÜ SBMYO-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Program Başkanı: Öğr.Gör. Tuğba ENGİN
e-posta: tengin@uludag.edu.tr Dahili:60533
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI
e-posta: kayhanahmet@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60508
Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Hasan Bakır
Tel: (224)2615540-41/60535
e-posta:hasanbakir@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Galip Gürsu GÜRSAKAL
e-posta: gursugalip@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60538
Ali Osman Sönmez Kampüsü
Yalova Yolu 9. km TOFAŞ Karşısı BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda kadrolu iki öğretim görevlisi vardır. Bunların dışında yüksekokuldaki öğretim elemanlarından programda bulunan her dönem dersleri için yararlanılmaktadır. Yüksekokulumuzda kadrolu olarak toplam 35 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sahip sınıflarda eğitim verilmektedir.
Sektör temsilcilerinden destek alınarak her dönem farklı konular da bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları seminerler yapılmaktadır. Ayrıca teknik geziler düzenlenerek sektör çalışanları ile kurumlarında öğrenciler ile birebir bilgi paylaşımında bulunmaları sağlanmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr