Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tekstil Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tekstil, Giyim, AyakkabiVeDeriBölümüTekstilTeknolojisiProgramı
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksekokulu Tekstil Programı 1999 yılında kurulmuştur. 2000–2001 eğitim-öğretim yılında Örgün öğretim olmak üzere mesleki ve teknik eğitime başlamıştır. 2005 yılında Tekstil Programına METEP kapsamında II. Öğretim kapsamında da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Mevcut Programda ise Örgün ve İkinci Öğretim olmak üzere toplam 134 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Tekstil Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Teknolojileri alanında Tekstil Teknikeri unvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tekstil Teknolojisi Programından mezun olup Tekstil Teknikeri unvanı alıp ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, 30 işgünü Endüstri Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Dünyada tekstil sektöründe rekabet, maliyetlerden kalite alanına doğru yönelmiştir. Ülkemizdeki firmalar ayakta kalabilmek için üretim kalite seviyesini yükseltmek zorundadır. Tekstil sektöründe, ülkemizde gelecek yıllarda normal ürünler yerine yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için yatırımlar yapılacaktır. Tekstil Teknolojisi Programının eğitim amacı; Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için Dokuma, İplik, Terbiye ve Konfeksiyon alanlarındaki gerekli ara elemanları yetiştirmektir. Sektörde çalışacak elemanlar; uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, lif ve dokuları tanıyabilen, bunları günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan, mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilen, gerekli donanıma sahip Tekstil Teknikerleridir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
2. İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
3. Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
4. Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
5. Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
6. Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
7. Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
8. Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
9. Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
10. Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
11. İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek
12. Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek.
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2 2,3,5
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek. 1,2 2,3,5
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek 1,2 2,3,5
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2, 2,3,5
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2 2,3,5
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2 2,3,5
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2 2,3,5
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2 2,3,5
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2 2,3,5
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2 2,3,5
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2 2,3,5
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2 2,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1 2
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek. 1 2
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek 1 2
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1 2
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1 2
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1 2
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1 2
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1 2
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1 2
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1 2
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1 2
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2 1
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek. 1 1
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek 1,2 1
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2 1
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2 1
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2 1
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1 1
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2 1
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1 1
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1 1
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2 1
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2,3 1
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek. 1,2,3 1
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek 1,2,3 1
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2,3 1
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2,3 1
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2,3 1
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2,3 1
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2,3 1
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2,3 1
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2,3 1
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2,3 1
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2,4 1,3
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek. 1,2 1,3
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek 1,2,4 1,3
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2,4 1,3
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2,4 1,3
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2 1,3
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2 1,3
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2,4 1,3
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2,4 1,3
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2 1,3
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2 1,3
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2 2
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek. 1,2 2
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek 1,2,3 2
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,3 2
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2 2
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1 2
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2,3 2
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2,3 2
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2,3 2
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2 2
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2,3 2
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar iplik büküm, dokuma, örme boya-baskı ve konfeksiyon gibi tüm çalışma alanlarında ve desen bürolarında çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey geçiş sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans Programlarında (Mühendislik ya da Teknik öğretmenlik) öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından 0 (sıfır) ile 100 (yüz) arasında bir not verilir; bu not “ham not” olarak adlandırılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr.Yeliz UMUR Uludağ Üniversitesi Orhangazi MYO
ylz@uludag.edu.tr Tel: 5739862-62133
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 1akademik personel görev yapmaktadır. Temel ve mesleki bilgilerin gelişmesi için uygulanan zorunlu derslerin yanı sıra, örencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre seçmeli derslerde bulunmaktadır. Programda verilen dersler, lif, iplik, kumaş, boya-baskı ve konfeksiyon disiplinlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Teorik dersler uygulama dersleri ile desteklenerek, öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Program laboratuarında fiziksel ve kimyasal tekstil testleri yapılabilmekte, diğer uygulamalar sanayideki tekstil fabrikalarına yapılan teknik geziler ile tamamlanmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr