Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
International Trade (Without Thesis)
General Description
1
Brief History
The non-Thesis Master Programme in International Trade included in the Institute of Social Sciences have implented in three semesters by International Business and Trade Department since 2013.Lectures are provided by the Faculty of Inegöl Bussiness. Lectures are Turkish.
2
Qualification Awarded
The programme is subjected under International Trade department with 150 ECTS second level degree system. After graduation alumnus get International Trade graduate title.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Undergraduate degree
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
For gaining graduate degree at International Trade students have to get pass all compulsory and elective courses (totally 150 ECTS) of first two semesters and have to be succesful at the Semester Project at third semester. Semester Project is a non credit course and evaluation if it is as “Pass” or “Fail”.İf students fail from Semester Project they get the course again.
7
Profile of The Programme
Main aim of the programme is to train the owner of high leveled knowledge and capacity, self confidienced experts to satisfy the requirements of today and future. The programme aims her students to product scientific articles, to synthesis, review them and to work for public by using them. International Trade non-thesis graduate programme includes courses at the scope of, “Forein Trade Theories and Politics”, “Theories of Ecomics”, “Applied International Trade and Logisticks”, “International Financement”, “International Accounting”, “International Management”, and “International Banking”. International Trade non-thesis gradute includes 2 course semesters and 1 semester Semester Project and it is totally 3 semesters (1,5 years). Each students have an advisor lecturer and they choose their courses by their advisors’ help.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. be able to have the necessary level of knowledge and understanding related to scientific data and sources with modern methods and techniques of international business and trade by gaining basic knowledge about international trade
2. be able to identify, and analyze concepts, ideas, and problem areas in the field of international trade and develop predictions / recommendations based on evidence and researches
3. be able to take responsibility and work with disciplinary and interdisciplinary teams and people and groups who have different profiles and cultures
4. be able to have capability to open to change and innovation, to be entrepreneur and adopt himself continually by comprehending the necessity of lifelong learning
5. be able to evaluate and analyze the information obtained about contemporary issues in the context of national and international dimensions
6. be able to use the essential information needed in the areas of finance, law, economics, international relations and other areas in the field of international trade
7. be able to perceive that deciding and moving in together is more efficient than individuality
8. be able to use the basic professional kowledge by evaluating the events with a critical approach
9. be able to conduct advanced studies independently with learning skills and critical thinking
10. be ablo to transfer his ideas, problems and solutions in written and verbal by using Turkish and, if necessary, foreign language knowledge
11. be able to understand legal, social and moral responsibility of work life and gain awareness professional and ethical responsibility to perceive social transformation
12. be able to have the knowledge and skills in the areas of the foreign trade, international business, logistics, foreign exchange, supply chain management required in qualified staff needed by business world and foreign trade agencies
SKILLS Cognitive - Practical
 • be able to have the knowledge and skills in the areas of the foreign trade, international business, logistics, foreign exchange, supply chain management required in qualified staff needed by business world and foreign trade agencies
 • be able to use the essential information needed in the areas of finance, law, economics, international relations and other areas in the field of international trade
 • be able to evaluate and analyze the information obtained about contemporary issues in the context of national and international dimensions
 • be able to have capability to open to change and innovation, to be entrepreneur and adopt himself continually by comprehending the necessity of lifelong learning
 • be able to perceive that deciding and moving in together is more efficient than individuality
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • be able to use the basic professional kowledge by evaluating the events with a critical approach
 • be able to identify, and analyze concepts, ideas, and problem areas in the field of international trade and develop predictions / recommendations based on evidence and researches
 • be able to have the necessary level of knowledge and understanding related to scientific data and sources with modern methods and techniques of international business and trade by gaining basic knowledge about international trade
 • be able to use the essential information needed in the areas of finance, law, economics, international relations and other areas in the field of international trade
COMPETENCES Field Specific Competence
 • be able to understand legal, social and moral responsibility of work life and gain awareness professional and ethical responsibility to perceive social transformation
 • be able to take responsibility and work with disciplinary and interdisciplinary teams and people and groups who have different profiles and cultures
 • be able to have the knowledge and skills in the areas of the foreign trade, international business, logistics, foreign exchange, supply chain management required in qualified staff needed by business world and foreign trade agencies
 • be ablo to transfer his ideas, problems and solutions in written and verbal by using Turkish and, if necessary, foreign language knowledge
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • be able to take responsibility and work with disciplinary and interdisciplinary teams and people and groups who have different profiles and cultures
 • be able to conduct advanced studies independently with learning skills and critical thinking
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • be able to have the necessary level of knowledge and understanding related to scientific data and sources with modern methods and techniques of international business and trade by gaining basic knowledge about international trade
 • be able to take responsibility and work with disciplinary and interdisciplinary teams and people and groups who have different profiles and cultures
Learning Competence
 • be able to use the basic professional kowledge by evaluating the events with a critical approach
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme 1
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1 2
İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme 1 2
Maliye, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme 2
Uluslararası ticaret alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 2
İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme 1
Maliye, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme 2 2
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1
Uluslararası ticaret alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1
Uluslararası ticaret ile ilgili temel bilgiler edinerek; uluslararası ticaretin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olabilme, 1,2 1
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 3
İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme 3
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme 1 1,4
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 1
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme 2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 1
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,3
Uluslararası ticaret ile ilgili temel bilgiler edinerek; uluslararası ticaretin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olabilme, 1
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Cause of the field of International Trade is weighted at the private sector the alumnus are generally being employed at the national/internatioanl companies’ foreign trade, logistics, forein marketing, financement, production, human sources and management departments. Graduate education an effective factor for alumnus to get a higher
10
Access to Further Studies
It is not possible to access to an upper programme which is doctorate after a non-thesis graduate programme.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
It is needed to register to courses at the beging of the semester and to attend to classess %70 for having final exams at the end of the year for all students. Students have to get their exams for each lesson and semester. Evaluation of the exams are out of 100 points. Students have to get minimum 70 points from mid term or make up exams. Students are succesfull from lessons who get AA, BA, BB, CB and CB grades.
12
Graduation Requirements
It is needed to be successfull elective and compulsory lessons of first two semesters (totally 159 ECTS), and for Seminer (thesis) at the third semester and to get 2.00 gpa out of 4.00 at the end of 3 semesters.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Müslüm BASILGAN
Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
0224 294 26 95- muslumbasilgan@uludag.edu.tr
Bölüm Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üy. Osman Barbaros KEMER
Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
0224 294 26 95- bkemer@uludag.edu.tr , obarkemer@hotmail.com
15
Facilities
Each courses are lectured by 1 Professor, 3 Associate Professor and 4 Assistant Professor who are experts at their fields. Intensive theoric and applied lessons will be provided by symposiums, congresses and panels at the variated fields and participators of them for students. Studies for the Semester Projects will be directed, provided and supervise by members of the teaching.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
UAT5303 BUSINESS ECONOMICS Compulsory 3 0 0 7
UAT5325 INTERNATIONAL TRADE POLICY Compulsory 3 0 0 8
Click to choose optional courses. 15
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
UAT5302 INTERNATIONAL TRADE TECNICALS Compulsory 3 0 0 8
UAT5304 METHODS OF FINANCEMENT AT INTENATIONAL TRADE Compulsory 3 0 0 7
Click to choose optional courses. 15
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
UAT5381 TERM PROJECT Compulsory 0 0 0 30
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
UAT5301 NEW FOREIGN TRADE THEORY Optional 3 0 0 5
UAT5305 EXPORT INCENTIVES Optional 3 0 0 5
UAT5307 APPLIED BEHAVIORAL ECONOMICS Optional 3 0 0 5
UAT5311 INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS AND INSTITUTIONS Optional 3 0 0 5
UAT5313 FOREIGN AFFAIRS OF EUROPEAN UNION Optional 3 0 0 5
UAT5315 ANALYZE OF INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS Optional 3 0 0 5
UAT5317 ACCOUNTING AND MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE Optional 3 0 0 5
UAT5319 WORLD ECONOMY Optional 3 0 0 5
UAT5321 MANAGEMENT OF INTERNATIONAL SAILING Optional 3 0 0 5
UAT5323 MONEY, BANKING AND FINANCIAL MARKETS Optional 3 0 0 5
UAT5327 INTERNATIONAL BUSINESS Optional 3 0 0 5
UAT5329 STRATEGICAL MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS Optional 3 0 0 5
UAT5309 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS Optional 3 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
UAT5306 GLOBAL ECONOMICS AND CRISES Optional 3 0 0 5
UAT5308 GAME THEORY AND FOREIGN TRADE STRATEGIES Optional 3 0 0 5
UAT5310 INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES Optional 3 0 0 5
UAT5312 ECONOMICAL GEOGRAPHY Optional 3 0 0 5
UAT5314 INTER CULTUREL MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
UAT5316 INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN ??MANAGEMEN Optional 3 0 0 5
UAT5318 STRATEGIC HUMAN SOURCES MANAGEMENT AT INTERNATIONAL BUSINESS Optional 3 0 0 5
UAT5320 INTERNATIONAL BANKING AND EXCHANGE REGIME Optional 3 0 0 5
UAT5322 FOREIGN TRADE LEGISLATION Optional 3 0 0 5
UAT5324 ANALYZE AND MANAGEMENT OF STATEMENTS Optional 3 0 0 5
UAT5326 INTERNATIONAL ECONOMY POLITICS Optional 3 0 0 5
UAT5328 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Optional 3 0 0 5
UAT5332 EXPERIMENTAL ECONOMICS Optional 3 0 0 5
UAT5334 GLOBAL COMPETITIVENESS Optional 3 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr