Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektronik Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Elektronik Teknolojisi Programı 2006-2007 eğitim öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Bu programda öğrenciler, Elektronik Ölçme Tekniği ve Güvenliği, Doğru Akım Devre Analizi, Sayısal Elektronik, Bilgisayarlı Elektronik Devre Tasarımı, Analog Elektronik, Sayısal Tasarım, Güç Elektroniği, Mikro Denetleyiciler, Programlanabilir Mantık Denetleyiciler, Elektrik Motorları ve Sürücüleri gibi dersler ile bazı seçmeli dersler almaktadırlar. Öğrenciler için Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikalara geziler organize edilmekte ve öğrencileri teknik konularda bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlenmektedir. Bunun yanında öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenim süresi içerisinde 6 haftalık staj zorunluluğu bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Elektronik Teknolojisi Teknikeri
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı´ndan (YGS) yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektronik Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Bu program, çalışma alanın tüm pratik ve teorik yönlerini içermeyi ve öğrencileri Elektronik Teknolojisinin tüm alanlarında gerekli beceriyle birlikte bilgisayar teknolojisi ve İngilizce dil bilgisi ile donatmayı amaçlayarak, öğrencileri bilimsel araştırmaları sürdürebilir ve toplumun ve sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek bilimsel bilgi ve teknolojiye katkıda bulunacak yetenekte hazırlamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
2. Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
3. Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini göstermek
4. Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
5. Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
6. Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
7. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
8. Alanında yeterli olacak düzeyde teknik yabancı dil bilgisine sahip olmak
9. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılımları kullanabilmek.
10. Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
11. Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
12. Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini göstermek
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
 • Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
 • Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek.
 • Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
 • Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek.
 • Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
 • Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
 • Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
 • Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
 • Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini göstermek
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
 • Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
 • Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
 • Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
 • Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek.
 • Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 2 5
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini göstermek 2 1,5
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2 1,5
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1,2 1,5
Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1,2 1,3
Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek. 2
Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1,2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1
Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1
Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek. 1
Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1,2 1
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 1
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 1
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1,2 1
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1 1
Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1,2 1
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 2
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2,3 1
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1 1
Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1,2 2
Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1,2 1
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 1
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1,2 3
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1
Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1,2 3
Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1,2 3
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 1
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini göstermek 2
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 1
Elektronik Teknolojisi alanındaki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 1
Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği yeni bilgileri kullanabilmek. 3 1
Genel veya mesleki orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen elektronik alanına ait bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek. 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Elektrik ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalar. GSM Haberleşme sitemleri üzerine çalışan firmalar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS(Dikey Geçiş Sınavı) Sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Elektronik Teknolojisi Programında 120 AKTS/ECTS kredisini içeren tüm derslerini ve staj programını “U.Ü Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği” ve “U.Ü Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi”ne göre başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bu programdan ön lisans derecesini alarak mezun olabilmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman GÜNDAY e-mail: agunday@uludag.edu.tr
Adres: U.Ü Orhangazi Meslek Yüksekokulu Tozkoparan Caddesi Sanayi Sokak PTT karşısı Orhangazi/BURSA
Telefon: +90 (224) 5739862, Faks: +90 (224) 5739863
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Elektronik Teknolojisi programında yüksek lisans öğrenimini bitirmiş öğretim elemanları görev yapmaktadır. Programda öğrencilerin teorik ve pratik bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir adet Elektronik Teknolojisi Laboratuvarı ile bir adet Bilgisayar Bilimleri Laboratuvarı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELNZ101 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
ELNZ103 ÖLÇME TEKNİGİ Zorunlu 2 0 2 4
EMEZ001 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 2 0 2 4
EMEZ101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 2 0 2 5
EMEZ103 OFİS YAZILIMLARI Zorunlu 2 0 2 4
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELNZ102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 2 0 2 4
ELNZ106 ELEKTRONİK I Zorunlu 3 0 2 5
EMEZ102 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 2 0 2 5
EMEZ104 SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELNZ201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 0 2 3
ELNZ203 ELEKTRONİK II Zorunlu 3 0 2 4
ELNZ205 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
EMEZ201 MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 2 0 2 4
MIM3032 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELNZ204 İLERİ MİKRO DENETLEYİCİLER Zorunlu 2 0 2 4
ELNZ205 GÖRSEL PROGRAMLAMA DİLİ Zorunlu 2 0 2 3
EMEZ003 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ Zorunlu 2 0 2 3
EMEZ202 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ Zorunlu 2 0 2 4
MIM4035 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELNS102 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS008 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELNS201 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
ELNS203 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli 2 0 0 3
ELNS205 WEB TASARIMI TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ELNS207 ELEKTRONİK ALGILAYICILAR Seçmeli 2 0 0 3
ELNS209 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
ELNS211 OPTİK ELEKTRONİK Seçmeli 2 0 0 3
ELNS213 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM I Seçmeli 2 0 0 3
ELNS215 İŞYERİ EĞİTİMİ - I Seçmeli 0 16 0 12
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELNS208 ARIZA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
ELNS208 İŞLEMCİ PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ELNS210 RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ELNS216 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Seçmeli 2 0 0 3
ELNS218 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
EMES002 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS005 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr