Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programı ilk olarak 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programı, yüksek öğretimde 120 AKTS kredilik 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Deniz Ve Liman İşletmeciliği alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar Deniz Ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Programına sınavsız geçiş hakkını kullanarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olan/olacaklar ise Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı´nın ilgili YGS-6 puan türünden yeterli puan almaları halinde Deniz Ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Programına yerleştirilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programı´ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının amacı uluslararası ticaretinin en büyük kısmını deniz yolları ile gerçekleştirmekte olan ülkemizde deniz taşımacılığı ve limancılık alanlarında uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Program, öğrencilere temel denizcilik bilgisi ve liman işletmeciliği konusunda hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır Deniz ve Liman işletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler denizcilik sektörünün işletme kısımlarında görev alabilecek yeterliliğe sahip olmaktadırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.
2. Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
3. Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
4. Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
5. Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek
6. Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek
7. Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek
8. Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
9. Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek
10. Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak
11. Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
12. Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek
 • Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
 • Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek
 • Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek
 • Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek
 • Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.
 • Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
 • Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
 • Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek
 • Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
 • Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.
 • Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek
 • Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
 • Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek
 • Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek
 • Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
 • Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek
 • Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek
 • Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek
 • Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
 • Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek
 • Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek
 • Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.
 • Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
 • Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek
 • Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
 • Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek
 • Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek
 • Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
 • Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek
 • Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.
 • Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
 • Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek
 • Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
 • Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek
 • Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek
 • Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek
 • Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.
 • Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
 • Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek
 • Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek
 • Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
 • Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
Öğrenme Yetkinliği
 • Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek
 • Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek
 • Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek
 • Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
 • Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek
 • Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek
 • Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.
 • Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
 • Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek
 • Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,6 2
Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek 1,2,6 2
Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek 1,2,8,10 2
Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme; 1,8,9
Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,7
Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek 1,2,3,8,10 2
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak. 1,7,10
Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek 1,2,3,7,8,9,10
Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek 1,3,8,9,10 2
Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek 1,6
Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek 1,4,7
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek 1,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
2-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
3-Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
4-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
5-Teknik resim yapar.
6-Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
7-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
8-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.
9-Algoritmik düşünür.
10-Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek 1,4
Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek 1,3,5 1
Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek 1,3,5 1
Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme; 2,3,4,5 1
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek 1,5
Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,5 1
Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek 1,2,3,4,5 1
Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,3,5 1
Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek 1,5 1
Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek 1,2,3,5 1
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak. 1,3,5 1
Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek 1,5 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
3-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.
4-Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
5-Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak 1 6
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak. 1,2,3
Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek 1,2
Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme; 1,3 6
Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,2 6
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek 1,2,
Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek 1,2
Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek 1,2,3
Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek 1,3
Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek 1,3
Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek 1,3 6
Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
3-Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme; 1
Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek 1,2 3
Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek 2,3
Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek 2,3
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak. 1,3
Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek 1,3 3
Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1 3
Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek 1,3
Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek 1,2,3
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek 1 3
Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.
2-Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
3-Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek 1,3,4
Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme; 1,2,4
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek 1,5 5
Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek 1,3,4 5
Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek 3 5
Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,3 5
Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek 1,2,5
Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek 1,2,4
Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek 1,3,4
Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,3,4
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak. 1,2,4,5
Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
2-Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.
3-Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek 1,2 4
Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek 3,4
Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak 1,3,4
Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek 1,2,4
Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek 1,4
Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek 1,3,4
Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek 1,2,3,4 4
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek 1,4
Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek 1,3 4
Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,3
Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme; 1,3,4
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak. 1,2,4 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve
2-Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.
3-Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.
4-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrencilerimiz Türk ve dünya denizcilik işletmelerinde, lojistik işletmelerinde, limanlarda, marinalarda,armatörlük firmalarında, gemi acentelerinde, gemi kiralama ve brokerlik firmalarında, taşımacılık organizatörlüğü işletmelerinde ara eleman ve orta düzey yönetici olarak çeşitli departmanlar da görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı´nın (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı´ndan (DGS) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin -Deniz İşletmecişliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve İşletme Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 20 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr. Gör. Emrah Murat TACAR
Uludağ Üniversitesi
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
16600 Gemlik/Bursa
Telefon: 0 224 512 3491
Dahili: 62220
E-Posta: emtacar@uludag.edu.tr
Öğr.Gör. İbrahim SAPMAZ
Telefon: 0 224 512 3491
Dahili: 62220
E-Posta: isapmaz@uludag.edu.tr
Öğr.Gör. Yusuf SARIKAYA
Telefon: 0 224 512 3491
Dahili: 62220
E-Posta: yusufsarikaya@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programında üç öğretim elemanı görev yapmakta olup alanında uzman bir çok sektör çalışanı derslere destek vermektedir. Programa ait olan gemicilik sınıfında temel denizcilik malzemeleri, denizde güvenlik araç ve malzemeleri bulunmakta olup öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır. Okulumuz; ülkemiz ve Bursa ili dış ticareti ve lojistik merkezi olarak önemli bir yer tutan Gemlik Serbest Bölgeye ve Gemlik Limanlar Bölgesine 3 Km mesafede bulunan Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek-Asım Kocabıyık Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Bulunduğumuz bölgenin avantajlarını kullanarak Türkiye´de ilk olan Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı için Üniversite-Sanayi İşbirliğini Gemlik Liman Bölgesinde yer alan Borusan Lojistik Gemlik Liman Tesisleri ile gerçekleştirdik. Yapılan protokol ile kayıt yaptıran öğrencilerimizden başarılı olanlar 3. ve 4. yarıyılda 24 hafta boyunca; Borusan Lojistik ile yaptığımız Üniversite-Sanayii İşbirliği kapsamında; Borusan Lojistik Gemlik Liman Tesislerinde staj yaparak daha öğrenciyken aldıkları teorik bilgileri tecrübe etme fırsatı yakalamaktadırlar. Okulumuzda bir kütüphane,bir okuma salonu, bir kantin ve 212 kız öğrenci, 192 erkek öğrenci kapasiteli 2 öğrenci yurdu mevcuttur.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr